נטלי
היי איריס , מה שלומך ? רציתי ממש שוב להודות לכם על כל היחס והאכפתיות שליוויתם ...
[לידיעה המלאה]
אורית אמר
שלום איריס,אבקש להוסיף אותי למאגר שלכם כדי שאוכל להיות מעודכנת ...
[לידיעה המלאה]
דנה גונן
רציתי להודות לכם על הקורס שהועבר ונוהל על ידכם.
למדתי המון גם לעבודה וגם ...
[לידיעה המלאה]
 

חזון ומטרה במכללת עתידות

עתודות  הוקמה בחזון ובמטרה לתת מענה הולם לצורכי השכלה והכשרה מקצועית בתחום חשבות שכר.
הסטודנטים הלומדים העתודות  נהנים מיחס אישי, סביבה תומכת, רמת לימודים גבוהה ואיכויות בוגריה במבחן התוצאה.

בין יתר מטרות המרכז - קידום מעמד חשב שכר בכיר בישראל.

 

עתודות מצטרפת למיזם לשכת רואי החשבון

על רקע זה, הצטרפה עתודות , למיזם של לשכת רואי החשבון בישראל, אשר החליטה לקחת על עצמה את קידום ושימור תחום חשב שכר בכיר בישראל, במטרה ובכוונה לשמר את רמתו הגבוהה של תחום חשוב זה. לידיעתכם, מקצוע חשב שכר בכיר נחשב כיום למקצוע מבוקש ונדרש בשוק העבודה בישראל. וזאת, עקב השינויים המורכבות והרפורמות שחלות בענפי השכר השונים כגון, מס הכנסה, ביטוח לאומי ומס בריאות, השינויים בגמל פנסיה ובביטוחי המנהלים ובדיני העבודה.

 

עתודות  – מובילה, מקצועית ומיומנת

עתודות  הינה מהמובילות בישראל בלימודי תחום חשבות שכר ובעלת הצוות המקצועי והמיומן ביותר בנושא.

הקורס - חשב שכר בכיר, מועבר ע"י מומחה המס פרישה וגמל יורם אזרד, אשר ידועים בבקיאותם ובניסיונם הרב בתחום המיסים והגמל בכלל ובתחום השכר ובדני עבודה בפרט, ניסיון זה מתבטא בוותק הוראה רב שנים

עתודות  הינה מוסד לימודים בפיקוח לשכת רואי החשבון.

 

השתלמויות מקצועיות, שנתיות, בעתודות

בנוסף לקורס חשב שכר בכיר, מקיימת עתודות  השתלמויות יומיות [15 שעות שנתיות] לחשב שכר בכיר בהתאם לדרישת לשכת רואי החשבון, וזאת, כדי לשמר את רמתו המקצועית של חשב שכר בכיר גם לאחר שסיים את קורס חשב שכר בכיר.

חשב השכר מחויב לבצע השתלמויות אלה אשר מותנות בחידוש הרישיון מטעם לשכת רואה החשבון.

המרכז , בשיתוף תלמידה בוחרים את נושאי ההשתלמויות, בהתאם לשינויים החלים במשק השכר, וכל זאת ע"מ להעצים את הידע של חשבי השכר.

נשמח לעניינכם בפרטים נוספים בתחום לימודי חשבות שכר –

לפרטים נוספים לחץ כאן!
לקוחות עתודות  עיריות, ראשיות מקומיות, חברות ממשלתיות וחברות פרטיות לשכות שרות, משרדי ממשלה, כוחות הביטחון, משטרת ישראל ,בזק,חברה למתנסים ,מלם שכר מכללות אזוריות, החברה למתנסים ובתי השקעות יצרני גמל

