נטלי
היי איריס , מה שלומך ? רציתי ממש שוב להודות לכם על כל היחס והאכפתיות שליוויתם ...
[לידיעה המלאה]
אורית אמר
שלום איריס,אבקש להוסיף אותי למאגר שלכם כדי שאוכל להיות מעודכנת ...
[לידיעה המלאה]
דנה גונן
רציתי להודות לכם על הקורס שהועבר ונוהל על ידכם.
למדתי המון גם לעבודה וגם ...
[לידיעה המלאה]
 
ייעוץ בביטוח לאומי


ייעוץ בביטוח לאומי

נפגעת בתאונה עבודה? מתכוון לצאת לחל"ת? אנשים רבים הפונים לביטוח לאומי נותרים מתוסכלים בעקבות חוסר היענות לבקשותיהם למרות פניות חוזרות ונשנות. ייצוג מקצועי מול המוסד לביטוח לאומי יחסוך לך טרחה רבה ועגמת נפש, בדרך למימוש זכויותיך. בשורות הבאות תמצאו מידע שימושי שיסייע לכם להתנהל בצורה נכונה מול ביטוח לאומי, שריכז עבורכם יורם אזרד – מייצג מורשה מטעם המוסד לביטוח הלאומי.

חל"ת – רבים הם העובדים והמעבידים שאינם מודעים לחובת התשלום לביטוח לאומי, גם כאשר העובד יוצא לחופשה ללא תשלום. מעבר להיותו מעוגן בחוק, התשלום לביטוח לאומי בתקופת החל"ת מזכה את העובד בקבלת קצבאות כגון חופשת לידה או דמי אבטלה במידת הצורך.  מתי משלם המעביד ומתי העובד? מהו גובה הסכום לתשלום? מי זכאי לפטור מתשלום? מידע נוסף על התנהלות מול המוסד לביטוח לאומי בזמן החל"ת תוכל למצוא כאן: (כפתור "ביטוח לאומי- חל"ת)

תאונות עבודה – גורמות לתסכול כפול בקרב עובדים שעברו תאונה: פעם אחת בשל המכאובים הפיזיים, ופעם שנייה בשל מפח הנפש המלווה בחלק גדול מן המקרים את הפנייה לביטוח הלאומי. לנפגע בתאונת עבודה מגיעות על הנייר מגוון זכויות, הכוללות כיסוי הוצאות רפואיות בגים נזקים שגרמה התאונה, דמי פגיעה וקצבת נכות מעבודה. בפועל, נפגעים רבים אינם מתנהלים בצורה נכונה מול המורכבות הבירוקרטית של הביטוח הלאומי, ולכן אינם מקבלים את מה שמגיע להם. לקבלת מידע נוסף על תאונות עבודה לחץ כאן (כפתור).

קצבת שארים – פטירת אחד מבני הזוג היא ללא ספק מכה כואבת, נפשית וגם כלכלית. לצד הכאב על האובדן הגדול מקנן החשש מפני חוסר וודאות כלכלית, שנובע מהירידה בהכנסה החודשית. המוסד לביטוח לאומי מעניק לאלמנה או לאלמנה סיוע כלכלי בדמות קצבת שארים – קצבה המוענקת לאלמן/ה או יתום/ה של הנפטר. גובה הקצבה נקבע לפי גיל האלמן ומספר ילדיו. קצבת שארים היא אחת הדוגמאות לחוסר המודעות של האזרח לזכויות שמעניקה לו המדינה: לשם המחשה, מחקר שערך מרכז טאוב מגלה שרוב האלמנות אינן מודעות לזכות המגיעה להם על פי חוק. למי מגיעה קצבת שארים? מה גובהה? באילו מקרים היא נפסקת? כאן תקבל מענה לשאלות אלו ועוד. (כפתור)

קצבת זקנה – קצבה שנועדה לאפשר קיום בכבוד לעת זקנה וניתנת ע"י הביטוח הלאומי. מבוטח שהכנסתו נמוכה מרף ההכנסה המינימלי הדרוש לקיום עפ"י הרשום בחוק יזכה להשלמת הכנסה בנוסף לקצבת הזקנה. הגשת תביעה לקצבת זקנה באיחור? תקבל החזר רטרואקטיבי של 12 חודשים לכל היותר. דע את זכויותיך – בשביל זה אנחנו כאן!

דמי לידה – גמלה מחליפת שכר, שנועדה לפצות את המבוטחת על התקופה שבגינה היא אינה עובדת בעקבות הלידה המדוברת. גובה דמי הלידה נקבע לפי גובה המשכורת לפני הלידה, עד לתקרה של 1412 ₪ ליום. דמי הלידה ישולמו למבוטחת עבור 14 שבועות או 7 שבועות, בהתאם למספר החודשים שבהם שולמו עבורה דמי הביטוח לפני יציאתה לחופשת הלידה. כך לדוגמא עובדת ששולמה עבורה דמי הביטוח ב 10 מתוך 14 החודשים שקדמו לחופשת הלידה, תהיה זכאית לתשלום בגין 14 שבועות.

דמי אבטלה – קצבה המספקת סיוע כספי שנועד להפחית את הנטל הכלכלי המונח על כתפי המובטל עד לקליטתו במקום עבודה חדש. תקופת הזכאות לדמי אבטלה וגובהם משתנה בהתאם לגיל המובטל ומספר התלויים בו (ילדים או בני זוג העונים לקריטריונים שקבע הביטוח הלאומי).  חשוב לדעת! כדי לא לאבד את הזכאות לדמי האבטלה, יש להתייצב בלשכת שירות התעסוקה קרוב ככל הניתן למועד סיום ההעסקה.

