נטלי
היי איריס , מה שלומך ? רציתי ממש שוב להודות לכם על כל היחס והאכפתיות שליוויתם ...
[לידיעה המלאה]
אורית אמר
שלום איריס,אבקש להוסיף אותי למאגר שלכם כדי שאוכל להיות מעודכנת ...
[לידיעה המלאה]
דנה גונן
רציתי להודות לכם על הקורס שהועבר ונוהל על ידכם.
למדתי המון גם לעבודה וגם ...
[לידיעה המלאה]
 
דיני עבודה


דיני עבודה – אילו זכויות מגיעות לך?

עובדים רבים אינם מכירים את זכויות המגיעות להם עפ"י חוק, וכתוצאה מכך מוותרים עליהם מבלי שאפילו יהיו מודעים לכך. כל עובד במדינת ישראל זכאי לזכויות המעוגנות בחוק, אז מהן בעצם? בעמוד זה תוכל להתעדכן בזכויות שמקנים לך החוקים השונים שעוסקים בדיני עבודה.

חוק שוויון הזדמנויות בעבודה – קובע שאין להפלות אדם על רקע מאפיינים שונים לרבות גיל, מין, מוצא ונטייה מינית. החוק תקף לכל אורך שלבי ההעסקה, משלב הקבלה לעבודה, הקידום ותנאי השכר, ועד לפיטורין ומתן מענקי פרישה מהעבודה. מה עושים במקרה של אפליה במקום העבודה? פונים לבית הדין לעבודה תוך שנה מקרות האירוע. בית הדין רשאי לפסוק פיצוי כספי לעובד, להשית קנס על המעביד, וכן להוציא צווי איסור או צו עשה (לדוגמא למנוע פיטורין של עובד או להורות על החזרתו למקום העבודה).

חוק ימי מחלה – קובע מתי העובד זכאי לקבל החזר ממקום העבודה בגין היעדרות בשל מחלה ואת גובה דמי המחלה. כמה ימי מחלה מגיעים לעובד בשנה? החוק קובע שעל כל חודש עבודה מלא צובר העובד 1.5 ימי מחלה, ולא יותר מ 90 ימי מחלה בשנה. אדם שלא עבד בחלק מימי העבודה בחודש יקבל את החלק היחסי של ימי המחלה מהמכסה החודשית. מהו התשלום שמגיע לעובד בגין ימי המחלה? בשנה האחרונה העלה המחוקק את גובה דמי המחלה המגיעים לעובד. לפרטים נוספים על חוק ימי מחלה לחץ כאן (כפתור)

חוק ימי חופשה שנתית – החופשה השנתית היא אחת הזכויות המעוגנות בחוק שאי אפשר לגרוע מהן. המשמעות היא שרשאי המעסיק להעניק לעובד יותר ימי חופשה מאלו שקובע החוק, אך לא פחות. במסגרת החוק נקבעת כמות ימי החופשה השנתית עפ"י שנות הוותק במקום העבודה. כך למשל עובד בעל וותק של 1-4 שנים זכאי ל 14 ימי חופשה בשנה, וותק של חמש שנים מזכה ב 16 ימי חופשה וכן הלאה – עד למקסימום של 28 ימי חופשה שנתיים.

מתי אפשר לפדות ימי חופשה בכסף? החוק מאפשר פדיון ימי חופשה רק כאשר הסתיימו יחסי עובד מעביד, וזאת כדי לעודד ניצול שלהם למטרה שלשמה הם אכן נועדו – יציאה לחופשה לצורך מנוחה.

חוק פיצויי פיטורין – מטרתו לספק לעובד המפוטר אורך נשימה כלכלי במהלך החיפוש אחר עבודה חדשה. עפ"י החוק זכאי עובד לפיצויי פיטורין במידה והועסק במשך שנת עבודה רצופה לפחות. גובה פיצויי הפיטורין נקבע לפי גובהה של המשכורת האחרונה כפול מספר שנות העבודה. לעובדים כמו סוכני מכירות ששכרם מורכב גם מעמלות, יתווסף לשכר הבסיס גובה העמלה הממוצע ב 12 החודשים האחרונים.

באילו מקרים מגיעים לעובד שהתפטר פיצויי פיטורין? במקרים שבהם המצב הרפואי של העובד או קרוב משפחתו אינם מאפשרים להמשיך לעבוד בעקבות לידה, מעבר למקום מגורים מרוחק, הרעה בתנאי העסקה ועוד.

העסקת בני נוער – אם האזרח הממוצע אינו מכיר את מלוא זכויותיו, בני נוער מכירים אותם עוד פחות. ילדכם התקבל לעבודה? חשוב לוודא שהוא מקבל את כל התנאים המעוגנים בחוק. כך למשל קובע החוק מהו שכר המינימום לבני נוער, מהן כמות שעות העבודה המקסימאליות ומאיזה גיל מותר להעסיק בני נוער. לחצו כאן לקבלת מידע נוסף (כפתור)

חוק שעות עבודה ומנוחה – נועד לדאוג לרווחה של העובד באמצעות שורה של סעיפים, המעגנים בחוק בין היתר את זכאותו של העובד להפסקות ושעות נוספות. כך למשל מגדיר החוק את זמני ההפסקה המינימאליים שמחויב המעסיק לספק לעובד, ובכללם הפסקה של חצי שעה רצופה לפחות. באילו מקרים יהיה זכאי העובד לתשלום עבור זמני ההפסקה? כאשר המעסיק ביקש מהעובד להישאר במקום העבודה בזמן ההפסקה. אפשרות נוספת היא תשלום על זמני הפסקה בעקבות  הסכם עבודה קיבוצי או אישי.  

