נטלי
היי איריס , מה שלומך ? רציתי ממש שוב להודות לכם על כל היחס והאכפתיות שליוויתם ...
[לידיעה המלאה]
אורית אמר
שלום איריס,אבקש להוסיף אותי למאגר שלכם כדי שאוכל להיות מעודכנת ...
[לידיעה המלאה]
דנה גונן
רציתי להודות לכם על הקורס שהועבר ונוהל על ידכם.
למדתי המון גם לעבודה וגם ...
[לידיעה המלאה]
 
דיני עבודה


דיני עבודה – אילו זכויות מגיעות לך?

עובדים רבים אינם מכירים את זכויות המגיעות להם עפ"י חוק, וכתוצאה מכך מוותרים עליהם מבלי שאפילו יהיו מודעים לכך. כל עובד במדינת ישראל זכאי לזכויות המעוגנות בחוק, אז מהן בעצם? בעמוד זה תוכל להתעדכן בזכויות שמקנים לך החוקים השונים שעוסקים בדיני עבודה.

חוק שוויון הזדמנויות בעבודה – קובע שאין להפלות אדם על רקע מאפיינים שונים לרבות גיל, מין, מוצא ונטייה מינית. החוק תקף לכל אורך שלבי ההעסקה, משלב הקבלה לעבודה, הקידום ותנאי השכר, ועד לפיטורין ומתן מענקי פרישה מהעבודה. מה עושים במקרה של אפליה במקום העבודה? פונים לבית הדין לעבודה תוך שנה מקרות האירוע. בית הדין רשאי לפסוק פיצוי כספי לעובד, להשית קנס על המעביד, וכן להוציא צווי איסור או צו עשה (לדוגמא למנוע פיטורין של עובד או להורות על החזרתו למקום העבודה).

חוק ימי מחלה – קובע מתי העובד זכאי לקבל החזר ממקום העבודה בגין היעדרות בשל מחלה ואת גובה דמי המחלה. כמה ימי מחלה מגיעים לעובד בשנה? החוק קובע שעל כל חודש עבודה מלא צובר העובד 1.5 ימי מחלה, ולא יותר מ 90 ימי מחלה בשנה. אדם שלא עבד בחלק מימי העבודה בחודש יקבל את החלק היחסי של ימי המחלה מהמכסה החודשית. מהו התשלום שמגיע לעובד בגין ימי המחלה? בשנה האחרונה העלה המחוקק את גובה דמי המחלה המגיעים לעובד. לפרטים נוספים על חוק ימי מחלה לחץ כאן (כפתור)

חוק ימי חופשה שנתית – החופשה השנתית היא אחת הזכויות המעוגנות בחוק שאי אפשר לגרוע מהן. המשמעות היא שרשאי המעסיק להעניק לעובד יותר ימי חופשה מאלו שקובע החוק, אך לא פחות. במסגרת החוק נקבעת כמות ימי החופשה השנתית עפ"י שנות הוותק במקום העבודה. כך למשל עובד בעל וותק של 1-4 שנים זכאי ל 14 ימי חופשה בשנה, וותק של חמש שנים מזכה ב 16 ימי חופשה וכן הלאה – עד למקסימום של 28 ימי חופשה שנתיים.

מתי אפשר לפדות ימי חופשה בכסף? החוק מאפשר פדיון ימי חופשה רק כאשר הסתיימו יחסי עובד מעביד, וזאת כדי לעודד ניצול שלהם למטרה שלשמה הם אכן נועדו – יציאה לחופשה לצורך מנוחה.

חוק פיצויי פיטורין – מטרתו לספק לעובד המפוטר אורך נשימה כלכלי במהלך החיפוש אחר עבודה חדשה. עפ"י החוק זכאי עובד לפיצויי פיטורין במידה והועסק במשך שנת עבודה רצופה לפחות. גובה פיצויי הפיטורין נקבע לפי גובהה של המשכורת האחרונה כפול מספר שנות העבודה. לעובדים כמו סוכני מכירות ששכרם מורכב גם מעמלות, יתווסף לשכר הבסיס גובה העמלה הממוצע ב 12 החודשים האחרונים.

