נטלי
היי איריס , מה שלומך ? רציתי ממש שוב להודות לכם על כל היחס והאכפתיות שליוויתם ...
[לידיעה המלאה]
אורית אמר
שלום איריס,אבקש להוסיף אותי למאגר שלכם כדי שאוכל להיות מעודכנת ...
[לידיעה המלאה]
דנה גונן
רציתי להודות לכם על הקורס שהועבר ונוהל על ידכם.
למדתי המון גם לעבודה וגם ...
[לידיעה המלאה]
 
משיכה מקופות גמל 2013


תקנות למשיכת כספים מקופת גמל עבור חשבונות בעלי יתרה צבורה נמוכה


• כללי משיכה קופות יתרות נמוכות

• כללים

• תקופת הוראת השעה

• חריגים

• הוראות כיצד למשוך

החלטה

ביום 10.9.2013 אישרה ועדת הכספים של הכנסת את תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) משיכת כספים מקופת גמל

חשבונות בעלי יתרה צבורה נמוכה,מדובר בהוראת שעה עד 31/3/2015

התקנה מאפשרת לחוסכים בקופות גמל לפדות ללא תשלום מס, חשבונות קטנים ולא פעילים, עם יתרה צבורה של בסך עד 7,000 ₪.

הזדמנות חד פעמית לסגור קופות קטנות לא פעילות

רק קופות גמל

על מי חלה הוראת השעה ?

עובדים ששכרם משתלם בהתאם להוראות הסכמים קיבוציים החלים בשירות הציבורי.

• יצוין כי התקנות אינן חלות על מרכיב הפיצויים שבקופה.( רק תגמולים )

• משיכת הכספים בסכום חד פעמי פטור ממס, תתאפשר בהתקיים התנאים הבאים, במצטבר

התנאים במצטבר

• א. לא הופקדו בחשבון כספים חדשים לאחר התאריך 1.1.2012

• ב. לא בוצעה העברה אל הקופה או ממנה לאחר התאריך 1.1.2013

• ג. היתרה הצבורה בגין כספי תגמולים שהופקדו לפני התאריך 1.1.2008, בכל חשבונותיו של העמית בקופת הגמל, לא עלתה על 7,000 ₪ נכון ליום 1.1.2013.

חריג א

• במקרה של יותר מחשבון אחד באותה קופת גמל, ניתן יהיה למשוך את הכספים ובלבד שסך ההפקדות אינו עולה על סכום של 7,000 ₪.

• אם סך ההפקדות בכל החשבונות באותה קופה עולה על הסכום של 7,000 ₪, לא ניתן יהיה למשוך את הכספים,

• אלא רק למזג את החשבונות בקופה לחשבון אחד.

חריג ב

• במקרה של מספר קופות גמל שבכל אחת מהן סך ההפקדות לא עולה על הסכום של 7,000 ₪, אפשר יהיה למשוך את הכספים מכל הקופות יחדיו.

מועד סופי לניצול הוראה השעה

• ניתן למשוך את הכסף מיד עם אישור התקנות, אך למשך תקופה מוגבלת של 18 חודשים בלבד, דהיינו עד ליום 31.3.2015.

מצב הקופה לאחר התאריך הקובע

בחלוף 18 חודשים, כלומר אחרי התאריך 31.3.2015

משיכת הכספים מקופות גמל אלה תחויב במס בשיעור של 35%.

יחד עם זאת, החל משנת 2016 קופת הגמל תהיה רשאית לגבות דמי ניהול מינימאליים בסך 6 ₪ מדי חודש, וזאת במקום שיעור מרבי של 1.05% לשנה.

עוד קובעות התקנות, כי לגבי חשבונות אבודים, שנפסק הקשר עם בעליהם, ייגבו דמי ניהול בשיעור של עד 0.3% מגובה הסכום בחשבון.

כיצד לבצע משיכה מקופת גמל?

כדי לבצע את המשיכה, כל שנדרש הוא, לפנות אל הקופה באמצעות מוקד שירות הלקוחות או אתר האינטרנט

ולהגיש בקשה למשיכת הכספים,

בצירוף צילום ת.ז. ואסמכתא על פרטי חשבון הבנק אליו מבקשים להעביר את הכספים.

