נטלי
היי איריס , מה שלומך ? רציתי ממש שוב להודות לכם על כל היחס והאכפתיות שליוויתם ...
[לידיעה המלאה]
אורית אמר
שלום איריס,אבקש להוסיף אותי למאגר שלכם כדי שאוכל להיות מעודכנת ...
[לידיעה המלאה]
דנה גונן
רציתי להודות לכם על הקורס שהועבר ונוהל על ידכם.
למדתי המון גם לעבודה וגם ...
[לידיעה המלאה]
 
מידע לחשב השכר - טופס 101 טיפים חשובים

טופס 101 אלקטרוני טיפים לשימוש לחשבי שכר בכירים

מאת: יורם אזרד

יועץ מס ופרישה

• הערכות לקראת 1/12013

• שינויים בצורת הדיווח של כרטיס עובד ( 101 )

• כל האישורים שניתנו בעבר לפטור מדיווח ומילוי בוטלו מיום 1/1/2013

• יש צורת דיווח חדשה אלקטרונית

• מעסיקים צרכים להודיע על כוונתם למס הכנסה

ההיסטוריה של הטופס !

• כידוע טופס זה גרם ללא מעט כאבי ראש למעסיקים

• האחריות האומנם של המעסיק ,אבל מי שהיה דואג למילויו היה העובד

• לא מעט פעמים העובד לא היה ממלא את כל השדות בטופס בשוגג או במזיד

• ואז המעביד היה מוצא את עצמו חסר הונים בביקורת ניכויים ,ומשלם מס יתר במקום העובד

מהו טופס 101 ?

• בהתאם לתקנה 2 לתקנות מס הכנסה (ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה), התשנ"ג-1999,עובד חייב למלא בכרטיס עובד (טופס 0101) את פרטיו האישיים ומקורות הכנסתו בתחילת עבודתו אצל מעביד חדש

• וכן ב-1 בינואר של כל שנה שלאחר מכן.

• במידה ויש שינויים במהלך השנה העובד יעביר עדכון השינוי למעסיק תוך 7 ימים

מה תפקידו של הטופס ?

• חישוב המס של העובד מתבסס על הצהרת העובד

• חישוב ההקלות במס – מבוסס על טופס 101

• היות והמעביד לפי סעיף 164 לפקודה אחראי להעברת המס וחישובו ,חלה אחריות מוחלטת על תקינות הטופס

• תקנה 2 (ה) קובעת פטור למעבידים מסוימים במילוי הטופס על ידי עובדיהם בכל שנה

חידוש – בעידן הדיווח המקוון

• על מנת ולחסוך את מילוי הטופס בצורה ידנית כל שנה

• היות וכמעט כל המעסיקים כיום מנהלים שכר וכוח אדם בתוכנות שכר מתקדמות

• הוחלט החל משנת המס 2013 לדווח באמצעות טופס 101 אלקטרוני ממוחשב במקום הטופס הידני

• ובתנאי שהמעסיק יקבל את אישור מס הכנסה לתוכנית המאשרת את גרסת המחשב לפי הנחיות מס הכנסה

אילו מערכות קיימות ?

• מערכת מס הכנסה

• מערכת פרטית ופנימית של המעסיק ובתנאי שעברה את בדיקת מס הכנסה

• לרוב לשכות השירות פיתחו מערכת בתוך מערך השכר ומשאבי אנוש

איך בוחרים מערכת דיווח

• מעסיק המעוניין להשתמש במערכת מס הכנסה יגיש בקשה על טופס מיוחד תוך חודשיים לפני תום שנת המס הקודמת לשנה שמעוניין להשתמש בה

• מעסיק המעוניין לפתח מערכת משלו – תוך 4 חודשים מתום שנת המס

• לשכת שירות – כנ"ל

• את טופס הבקשה ניתן להוריד מאתר רשות המיסים

אופן הפקת הטופס

• כניסה למערכת על ידי העובד – זיהוי סיסמא אישית חד ערכית

• העובד יעדכן את פרטיו על המסך

• המערכת תבצע בדיקת שלמות הטופס ,של שדות החובה בטופס

• השלמת מילוי הטופס מותנית במילוי כל שדות החובה

• המערכת תאכוף דרישה לצירוף מסמכים טרם השלמת התהליך

מסמכים ,הכיצד?