באילו מקרים מגיעים לעובד שהתפטר פיצויי פיטורין? במקרים שבהם המצב הרפואי של העובד או קרוב משפחתו אינם מאפשרים להמשיך לעבוד בעקבות לידה, מעבר למקום מגורים מרוחק, הרעה בתנאי העסקה ועוד.

העסקת בני נוער – אם האזרח הממוצע אינו מכיר את מלוא זכויותיו, בני נוער מכירים אותם עוד פחות. ילדכם התקבל לעבודה? חשוב לוודא שהוא מקבל את כל התנאים המעוגנים בחוק. כך למשל קובע החוק מהו שכר המינימום לבני נוער, מהן כמות שעות העבודה המקסימאליות ומאיזה גיל מותר להעסיק בני נוער. לחצו כאן לקבלת מידע נוסף (כפתור)

חוק שעות עבודה ומנוחה – נועד לדאוג לרווחה של העובד באמצעות שורה של סעיפים, המעגנים בחוק בין היתר את זכאותו של העובד להפסקות ושעות נוספות. כך למשל מגדיר החוק את זמני ההפסקה המינימאליים שמחויב המעסיק לספק לעובד, ובכללם הפסקה של חצי שעה רצופה לפחות. באילו מקרים יהיה זכאי העובד לתשלום עבור זמני ההפסקה? כאשר המעסיק ביקש מהעובד להישאר במקום העבודה בזמן ההפסקה. אפשרות נוספת היא תשלום על זמני הפסקה בעקבות  הסכם עבודה קיבוצי או אישי.  

חוק הודעה לעובד על תנאי העסקתו – קובע שעל המעסיק לעדכן בכתב את העובד תוך 30 יום ממועד התחלת העבודה על תנאי העסקתו. בין היתר מחויב המעסיק לעדכן את העובד על משך תקופת ההתקשרות (האם היא קצובה או לא), תפקיד העובד ותחומי אחריותו, פירוט תשלומי השכר ומועד קבלתם, מכסת שעות העבודה השבועיות ועוד.

החוק למניעת הטרדה מינית – הפחד לאבד את מקום העבודה יחד עם חוסר מודעות לעיקרי החוק מונעת מעובדים רבים לעמוד על זכויותיהם. כך למשל רבים אינם יודעים כי שימוש בלשון "יפה" אינה שוללת את קיומה של הטרדה מינית. לפי החוק, הצעה מינית שנייה הניתנת ע"י עובד שווה מעמד לאחר שההצעה הראשונה נדחתה בבירור תיחשב להטרדה מינית, בלי קשר לאופן שבו נעשתה הפנייה.

זכות העובד לשימוע לפני פיטורין – עיקרון משפטי המחייב את המעסיק לערוך לעובד שימוע בטרם פיטוריו ממקום העבודה. בשונה ממה שנהוג לחשוב, מדובר בזכות מהותית לה זכאים עובדים במגזר הפרטי, ולא רק במגזר הציבורי. על המעסיק לתת לעובד התרעה סבירה מראש על קיום השימוע, כדי לאפשר לו להכין את טיעוניו מראש. לאחר קיום השימוע יקבל המעסיק החלטה עניינית על סמך הנתונים שעומדים לנגד עיניו. פוטרת ללא שימוע? בית הדין לענייני עבודה עשוי לפסוק לטובתך פיצויים ואף לבטל את הפיטורים.