אין צורך באישור של מס הכנסה


 
חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 224 והוראת שעה), התשפ''א- 2021
הוראת שעה - פטור למעסיק מתשלום דמי ביטוח בעד עובד שהיה בחל"ת בתקופת משבר הקורונה
[לידיעה המלאה]
החלטת ועדת מעקב בנושא ימי מחלה וימי אבל בתקופת הסכמי היציאה לחופשה בתקופת החירום – קורונה
בעקבות התפשטות נגיף הקורונה, חלו על המשק הוראות מיוחדות במטרה להתמודד עם הנגיף ...
[לידיעה המלאה]
פורסמו הנחיות למשיכת עד 7,500 ₪ בחודש מקרנות ההשתלמות בפטור ממס
תקופה שמיום 10 באוגוסט 2020 ועד ליום 9 בפברואר 2021, עובד או יחיד, יהיו רשאים ...
[לידיעה המלאה]
דמי ניהול במכשירי החיסכון הפנסיוני-תיקון-הוראת שעה על רקע משבר הקורונה
הגוף המוסדי רשאי להעלות שיעור דמי הניהול לעמית עוד בטרם הסתיימה תקופת ההנחה אם ...
[לידיעה המלאה]
הבהרות המוסד לביטוח לאומי בנוגע להארכת תקופת הזכאות לדמי אבטלה
הארכת הזכאות לדמי אבטלה
לנוכח שאלות רבות ממקבלי דמי אבטלה שנמצאים בחופשה ללא ...
[לידיעה המלאה]
תגמולים למשרתים במילואים שיצאו לחל''ת בעקבות הקורונה
ביום 26.5.2020 פרסם המוסד לביטוח לאומי הודעה לפיה כדי להקל על המשרתים במילואים ...
[לידיעה המלאה]
תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל)(כיסויים ביטוחים בקופות גמל)(נגיף הקורונה החדש)(הוראת ש
על מנת למנוע פגיעה אפשרית בכיסויים הביטוחיים, , אשר עלולה להיגרם לעמיתים כתוצאה ...
[לידיעה המלאה]
תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – הגבלת פעילות) (תיקון מס' 7), התש''ף 2020 – 6.4.2020
החל מיום 19.4.2020 בכל מקומות העבודה שלא נאסר להפעילם מותר להעסיק במקום העבודה, ...
[לידיעה המלאה]
דחיית עקב משבר הקורונה במועד ההגשה של דוחות שנתיים בניכויים לשנת 2019
על מנת לאפשר תפעול מהיר ויעיל של תהליך קליטת דוחות הניכויים ובכדי להקל על ציבור ...
[לידיעה המלאה]
הארכת תיאומי מס-2019
תינתן ארכה עד לתאריך תשלום משכורת פברואר 2020, ולא יאוחר מתאריך 13.3.2020. ...
[לידיעה המלאה]
הנחיות המוסד לביטוח לאומי לגבי קבלת דמי אבטלה לעובדים הנאלצים לצאת לחופשה ללא תשלום בעקבות משבר הקור
[לידיעה המלאה]
ציבור הגמלאים מקבלי הקצבאות -תיאום מס 2020
תינתן ארכה עד לתאריך 30.4.2020.
[לידיעה המלאה]
סעיף 9א(ב) לפקודת מס הכנסה – הנחיות לעניין ''הפטור הנוסף'';
במסגרת החוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מסי 190 והוראת שעה), התשע"ב-2012, שנכנס ...
[לידיעה המלאה]
צו הרחבה בעניין תשלום שכר לעובדים אשר נעדרו מעבודתם בשל המצב הביטחוני בתקופה שמיום 1.5.2018 ועד ליום
ביום 14.8.2019 נחתם בין מדינת ישראל ונשיאות הארגונים העסקיים לבין הסתדרות ...
[לידיעה המלאה]
כנס פורשי משטרת ישראל
יועץ המס והפרישה יורם אזרד העביר את ההרצאה בנושא היבטי מיסוי לפורש במשטרת ...
[לידיעה המלאה]
ליווי פורשי הכנסת
יועץ המס והפרישה יורם אזרד נבחר על ידי כנסת ישראל ,לטפל בפורשי הכנסת הפורשים .
[לידיעה המלאה]
פורשים / מפוטרים - ייעוץ פרישה דבר חשוב מאוד
בימים האחרונים אנחנו עדים למבצעי פרישה גדולים במשק כגון טבע, בז"ן ,אגד ...
[לידיעה המלאה]
ארגון המורים בישראל - בחר את יורם אזרד יועץ המס והפרישה
יורם אזרד יועץ המס והפרישה העביר את 3 ההרצאות של פורשי ארגון המורים בישראל ...
[לידיעה המלאה]
מיסוי הפרשה לפיצויי פיטורין
החל מיום 1/1/2017 ההפרשות לפיצויים לשכר מעל 32,000 ₪ יהיו חייבות במס כלומר שווי ...
[לידיעה המלאה]
יורם אזרד יועץ מס ופרישה
יורם אזרד ילווה את כול המורים הפורשים של ארגון המורים בישראל
משרד התיירות ...
[לידיעה המלאה]
 
קורס חשבי שכר בכירים   תיקון 190   יועץ פרישה     שיווק מתקדם באינטרנט