נטלי
היי איריס , מה שלומך ? רציתי ממש שוב להודות לכם על כל היחס והאכפתיות שליוויתם ...
[לידיעה המלאה]
אורית אמר
שלום איריס,אבקש להוסיף אותי למאגר שלכם כדי שאוכל להיות מעודכנת ...
[לידיעה המלאה]
דנה גונן
רציתי להודות לכם על הקורס שהועבר ונוהל על ידכם.
למדתי המון גם לעבודה וגם ...
[לידיעה המלאה]
 

כאשר פונים לייעוץ והכוונה בנושאים כספיים רגישים, כדאי לפנות לאנשי מקצוע מיומנים שיתפרו מענה מדויק לצרכיו הייחודיים של הארגון. יועץ המס והפרישה מר יורם אזרד מלווה בהצלחה עשרות גופים ושרותיו זוכים לתגובות נלהבות. להלן דוגמאות לפרויקטים נבחרים בניהולו מהעת האחרונה.

זכייה במכרז של רשות השידור

יועץ המס והפרישה מר יורם אזרד זכה במכרז של רשות השידור בישראל. בעקבות הזכייה מתבצעת בקרה לצורך יישום הסכמי השכר שנחתמו מתוקף הרפורמה הצפויה ברשות השידור. לצורך כך מתבצעות כל הבדיקות הנדרשות ליישומם המלא של ההסכמים בין רשות השידור ללשכת השירות מלם שכר.

הליווי של עובדי רשות השידור כלל גם העברת השתלמות למחלקת השכר, שסקרה את השינויים הצפויים בתחום השכר בשנת 2012 בעקבות המלצות ועדת טרכטנברג, לרבות השינויים במדרגות המס ונקודות הזיכוי. ההשתלמות וכמוה הפעילות כולה זוכים לשבחים רבים מכל המעורבים.

את שיתוף הפעולה עם רשות השידור מלווים איתי רובינשטיין – חשב רשות השידור ואתי זדה – מנהלת תחום השכר ברשתות השידור.

זכייה במכרז לליווי עובדי חברת אגד בעת הפרישה

מתוקף זכייה זו מלווה יורם אזרד את כל פורשי חברת אגד, הן החברים והן השכירים. במסגרת הפעילות מקבלים עובדי החברה הכוונה וייעוץ בעת פרישתם לגמלאות או פרישתם במסגרת פנסיה תקציבית בפרישה מוקדמת. הייעוץ המקצועי שמקבלים העובדים מסייע להם לדעת כיצד להתנהל מול הרשויות בעת הפרישה. שביעות הרצון הגבוהה שמגלים העובדים בעקבות הכלים שקיבלו הביאה להמשך הפרויקט זה שנה שנייה ברציפות. הכרת התודה על פועלו של מר יורם אזרד למען עובדי חברת אגד באה לידי ביטוי בתגובות נלהבות של שותפיו לתהליך, שביניהם נמנים וועד העובדים ואורנה כהן – מנהלת תחום השכר באגד:

"יורם ידידי, קראתי בהערכה רבה את האימייל שלך המצ"ב אודות נתינתך המרגשת. פעילותך הענפה באגד זוכה לתשבחות בשל המקצועיות והיחס החם והאנושי להם זוכים הפונים אליך. הנני שמח על שנפלה בחלקי הזכות לעובד עמך". שמעון אור, מנהל חטיבת משאבי אנוש ושכר ארצי, אגד.

העברת הכשרות לעובדי המנהל של האוניברסיטה העברית

העברת קורס לעובדי המנהל של האוניברסיטה אשר התמקד בדיני עבודה, זכויות שמגיעות לעובד מביטוח לאומי, מס הכנסה ופנסיה. מטרת הקורס הייתה להקנות לעובדי המנהל כלים שיועברו לאחר מכן לכלל סגל האוניברסיטה – הזוטר והבכיר. הקורס כלל 10 מפגשים באורך 40 שעות אקדמיות סה"כ. לאור הצלחתו הועבר הקורס פעמיים וזכה אף הוא לשבחים רבים.

את הפעילות באוניברסיטה הפתוחה ליוו מאיה חבר – מנהלת ההדרכה של מנהל הסגל באוניברסיטה ושמחה שמחלוביץ' – סמנכ"ל משאבי אנוש.