• המסמכים יסרקו למערכת ויישמרו כקובץ בארכיון ממוחשב

• המעביד יקיים תהליך של אימות של המסמכים שצורפו

• לאחר שהעובד יסיים את מילוי הטופס ,יזין שוב את הסיסמא

• וזאת על מנת לאשר הצהרת עובד שכל הנתונים שמסר מלאים ונכונים ( קיים ניסוח קבוע)

מה המעביד עושה ?

• לאחר שהעובד סיים למלות את הטופס ,ולאחר שהעובד חתם חתימה על הצהרתו

• ינעל הטופס כקובץ PDF

• המעביד יחתום בחתימה אלקטרונית ממוחשבת

• הטופס החתום יעבור לעובד לחיווי – לבדיקת הפרטים שמילא

• כל עדכון ואו שינוי ידווח בגרסה חדשה

• המערכת חייבת לשמור את כל הגרסאות שהיו לעובד במהלך השנה ,כולל הטפסים ,המסמכים ,וחתימת העובד

הוראות נלוות

• במצב שהטופס לא מולא נכון על ידי העובד יחשב הטופס כלקוי – המעביד יחייב שיעור מס מרבי

• במידה והעובד הרים את נטל הראיה מול המעביד כי הטופס לא מולא על ידי המעסיק ,יישא המעסיק בנטל המס החסר

• רשות המיסים שומרת לעצמה את הזכות לפנות גם לעובד

• רשות המיסים יכולה לבטל אישור למעסיק ולבית תוכנה בכל נקודת זמן

הוראות למשלמי קצבה

• כיום כל מי שמקבל קצבה חייב במילוי טופס 101 כל שנה

• אוכלוסיית מקבלי הקצבה לרוב מבוגרים ,אשר לעיתים קשה להם במילוי הטופס

• במידה והם לא חותמים משלם הקצבה מנכה להם מס מרבי

• לרוב לא יודעים בגלל גילם שנוכה להם מס מרבי

• לרוב לא מגישים דוחות להחזר

מה קורה החל מ- 1/2013

• משלמי קצבאות יוכלו לקבל פטור מי מילוי הטופס הידני בכל שנה בתנאים הבאים :

• משלם קצבאות ל- 200 מקבלי קצבאות לפחות

• הוגשו כל טפסי 126 לרשויות המס בזמן

• הקצבה משולמת באמצעות מיכון ולשכת שירות

• בפעם הראשונה לתשלום הקצבה ,יחתום מקבל הקצבה על טופס 101 ידני

• משלם הקצבה יעביר למקבל הקצבה מכתב המסביר לו שהוא חייב להודיע על כל שינוי במצבו המשפחתי

• גמלאי שטרם מלאו לו – 70 ימלא טופס ידני בכל שנה

• גמלאי שיש לו הכנסה נוספת – יחתום כל שנה ויודיע האם קיימת הכנסתו הנוספת מידי כל שנה

המשך הוראות למקבלי קצבה

• גמלאי המקבל נקודת זיכוי על בן או בת זוג לא עובדת לפי סעיף 37 – יחתום בכל שנה על הצהרה כי בן/ת זוגו איננה עובדת ,טופס זה יצורף לטופס 101 המקורי

• לא נתקבלה הצהרה – אין נקודת זיכוי

• נקודת זיכוי על ילדים – יינתנו על סמך ההצהרה הראשונית והמערכת תפסיק בהתאם לגיל הילדים

• אחת ל- 5 שנים ימלאו כל הגמלאים טופס 101

• משלם הקצבה הודיע לפקיד השומה על בקשתו ,וחתם על הצהרת כי הוא עומד בכל אותם תנאים

