נטלי
היי איריס , מה שלומך ? רציתי ממש שוב להודות לכם על כל היחס והאכפתיות שליוויתם ...
[לידיעה המלאה]
אורית אמר
שלום איריס,אבקש להוסיף אותי למאגר שלכם כדי שאוכל להיות מעודכנת ...
[לידיעה המלאה]
דנה גונן
רציתי להודות לכם על הקורס שהועבר ונוהל על ידכם.
למדתי המון גם לעבודה וגם ...
[לידיעה המלאה]
 
משיכה מקופות גמל 2013


תקנות למשיכת כספים מקופת גמל עבור חשבונות בעלי יתרה צבורה נמוכה


• כללי משיכה קופות יתרות נמוכות

• כללים

• תקופת הוראת השעה

• חריגים

• הוראות כיצד למשוך

החלטה

ביום 10.9.2013 אישרה ועדת הכספים של הכנסת את תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) משיכת כספים מקופת גמל

חשבונות בעלי יתרה צבורה נמוכה,מדובר בהוראת שעה עד 31/3/2015

התקנה מאפשרת לחוסכים בקופות גמל לפדות ללא תשלום מס, חשבונות קטנים ולא פעילים, עם יתרה צבורה של בסך עד 7,000 ₪.

הזדמנות חד פעמית לסגור קופות קטנות לא פעילות

רק קופות גמל

על מי חלה הוראת השעה ?

עובדים ששכרם משתלם בהתאם להוראות הסכמים קיבוציים החלים בשירות הציבורי.

• יצוין כי התקנות אינן חלות על מרכיב הפיצויים שבקופה.( רק תגמולים )

• משיכת הכספים בסכום חד פעמי פטור ממס, תתאפשר בהתקיים התנאים הבאים, במצטבר

התנאים במצטבר

• א. לא הופקדו בחשבון כספים חדשים לאחר התאריך 1.1.2012

• ב. לא בוצעה העברה אל הקופה או ממנה לאחר התאריך 1.1.2013

• ג. היתרה הצבורה בגין כספי תגמולים שהופקדו לפני התאריך 1.1.2008, בכל חשבונותיו של העמית בקופת הגמל, לא עלתה על 7,000 ₪ נכון ליום 1.1.2013.

חריג א

• במקרה של יותר מחשבון אחד באותה קופת גמל, ניתן יהיה למשוך את הכספים ובלבד שסך ההפקדות אינו עולה על סכום של 7,000 ₪.

• אם סך ההפקדות בכל החשבונות באותה קופה עולה על הסכום של 7,000 ₪, לא ניתן יהיה למשוך את הכספים,

• אלא רק למזג את החשבונות בקופה לחשבון אחד.

חריג ב

• במקרה של מספר קופות גמל שבכל אחת מהן סך ההפקדות לא עולה על הסכום של 7,000 ₪, אפשר יהיה למשוך את הכספים מכל הקופות יחדיו.

מועד סופי לניצול הוראה השעה

• ניתן למשוך את הכסף מיד עם אישור התקנות, אך למשך תקופה מוגבלת של 18 חודשים בלבד, דהיינו עד ליום 31.3.2015.

מצב הקופה לאחר התאריך הקובע

בחלוף 18 חודשים, כלומר אחרי התאריך 31.3.2015

משיכת הכספים מקופות גמל אלה תחויב במס בשיעור של 35%.

יחד עם זאת, החל משנת 2016 קופת הגמל תהיה רשאית לגבות דמי ניהול מינימאליים בסך 6 ₪ מדי חודש, וזאת במקום שיעור מרבי של 1.05% לשנה.

עוד קובעות התקנות, כי לגבי חשבונות אבודים, שנפסק הקשר עם בעליהם, ייגבו דמי ניהול בשיעור של עד 0.3% מגובה הסכום בחשבון.

כיצד לבצע משיכה מקופת גמל?

כדי לבצע את המשיכה, כל שנדרש הוא, לפנות אל הקופה באמצעות מוקד שירות הלקוחות או אתר האינטרנט

ולהגיש בקשה למשיכת הכספים,

בצירוף צילום ת.ז. ואסמכתא על פרטי חשבון הבנק אליו מבקשים להעביר את הכספים.