 
חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 224 והוראת שעה), התשפ''א- 2021
הוראת שעה - פטור למעסיק מתשלום דמי ביטוח בעד עובד שהיה בחל"ת בתקופת משבר הקורונה
[לידיעה המלאה]
החלטת ועדת מעקב בנושא ימי מחלה וימי אבל בתקופת הסכמי היציאה לחופשה בתקופת החירום – קורונה
בעקבות התפשטות נגיף הקורונה, חלו על המשק הוראות מיוחדות במטרה להתמודד עם הנגיף ...
[לידיעה המלאה]
פורסמו הנחיות למשיכת עד 7,500 ₪ בחודש מקרנות ההשתלמות בפטור ממס
תקופה שמיום 10 באוגוסט 2020 ועד ליום 9 בפברואר 2021, עובד או יחיד, יהיו רשאים ...
[לידיעה המלאה]
דמי ניהול במכשירי החיסכון הפנסיוני-תיקון-הוראת שעה על רקע משבר הקורונה
הגוף המוסדי רשאי להעלות שיעור דמי הניהול לעמית עוד בטרם הסתיימה תקופת ההנחה אם ...
[לידיעה המלאה]
הבהרות המוסד לביטוח לאומי בנוגע להארכת תקופת הזכאות לדמי אבטלה
הארכת הזכאות לדמי אבטלה
לנוכח שאלות רבות ממקבלי דמי אבטלה שנמצאים בחופשה ללא ...
[לידיעה המלאה]
תגמולים למשרתים במילואים שיצאו לחל''ת בעקבות הקורונה
ביום 26.5.2020 פרסם המוסד לביטוח לאומי הודעה לפיה כדי להקל על המשרתים במילואים ...
[לידיעה המלאה]
תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל)(כיסויים ביטוחים בקופות גמל)(נגיף הקורונה החדש)(הוראת ש
על מנת למנוע פגיעה אפשרית בכיסויים הביטוחיים, , אשר עלולה להיגרם לעמיתים כתוצאה ...
[לידיעה המלאה]
תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – הגבלת פעילות) (תיקון מס' 7), התש''ף 2020 – 6.4.2020
החל מיום 19.4.2020 בכל מקומות העבודה שלא נאסר להפעילם מותר להעסיק במקום העבודה, ...
[לידיעה המלאה]
דחיית עקב משבר הקורונה במועד ההגשה של דוחות שנתיים בניכויים לשנת 2019
על מנת לאפשר תפעול מהיר ויעיל של תהליך קליטת דוחות הניכויים ובכדי להקל על ציבור ...
[לידיעה המלאה]
הארכת תיאומי מס-2019
תינתן ארכה עד לתאריך תשלום משכורת פברואר 2020, ולא יאוחר מתאריך 13.3.2020. ...
[לידיעה המלאה]
הנחיות המוסד לביטוח לאומי לגבי קבלת דמי אבטלה לעובדים הנאלצים לצאת לחופשה ללא תשלום בעקבות משבר הקור
[לידיעה המלאה]
ציבור הגמלאים מקבלי הקצבאות -תיאום מס 2020
תינתן ארכה עד לתאריך 30.4.2020.
[לידיעה המלאה]
סעיף 9א(ב) לפקודת מס הכנסה – הנחיות לעניין ''הפטור הנוסף'';
במסגרת החוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מסי 190 והוראת שעה), התשע"ב-2012, שנכנס ...
[לידיעה המלאה]
צו הרחבה בעניין תשלום שכר לעובדים אשר נעדרו מעבודתם בשל המצב הביטחוני בתקופה שמיום 1.5.2018 ועד ליום
ביום 14.8.2019 נחתם בין מדינת ישראל ונשיאות הארגונים העסקיים לבין הסתדרות ...
[לידיעה המלאה]
כנס פורשי משטרת ישראל
יועץ המס והפרישה יורם אזרד העביר את ההרצאה בנושא היבטי מיסוי לפורש במשטרת ...
[לידיעה המלאה]
ליווי פורשי הכנסת
יועץ המס והפרישה יורם אזרד נבחר על ידי כנסת ישראל ,לטפל בפורשי הכנסת הפורשים .
[לידיעה המלאה]
פורשים / מפוטרים - ייעוץ פרישה דבר חשוב מאוד
בימים האחרונים אנחנו עדים למבצעי פרישה גדולים במשק כגון טבע, בז"ן ,אגד ...
[לידיעה המלאה]
ארגון המורים בישראל - בחר את יורם אזרד יועץ המס והפרישה
יורם אזרד יועץ המס והפרישה העביר את 3 ההרצאות של פורשי ארגון המורים בישראל ...
[לידיעה המלאה]
מיסוי הפרשה לפיצויי פיטורין
החל מיום 1/1/2017 ההפרשות לפיצויים לשכר מעל 32,000 ₪ יהיו חייבות במס כלומר שווי ...
[לידיעה המלאה]
יורם אזרד יועץ מס ופרישה
יורם אזרד ילווה את כול המורים הפורשים של ארגון המורים בישראל
משרד התיירות ...
[לידיעה המלאה]
 
קורס חשבי שכר בכירים   תיקון 190   יועץ פרישה     שיווק מתקדם באינטרנט