נטלי
היי איריס , מה שלומך ? רציתי ממש שוב להודות לכם על כל היחס והאכפתיות שליוויתם ...
[לידיעה המלאה]
אורית אמר
שלום איריס,אבקש להוסיף אותי למאגר שלכם כדי שאוכל להיות מעודכנת ...
[לידיעה המלאה]
דנה גונן
רציתי להודות לכם על הקורס שהועבר ונוהל על ידכם.
למדתי המון גם לעבודה וגם ...
[לידיעה המלאה]
 
כללי הפקדות לקופות גמל ,קרן השתלמות

 כללי הפקדות לקופות גמל ,קרן השתלמות

• כללי משיכות לקופות גמל

• הטבות במס בעת ההפקדה זיכוי/ניכוי

• מיסוי במשיכה שלא על פי דין

כללי ברזל בקופות גמל

ההפקדות כיום רק למסלול קצבה תיקון 3

קופות מרכזיות לפיצויים סגורות להפקדות חדשות החל מיום 1/1/2011 ניתן לשלם לעובדים פיצויים

זיכוי – סעיף 45 א – החזר מס שיעור הזיכוי 35% עד תקרת ההכנסה המזכה ( שווה לכלל המסלולים )

ניכוי סעיף 47 – הקטנת ההכנסה החייבת במס ,לכן יש קשר ישיר לגובה ההטבה לבין המס השולי של העובד מוגבל בהכנסה המזכה

החל מיום 1/1/2013 אין מקדמם המרה בפוליסות ביטוח מנהלים ( למעט מצטרפים מגיל 50 ומעלה )

תקרת הפקדה זיכוי /ניכוי

קופת גמל קצבה

• תקרה 2013 – 103,200

• עובד מפקיד 7% - 7,224 ₪ ( מתחיל ב- 5% )

• זיכוי 35% - 2,528 ₪ בשנה

ניכוי בגין הפקדה – לאובדן כושר עבודה

• שיעור ההפקדה המרבי – 3.5%

• יינתן ניכוי נוסף למפקיד למסלול זה

• תקרה – עד 4 פעמים השכר הממוצע במשק מוכפל ב- 3.5%

• שכר ממוצע – 8,828X 4 =35,312

• מקסימום לחודש – 1,236 ₪

קרן השתלמות-2013

• תקרה שנתית – 2013 – 188,544 ₪

• חלק העובד 2.5% - 4,714 ₪

• חלק מעסיק – 7.5% - 14,140 ₪

• סך כללי – 18,854 ₪ - 10%

• עובדי הוראה – 11.2% - עובד 2.8% ,מעביד 8.4%

קבוצה א – ביטוח מנהלים

פיצויים מעסיק – עד 8.33%

תגמולי מעסיק – עד 7.5%

תגמולי עובד – עד 7%

א.כ.ע – עד 3.5%

יש לשים לב כי ההפקדה יחד לתגמולים +א.כ.ע לא תעלה על 7.5% יחד

קבוצה ב- קופות גמל

• מעסיק פיצויים – עד 8.33%

• תגמולי מעביד – עד 7.5%

• תגמולי עובד – עד 7%

קבוצה ג – פנסיה גירעונית שבהסדר

• לפי ההסדר של קרנות הפנסיה הוותיקות אשר חל לגביהם ההסדר – אין שיקול דעת חובה

• תגמולים מעסיק – 7.5%

• תגמולי עובד- 7%

• פיצויים מעסיק – 6%

• סך כללי – 20.5%

קבוצה ד- פנסיה וותיקה מאוזנת

• תגמולי מעסיק עד 7.5%

• תגמולי עובד – עד 7%

• פיצויים –עד 8.33%

• מקסימום – 22.83%

• אותן קופות פנסיה מאוזנות שלא חלים לגבם השינויים שבוצעו בתאריך 1/1/1995

• חובה לפחות 20.5%

קבוצה ה- קרן פנסיה חדשה

פיצויים מעסיק עד 8.33%

תגמולים מעסיק עד 7.5%

תגמולי עובד – עד 7%

תקרת הפקדה – לא יותר מ- 20.5% שהוא מוכפל בפעמיים השכר הממוצע במשק

נכון לשנת 2013 – 17,656 X 20.5% =3,619

קרנות חדשות – אין מנות פנסיה

צבירה +תשואה / מקדם = קצבה

נדרשת הפרשה מינימום 5% לתגמולים לפני הפרשה לפיצויים

מתי ואיך ניתן להגדיל הפרשות לקופת גמל?