• פקיד השומה אישר בכתב את בקשתו של משלם הקצבה

תודה על ההקשבה

יורם אזרד

יועץ מס ופרישה

הרב קוק 8 ירושלים

052-3808345

www.poresh.co.il

 
מס הכנסה: עדכון סכומים ותקרות לשנת המס 2019
להלן פירוט סכומים ותקרות מתואמים לשנת המס 2019, לעומת שנת המס 2018:
[לידיעה המלאה]
עדכון מדרגות ואחוזי מס הכנסה 2019
• בשנת המס 2019 לא חל שינוי בשיעורי המס.
• סכומי המדרגות עודכנו בשיעור עליית ...
[לידיעה המלאה]
עדכון דמי ביטוח לאומי למעסיקים בענף נפגעי עבודה
, נקבע חיוב חדש, נוסף לדמי ביטוח לאומי וזאת בשיעור של 0.1%, לגבי המעסיק, משכר ...
[לידיעה המלאה]
עדכוני ביטוח לאומי לשנת המס 2019
החל משכר ינואר 2019 הסכומים הקובעים לחישוב דמי ביטוח לאומי וביטוח בריאות יהיו ...
[לידיעה המלאה]
הנחיה מכוח סמכות המנהל להגדלת הפטור למענק פרישה על פי סעיף 9(7א)(א) לפקודת מס הכנסה
הוחלט לאפשר למעסיק לחשב את הפטור המוגדל, מבלי להפנות את העובד למשרד השומה. על ...
[לידיעה המלאה]
הפחתת שיעור דמי חבר ודמי טיפול בהסתדרות הכללית החדשה החל מ- 1.1.2019
מינואר 2019 יופחתו דמי החבר מ-0.95% מהשכר ל-0.9% עד לגובה תקרת השכר שמתעדכנת ...
[לידיעה המלאה]
יורם אזרד מלווה את הפורשים של הטלוויזיה הלימודית
יורם אזרד יועץ המס והפרישה נבחר ללוות את פורשי הטלוויזיה החינוכית .
[לידיעה המלאה]
כנס הכנה לפרישה חברת בזק
יועץ המס והפרישה יורם אזרד ,יעביר את ההרצאה בכנס הכנה לפורשים של חברת בזק ,הכנס ...
[לידיעה המלאה]
כנס פורשי משטרת ישראל
יועץ המס והפרישה יורם אזרד העביר את ההרצאה בנושא היבטי מיסוי לפורש במשטרת ...
[לידיעה המלאה]
ליווי פורשי הכנסת
יועץ המס והפרישה יורם אזרד נבחר על ידי כנסת ישראל ,לטפל בפורשי הכנסת הפורשים .
[לידיעה המלאה]
המכללה האקדמית אורט בראודה בחרה במר יורם אזרד יועץ המס והפרישה ללות את עובדיה בעת פרישה
יועץ המס והפרישה יורם אזרד נבחר ללוות את פורשי המכללה האקדמית להנדסה אורט ברודה
[לידיעה המלאה]
פורשים / מפוטרים - ייעוץ פרישה דבר חשוב מאוד
בימים האחרונים אנחנו עדים למבצעי פרישה גדולים במשק כגון טבע, בז"ן ,אגד ...
[לידיעה המלאה]
ארגון המורים בישראל - בחר את יורם אזרד יועץ המס והפרישה
יורם אזרד יועץ המס והפרישה העביר את 3 ההרצאות של פורשי ארגון המורים בישראל ...
[לידיעה המלאה]
רשות השידור
יורם אזרד יועץ המס והפרישה מלווה את פורשי רשות השידור בתהליך הפרישה ,נבחר על ...
[לידיעה המלאה]
מיסוי הפרשה לפיצויי פיטורין
החל מיום 1/1/2017 ההפרשות לפיצויים לשכר מעל 32,000 ₪ יהיו חייבות במס כלומר שווי ...
[לידיעה המלאה]
יורם אזרד יועץ מס ופרישה
יורם אזרד ילווה את כול המורים הפורשים של ארגון המורים בישראל
משרד התיירות ...
[לידיעה המלאה]
 
קורס חשבי שכר בכירים   תיקון 190   יועץ פרישה     שיווק מתקדם באינטרנט