 
חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 224 והוראת שעה), התשפ''א- 2021
הוראת שעה - פטור למעסיק מתשלום דמי ביטוח בעד עובד שהיה בחל"ת בתקופת משבר הקורונה
[לידיעה המלאה]
החלטת ועדת מעקב בנושא ימי מחלה וימי אבל בתקופת הסכמי היציאה לחופשה בתקופת החירום – קורונה
בעקבות התפשטות נגיף הקורונה, חלו על המשק הוראות מיוחדות במטרה להתמודד עם הנגיף ...
[לידיעה המלאה]
פורסמו הנחיות למשיכת עד 7,500 ₪ בחודש מקרנות ההשתלמות בפטור ממס
תקופה שמיום 10 באוגוסט 2020 ועד ליום 9 בפברואר 2021, עובד או יחיד, יהיו רשאים ...
[לידיעה המלאה]
דמי ניהול במכשירי החיסכון הפנסיוני-תיקון-הוראת שעה על רקע משבר הקורונה
הגוף המוסדי רשאי להעלות שיעור דמי הניהול לעמית עוד בטרם הסתיימה תקופת ההנחה אם ...
[לידיעה המלאה]
הבהרות המוסד לביטוח לאומי בנוגע להארכת תקופת הזכאות לדמי אבטלה
הארכת הזכאות לדמי אבטלה
לנוכח שאלות רבות ממקבלי דמי אבטלה שנמצאים בחופשה ללא ...
[לידיעה המלאה]
תגמולים למשרתים במילואים שיצאו לחל''ת בעקבות הקורונה
ביום 26.5.2020 פרסם המוסד לביטוח לאומי הודעה לפיה כדי להקל על המשרתים במילואים ...
[לידיעה המלאה]
תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל)(כיסויים ביטוחים בקופות גמל)(נגיף הקורונה החדש)(הוראת ש
על מנת למנוע פגיעה אפשרית בכיסויים הביטוחיים, , אשר עלולה להיגרם לעמיתים כתוצאה ...
[לידיעה המלאה]
תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – הגבלת פעילות) (תיקון מס' 7), התש''ף 2020 – 6.4.2020
החל מיום 19.4.2020 בכל מקומות העבודה שלא נאסר להפעילם מותר להעסיק במקום העבודה, ...
[לידיעה המלאה]
דחיית עקב משבר הקורונה במועד ההגשה של דוחות שנתיים בניכויים לשנת 2019
על מנת לאפשר תפעול מהיר ויעיל של תהליך קליטת דוחות הניכויים ובכדי להקל על ציבור ...
[לידיעה המלאה]
הארכת תיאומי מס-2019
תינתן ארכה עד לתאריך תשלום משכורת פברואר 2020, ולא יאוחר מתאריך 13.3.2020. ...
[לידיעה המלאה]
הנחיות המוסד לביטוח לאומי לגבי קבלת דמי אבטלה לעובדים הנאלצים לצאת לחופשה ללא תשלום בעקבות משבר הקור
[לידיעה המלאה]
ציבור הגמלאים מקבלי הקצבאות -תיאום מס 2020
תינתן ארכה עד לתאריך 30.4.2020.
[לידיעה המלאה]
סעיף 9א(ב) לפקודת מס הכנסה – הנחיות לעניין ''הפטור הנוסף'';
במסגרת החוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מסי 190 והוראת שעה), התשע"ב-2012, שנכנס ...
[לידיעה המלאה]
צו הרחבה בעניין תשלום שכר לעובדים אשר נעדרו מעבודתם בשל המצב הביטחוני בתקופה שמיום 1.5.2018 ועד ליום
ביום 14.8.2019 נחתם בין מדינת ישראל ונשיאות הארגונים העסקיים לבין הסתדרות ...
[לידיעה המלאה]
כנס פורשי משטרת ישראל
יועץ המס והפרישה יורם אזרד העביר את ההרצאה בנושא היבטי מיסוי לפורש במשטרת ...
[לידיעה המלאה]
ליווי פורשי הכנסת
יועץ המס והפרישה יורם אזרד נבחר על ידי כנסת ישראל ,לטפל בפורשי הכנסת הפורשים .
[לידיעה המלאה]
פורשים / מפוטרים - ייעוץ פרישה דבר חשוב מאוד
בימים האחרונים אנחנו עדים למבצעי פרישה גדולים במשק כגון טבע, בז"ן ,אגד ...
[לידיעה המלאה]
ארגון המורים בישראל - בחר את יורם אזרד יועץ המס והפרישה
יורם אזרד יועץ המס והפרישה העביר את 3 ההרצאות של פורשי ארגון המורים בישראל ...
[לידיעה המלאה]
מיסוי הפרשה לפיצויי פיטורין
החל מיום 1/1/2017 ההפרשות לפיצויים לשכר מעל 32,000 ₪ יהיו חייבות במס כלומר שווי ...
[לידיעה המלאה]
יורם אזרד יועץ מס ופרישה
יורם אזרד ילווה את כול המורים הפורשים של ארגון המורים בישראל
משרד התיירות ...
[לידיעה המלאה]
 
קורס חשבי שכר בכירים   תיקון 190   יועץ פרישה     שיווק מתקדם באינטרנט