הגדלת ההפרשות אינה חובה

ההגדלה אפשרית רק מיום 2/1/2005

ניתן להגדיל רק כל עוד יש הפקדה של 5% עובד ו-5% מעביד

מעבר לכך אין חובה לסמיטריה בהפקדות

במידה ויש תנאים אחרים בפוליסה יש חובה לבצע את ההגדלה לקופה אחרת

מתי צריך בתוכנית חדשה

• בפוליסה בתשואה מובטחת

• בפוליסות אשר אסור להגדיל בהם תשלומים

• בפוליסות משתתפות ברווחים אשר יש בהם מקדמי המרה מובטחים

• ההגדלה חייבת להיות בתוכנית המקורית שיש לפחות 5% לכל צד

כללי משיכה – קופת גמל שכיר

• כללי המשיכה מקופות גמל שכיר מקורם במועד הפקדת הכספים לקופה

• תגמולים שהופקדו עד 31/12/04

• גיל 60 ,ולאחר שפרש או צמצם עבודתו בשיעור של 50%

• פרישה מהעבודה ו- 6 חודשים ללא עבודה ,או 13 חודשי עבודה במקום עבודה אחר שאינו משלם עבורו

תקנה 34 –לכל הכספים

• גיל 60 עם ותק של 5 שנים – הפקדות עד 31/12/07

• סיבות רפואיות

• סיבות סוציאליות

• במקרה של פטירת העמית ליורשים הזכאים

• קיצבה נמוכה מ- 5% משכר מינימום רק בגיל 60 215 ₪ ,במקרים אלה ניתן לבצע היוון של הקצבה

כללי משיכה הונית מקופה צוברת

• סעיף 23 (ב) (1 )

• לפי סעיף הנ"ל נקבעו כללים בהם לעמית יש אפשרות למשוך מתוכנית קצבה סכומים חד פעמיים שלא כקצבה