חוק הודעה לעובד על תנאי העסקתו – קובע שעל המעסיק לעדכן בכתב את העובד תוך 30 יום ממועד התחלת העבודה על תנאי העסקתו. בין היתר מחויב המעסיק לעדכן את העובד על משך תקופת ההתקשרות (האם היא קצובה או לא), תפקיד העובד ותחומי אחריותו, פירוט תשלומי השכר ומועד קבלתם, מכסת שעות העבודה השבועיות ועוד.

החוק למניעת הטרדה מינית – הפחד לאבד את מקום העבודה יחד עם חוסר מודעות לעיקרי החוק מונעת מעובדים רבים לעמוד על זכויותיהם. כך למשל רבים אינם יודעים כי שימוש בלשון "יפה" אינה שוללת את קיומה של הטרדה מינית. לפי החוק, הצעה מינית שנייה הניתנת ע"י עובד שווה מעמד לאחר שההצעה הראשונה נדחתה בבירור תיחשב להטרדה מינית, בלי קשר לאופן שבו נעשתה הפנייה.

זכות העובד לשימוע לפני פיטורין – עיקרון משפטי המחייב את המעסיק לערוך לעובד שימוע בטרם פיטוריו ממקום העבודה. בשונה ממה שנהוג לחשוב, מדובר בזכות מהותית לה זכאים עובדים במגזר הפרטי, ולא רק במגזר הציבורי. על המעסיק לתת לעובד התרעה סבירה מראש על קיום השימוע, כדי לאפשר לו להכין את טיעוניו מראש. לאחר קיום השימוע יקבל המעסיק החלטה עניינית על סמך הנתונים שעומדים לנגד עיניו. פוטרת ללא שימוע? בית הדין לענייני עבודה עשוי לפסוק לטובתך פיצויים ואף לבטל את הפיטורים.

 
מס הכנסה: עדכון סכומים ותקרות לשנת המס 2019
להלן פירוט סכומים ותקרות מתואמים לשנת המס 2019, לעומת שנת המס 2018:
[לידיעה המלאה]
עדכון מדרגות ואחוזי מס הכנסה 2019
• בשנת המס 2019 לא חל שינוי בשיעורי המס.
• סכומי המדרגות עודכנו בשיעור עליית ...
[לידיעה המלאה]
עדכון דמי ביטוח לאומי למעסיקים בענף נפגעי עבודה
, נקבע חיוב חדש, נוסף לדמי ביטוח לאומי וזאת בשיעור של 0.1%, לגבי המעסיק, משכר ...
[לידיעה המלאה]
עדכוני ביטוח לאומי לשנת המס 2019
החל משכר ינואר 2019 הסכומים הקובעים לחישוב דמי ביטוח לאומי וביטוח בריאות יהיו ...
[לידיעה המלאה]
הנחיה מכוח סמכות המנהל להגדלת הפטור למענק פרישה על פי סעיף 9(7א)(א) לפקודת מס הכנסה
הוחלט לאפשר למעסיק לחשב את הפטור המוגדל, מבלי להפנות את העובד למשרד השומה. על ...
[לידיעה המלאה]
הפחתת שיעור דמי חבר ודמי טיפול בהסתדרות הכללית החדשה החל מ- 1.1.2019
מינואר 2019 יופחתו דמי החבר מ-0.95% מהשכר ל-0.9% עד לגובה תקרת השכר שמתעדכנת ...
[לידיעה המלאה]
יורם אזרד מלווה את הפורשים של הטלוויזיה הלימודית
יורם אזרד יועץ המס והפרישה נבחר ללוות את פורשי הטלוויזיה החינוכית .
[לידיעה המלאה]
כנס הכנה לפרישה חברת בזק
יועץ המס והפרישה יורם אזרד ,יעביר את ההרצאה בכנס הכנה לפורשים של חברת בזק ,הכנס ...
[לידיעה המלאה]
כנס פורשי משטרת ישראל
יועץ המס והפרישה יורם אזרד העביר את ההרצאה בנושא היבטי מיסוי לפורש במשטרת ...
[לידיעה המלאה]
ליווי פורשי הכנסת
יועץ המס והפרישה יורם אזרד נבחר על ידי כנסת ישראל ,לטפל בפורשי הכנסת הפורשים .
[לידיעה המלאה]
המכללה האקדמית אורט בראודה בחרה במר יורם אזרד יועץ המס והפרישה ללות את עובדיה בעת פרישה
יועץ המס והפרישה יורם אזרד נבחר ללוות את פורשי המכללה האקדמית להנדסה אורט ברודה
[לידיעה המלאה]
פורשים / מפוטרים - ייעוץ פרישה דבר חשוב מאוד
בימים האחרונים אנחנו עדים למבצעי פרישה גדולים במשק כגון טבע, בז"ן ,אגד ...
[לידיעה המלאה]
ארגון המורים בישראל - בחר את יורם אזרד יועץ המס והפרישה
יורם אזרד יועץ המס והפרישה העביר את 3 ההרצאות של פורשי ארגון המורים בישראל ...
[לידיעה המלאה]
רשות השידור
יורם אזרד יועץ המס והפרישה מלווה את פורשי רשות השידור בתהליך הפרישה ,נבחר על ...
[לידיעה המלאה]
מיסוי הפרשה לפיצויי פיטורין
החל מיום 1/1/2017 ההפרשות לפיצויים לשכר מעל 32,000 ₪ יהיו חייבות במס כלומר שווי ...
[לידיעה המלאה]
יורם אזרד יועץ מס ופרישה
יורם אזרד ילווה את כול המורים הפורשים של ארגון המורים בישראל
משרד התיירות ...
[לידיעה המלאה]
 
קורס חשבי שכר בכירים   תיקון 190   יועץ פרישה     שיווק מתקדם באינטרנט