אין צורך באישור של מס הכנסה


 
מס הכנסה: עדכון סכומים ותקרות לשנת המס 2019
להלן פירוט סכומים ותקרות מתואמים לשנת המס 2019, לעומת שנת המס 2018:
[לידיעה המלאה]
עדכון מדרגות ואחוזי מס הכנסה 2019
• בשנת המס 2019 לא חל שינוי בשיעורי המס.
• סכומי המדרגות עודכנו בשיעור עליית ...
[לידיעה המלאה]
עדכון דמי ביטוח לאומי למעסיקים בענף נפגעי עבודה
, נקבע חיוב חדש, נוסף לדמי ביטוח לאומי וזאת בשיעור של 0.1%, לגבי המעסיק, משכר ...
[לידיעה המלאה]
עדכוני ביטוח לאומי לשנת המס 2019
החל משכר ינואר 2019 הסכומים הקובעים לחישוב דמי ביטוח לאומי וביטוח בריאות יהיו ...
[לידיעה המלאה]
הנחיה מכוח סמכות המנהל להגדלת הפטור למענק פרישה על פי סעיף 9(7א)(א) לפקודת מס הכנסה
הוחלט לאפשר למעסיק לחשב את הפטור המוגדל, מבלי להפנות את העובד למשרד השומה. על ...
[לידיעה המלאה]
הפחתת שיעור דמי חבר ודמי טיפול בהסתדרות הכללית החדשה החל מ- 1.1.2019
מינואר 2019 יופחתו דמי החבר מ-0.95% מהשכר ל-0.9% עד לגובה תקרת השכר שמתעדכנת ...
[לידיעה המלאה]
יורם אזרד מלווה את הפורשים של הטלוויזיה הלימודית
יורם אזרד יועץ המס והפרישה נבחר ללוות את פורשי הטלוויזיה החינוכית .
[לידיעה המלאה]
כנס הכנה לפרישה חברת בזק
יועץ המס והפרישה יורם אזרד ,יעביר את ההרצאה בכנס הכנה לפורשים של חברת בזק ,הכנס ...
[לידיעה המלאה]
כנס פורשי משטרת ישראל
יועץ המס והפרישה יורם אזרד העביר את ההרצאה בנושא היבטי מיסוי לפורש במשטרת ...
[לידיעה המלאה]
ליווי פורשי הכנסת
יועץ המס והפרישה יורם אזרד נבחר על ידי כנסת ישראל ,לטפל בפורשי הכנסת הפורשים .
[לידיעה המלאה]
המכללה האקדמית אורט בראודה בחרה במר יורם אזרד יועץ המס והפרישה ללות את עובדיה בעת פרישה
יועץ המס והפרישה יורם אזרד נבחר ללוות את פורשי המכללה האקדמית להנדסה אורט ברודה
[לידיעה המלאה]
פורשים / מפוטרים - ייעוץ פרישה דבר חשוב מאוד
בימים האחרונים אנחנו עדים למבצעי פרישה גדולים במשק כגון טבע, בז"ן ,אגד ...
[לידיעה המלאה]
ארגון המורים בישראל - בחר את יורם אזרד יועץ המס והפרישה
יורם אזרד יועץ המס והפרישה העביר את 3 ההרצאות של פורשי ארגון המורים בישראל ...
[לידיעה המלאה]
רשות השידור
יורם אזרד יועץ המס והפרישה מלווה את פורשי רשות השידור בתהליך הפרישה ,נבחר על ...
[לידיעה המלאה]
מיסוי הפרשה לפיצויי פיטורין
החל מיום 1/1/2017 ההפרשות לפיצויים לשכר מעל 32,000 ₪ יהיו חייבות במס כלומר שווי ...
[לידיעה המלאה]
יורם אזרד יועץ מס ופרישה
יורם אזרד ילווה את כול המורים הפורשים של ארגון המורים בישראל
משרד התיירות ...
[לידיעה המלאה]
 
קורס חשבי שכר בכירים   תיקון 190   יועץ פרישה     שיווק מתקדם באינטרנט