 
חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 224 והוראת שעה), התשפ''א- 2021
הוראת שעה - פטור למעסיק מתשלום דמי ביטוח בעד עובד שהיה בחל"ת בתקופת משבר הקורונה
[לידיעה המלאה]
החלטת ועדת מעקב בנושא ימי מחלה וימי אבל בתקופת הסכמי היציאה לחופשה בתקופת החירום – קורונה
בעקבות התפשטות נגיף הקורונה, חלו על המשק הוראות מיוחדות במטרה להתמודד עם הנגיף ...
[לידיעה המלאה]
פורסמו הנחיות למשיכת עד 7,500 ₪ בחודש מקרנות ההשתלמות בפטור ממס
תקופה שמיום 10 באוגוסט 2020 ועד ליום 9 בפברואר 2021, עובד או יחיד, יהיו רשאים ...
[לידיעה המלאה]
דמי ניהול במכשירי החיסכון הפנסיוני-תיקון-הוראת שעה על רקע משבר הקורונה
הגוף המוסדי רשאי להעלות שיעור דמי הניהול לעמית עוד בטרם הסתיימה תקופת ההנחה אם ...
[לידיעה המלאה]
הבהרות המוסד לביטוח לאומי בנוגע להארכת תקופת הזכאות לדמי אבטלה
הארכת הזכאות לדמי אבטלה
לנוכח שאלות רבות ממקבלי דמי אבטלה שנמצאים בחופשה ללא ...
[לידיעה המלאה]
תגמולים למשרתים במילואים שיצאו לחל''ת בעקבות הקורונה
ביום 26.5.2020 פרסם המוסד לביטוח לאומי הודעה לפיה כדי להקל על המשרתים במילואים ...
[לידיעה המלאה]
תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל)(כיסויים ביטוחים בקופות גמל)(נגיף הקורונה החדש)(הוראת ש
על מנת למנוע פגיעה אפשרית בכיסויים הביטוחיים, , אשר עלולה להיגרם לעמיתים כתוצאה ...
[לידיעה המלאה]
תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – הגבלת פעילות) (תיקון מס' 7), התש''ף 2020 – 6.4.2020
החל מיום 19.4.2020 בכל מקומות העבודה שלא נאסר להפעילם מותר להעסיק במקום העבודה, ...
[לידיעה המלאה]
דחיית עקב משבר הקורונה במועד ההגשה של דוחות שנתיים בניכויים לשנת 2019
על מנת לאפשר תפעול מהיר ויעיל של תהליך קליטת דוחות הניכויים ובכדי להקל על ציבור ...
[לידיעה המלאה]
הארכת תיאומי מס-2019
תינתן ארכה עד לתאריך תשלום משכורת פברואר 2020, ולא יאוחר מתאריך 13.3.2020. ...
[לידיעה המלאה]
הנחיות המוסד לביטוח לאומי לגבי קבלת דמי אבטלה לעובדים הנאלצים לצאת לחופשה ללא תשלום בעקבות משבר הקור
[לידיעה המלאה]
ציבור הגמלאים מקבלי הקצבאות -תיאום מס 2020
תינתן ארכה עד לתאריך 30.4.2020.
[לידיעה המלאה]
סעיף 9א(ב) לפקודת מס הכנסה – הנחיות לעניין ''הפטור הנוסף'';
במסגרת החוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מסי 190 והוראת שעה), התשע"ב-2012, שנכנס ...
[לידיעה המלאה]
צו הרחבה בעניין תשלום שכר לעובדים אשר נעדרו מעבודתם בשל המצב הביטחוני בתקופה שמיום 1.5.2018 ועד ליום
ביום 14.8.2019 נחתם בין מדינת ישראל ונשיאות הארגונים העסקיים לבין הסתדרות ...
[לידיעה המלאה]
כנס פורשי משטרת ישראל
יועץ המס והפרישה יורם אזרד העביר את ההרצאה בנושא היבטי מיסוי לפורש במשטרת ...
[לידיעה המלאה]
ליווי פורשי הכנסת
יועץ המס והפרישה יורם אזרד נבחר על ידי כנסת ישראל ,לטפל בפורשי הכנסת הפורשים .
[לידיעה המלאה]
פורשים / מפוטרים - ייעוץ פרישה דבר חשוב מאוד
בימים האחרונים אנחנו עדים למבצעי פרישה גדולים במשק כגון טבע, בז"ן ,אגד ...
[לידיעה המלאה]
ארגון המורים בישראל - בחר את יורם אזרד יועץ המס והפרישה
יורם אזרד יועץ המס והפרישה העביר את 3 ההרצאות של פורשי ארגון המורים בישראל ...
[לידיעה המלאה]
מיסוי הפרשה לפיצויי פיטורין
החל מיום 1/1/2017 ההפרשות לפיצויים לשכר מעל 32,000 ₪ יהיו חייבות במס כלומר שווי ...
[לידיעה המלאה]
יורם אזרד יועץ מס ופרישה
יורם אזרד ילווה את כול המורים הפורשים של ארגון המורים בישראל
משרד התיירות ...
[לידיעה המלאה]
 
קורס חשבי שכר בכירים   תיקון 190   יועץ פרישה     שיווק מתקדם באינטרנט