ומה נוכל לעשות עבורכם? צרו קשר ונשמח לעמוד לשירותכם

 
חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 224 והוראת שעה), התשפ''א- 2021
הוראת שעה - פטור למעסיק מתשלום דמי ביטוח בעד עובד שהיה בחל"ת בתקופת משבר הקורונה
[לידיעה המלאה]
החלטת ועדת מעקב בנושא ימי מחלה וימי אבל בתקופת הסכמי היציאה לחופשה בתקופת החירום – קורונה
בעקבות התפשטות נגיף הקורונה, חלו על המשק הוראות מיוחדות במטרה להתמודד עם הנגיף ...
[לידיעה המלאה]
פורסמו הנחיות למשיכת עד 7,500 ₪ בחודש מקרנות ההשתלמות בפטור ממס
תקופה שמיום 10 באוגוסט 2020 ועד ליום 9 בפברואר 2021, עובד או יחיד, יהיו רשאים ...
[לידיעה המלאה]
דמי ניהול במכשירי החיסכון הפנסיוני-תיקון-הוראת שעה על רקע משבר הקורונה
הגוף המוסדי רשאי להעלות שיעור דמי הניהול לעמית עוד בטרם הסתיימה תקופת ההנחה אם ...
[לידיעה המלאה]
הבהרות המוסד לביטוח לאומי בנוגע להארכת תקופת הזכאות לדמי אבטלה
הארכת הזכאות לדמי אבטלה
לנוכח שאלות רבות ממקבלי דמי אבטלה שנמצאים בחופשה ללא ...
[לידיעה המלאה]
תגמולים למשרתים במילואים שיצאו לחל''ת בעקבות הקורונה
ביום 26.5.2020 פרסם המוסד לביטוח לאומי הודעה לפיה כדי להקל על המשרתים במילואים ...
[לידיעה המלאה]
תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל)(כיסויים ביטוחים בקופות גמל)(נגיף הקורונה החדש)(הוראת ש
על מנת למנוע פגיעה אפשרית בכיסויים הביטוחיים, , אשר עלולה להיגרם לעמיתים כתוצאה ...
[לידיעה המלאה]
תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – הגבלת פעילות) (תיקון מס' 7), התש''ף 2020 – 6.4.2020
החל מיום 19.4.2020 בכל מקומות העבודה שלא נאסר להפעילם מותר להעסיק במקום העבודה, ...
[לידיעה המלאה]
דחיית עקב משבר הקורונה במועד ההגשה של דוחות שנתיים בניכויים לשנת 2019
על מנת לאפשר תפעול מהיר ויעיל של תהליך קליטת דוחות הניכויים ובכדי להקל על ציבור ...
[לידיעה המלאה]
הארכת תיאומי מס-2019
תינתן ארכה עד לתאריך תשלום משכורת פברואר 2020, ולא יאוחר מתאריך 13.3.2020. ...
[לידיעה המלאה]
הנחיות המוסד לביטוח לאומי לגבי קבלת דמי אבטלה לעובדים הנאלצים לצאת לחופשה ללא תשלום בעקבות משבר הקור
[לידיעה המלאה]
ציבור הגמלאים מקבלי הקצבאות -תיאום מס 2020
תינתן ארכה עד לתאריך 30.4.2020.
[לידיעה המלאה]
סעיף 9א(ב) לפקודת מס הכנסה – הנחיות לעניין ''הפטור הנוסף'';
במסגרת החוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מסי 190 והוראת שעה), התשע"ב-2012, שנכנס ...
[לידיעה המלאה]
צו הרחבה בעניין תשלום שכר לעובדים אשר נעדרו מעבודתם בשל המצב הביטחוני בתקופה שמיום 1.5.2018 ועד ליום
ביום 14.8.2019 נחתם בין מדינת ישראל ונשיאות הארגונים העסקיים לבין הסתדרות ...
[לידיעה המלאה]
כנס פורשי משטרת ישראל
יועץ המס והפרישה יורם אזרד העביר את ההרצאה בנושא היבטי מיסוי לפורש במשטרת ...
[לידיעה המלאה]
ליווי פורשי הכנסת
יועץ המס והפרישה יורם אזרד נבחר על ידי כנסת ישראל ,לטפל בפורשי הכנסת הפורשים .
[לידיעה המלאה]
פורשים / מפוטרים - ייעוץ פרישה דבר חשוב מאוד
בימים האחרונים אנחנו עדים למבצעי פרישה גדולים במשק כגון טבע, בז"ן ,אגד ...
[לידיעה המלאה]
ארגון המורים בישראל - בחר את יורם אזרד יועץ המס והפרישה
יורם אזרד יועץ המס והפרישה העביר את 3 ההרצאות של פורשי ארגון המורים בישראל ...
[לידיעה המלאה]
מיסוי הפרשה לפיצויי פיטורין
החל מיום 1/1/2017 ההפרשות לפיצויים לשכר מעל 32,000 ₪ יהיו חייבות במס כלומר שווי ...
[לידיעה המלאה]
יורם אזרד יועץ מס ופרישה
יורם אזרד ילווה את כול המורים הפורשים של ארגון המורים בישראל
משרד התיירות ...
[לידיעה המלאה]
 
קורס חשבי שכר בכירים   תיקון 190   יועץ פרישה     שיווק מתקדם באינטרנט