מצב בריאותי של העמית או בן זוגו

מצב כלכלי של העמית או בן זוגו

מצב בריאותי של ילדו

מצב בראותי או רפואי של הורה

מדובר במצב רפואי – נכות של 75% לפחות לצמיתות של המוסד לביטוח לאומי

מצב כלכלי – קצבת סיעוד ,הבטחת הכנסה ,נזקק רדיפות הנאצים או ניצול שואה

כללי משיכה קופת גמל עצמאית

• עמית עצמאי – עמית המפקיד באופן עצמאי ללא מעביד

• תקנה 38

הפקדות עד 31/12/05 ותק 15 שנים

גיל 60 +וותק 5 שנים הפקדות עד 31/12/07

סיבות רפואיות

סיבות סוציאליות

לאחר פטירה

קופת גמל קצבה

• כל ההפקדות החל מיום 1/1/2008

• רק מסלול קצבה

• משיכה – רק גיל 67 גברים ונשים

• ניתן לבצע היוון פטור ממס עד 8.5% מהקצבה המזכה X 180 = 127,143

• כנגד וויתור על הפטור של הפנסיה

• טוב למי שיש קצבה נמוכה

תודה רבה

• יורם אזרד

• יועץ מס ופרישה


 
חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 224 והוראת שעה), התשפ''א- 2021
הוראת שעה - פטור למעסיק מתשלום דמי ביטוח בעד עובד שהיה בחל"ת בתקופת משבר הקורונה
[לידיעה המלאה]
החלטת ועדת מעקב בנושא ימי מחלה וימי אבל בתקופת הסכמי היציאה לחופשה בתקופת החירום – קורונה
בעקבות התפשטות נגיף הקורונה, חלו על המשק הוראות מיוחדות במטרה להתמודד עם הנגיף ...
[לידיעה המלאה]
פורסמו הנחיות למשיכת עד 7,500 ₪ בחודש מקרנות ההשתלמות בפטור ממס
תקופה שמיום 10 באוגוסט 2020 ועד ליום 9 בפברואר 2021, עובד או יחיד, יהיו רשאים ...
[לידיעה המלאה]
דמי ניהול במכשירי החיסכון הפנסיוני-תיקון-הוראת שעה על רקע משבר הקורונה
הגוף המוסדי רשאי להעלות שיעור דמי הניהול לעמית עוד בטרם הסתיימה תקופת ההנחה אם ...
[לידיעה המלאה]
הבהרות המוסד לביטוח לאומי בנוגע להארכת תקופת הזכאות לדמי אבטלה
הארכת הזכאות לדמי אבטלה
לנוכח שאלות רבות ממקבלי דמי אבטלה שנמצאים בחופשה ללא ...
[לידיעה המלאה]
תגמולים למשרתים במילואים שיצאו לחל''ת בעקבות הקורונה
ביום 26.5.2020 פרסם המוסד לביטוח לאומי הודעה לפיה כדי להקל על המשרתים במילואים ...
[לידיעה המלאה]
תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל)(כיסויים ביטוחים בקופות גמל)(נגיף הקורונה החדש)(הוראת ש
על מנת למנוע פגיעה אפשרית בכיסויים הביטוחיים, , אשר עלולה להיגרם לעמיתים כתוצאה ...
[לידיעה המלאה]
תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – הגבלת פעילות) (תיקון מס' 7), התש''ף 2020 – 6.4.2020
החל מיום 19.4.2020 בכל מקומות העבודה שלא נאסר להפעילם מותר להעסיק במקום העבודה, ...
[לידיעה המלאה]
דחיית עקב משבר הקורונה במועד ההגשה של דוחות שנתיים בניכויים לשנת 2019
על מנת לאפשר תפעול מהיר ויעיל של תהליך קליטת דוחות הניכויים ובכדי להקל על ציבור ...
[לידיעה המלאה]
הארכת תיאומי מס-2019
תינתן ארכה עד לתאריך תשלום משכורת פברואר 2020, ולא יאוחר מתאריך 13.3.2020. ...
[לידיעה המלאה]
הנחיות המוסד לביטוח לאומי לגבי קבלת דמי אבטלה לעובדים הנאלצים לצאת לחופשה ללא תשלום בעקבות משבר הקור
[לידיעה המלאה]
ציבור הגמלאים מקבלי הקצבאות -תיאום מס 2020
תינתן ארכה עד לתאריך 30.4.2020.
[לידיעה המלאה]
סעיף 9א(ב) לפקודת מס הכנסה – הנחיות לעניין ''הפטור הנוסף'';
במסגרת החוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מסי 190 והוראת שעה), התשע"ב-2012, שנכנס ...
[לידיעה המלאה]
צו הרחבה בעניין תשלום שכר לעובדים אשר נעדרו מעבודתם בשל המצב הביטחוני בתקופה שמיום 1.5.2018 ועד ליום
ביום 14.8.2019 נחתם בין מדינת ישראל ונשיאות הארגונים העסקיים לבין הסתדרות ...
[לידיעה המלאה]
כנס פורשי משטרת ישראל
יועץ המס והפרישה יורם אזרד העביר את ההרצאה בנושא היבטי מיסוי לפורש במשטרת ...
[לידיעה המלאה]
ליווי פורשי הכנסת
יועץ המס והפרישה יורם אזרד נבחר על ידי כנסת ישראל ,לטפל בפורשי הכנסת הפורשים .
[לידיעה המלאה]
פורשים / מפוטרים - ייעוץ פרישה דבר חשוב מאוד
בימים האחרונים אנחנו עדים למבצעי פרישה גדולים במשק כגון טבע, בז"ן ,אגד ...
[לידיעה המלאה]
ארגון המורים בישראל - בחר את יורם אזרד יועץ המס והפרישה
יורם אזרד יועץ המס והפרישה העביר את 3 ההרצאות של פורשי ארגון המורים בישראל ...
[לידיעה המלאה]
מיסוי הפרשה לפיצויי פיטורין
החל מיום 1/1/2017 ההפרשות לפיצויים לשכר מעל 32,000 ₪ יהיו חייבות במס כלומר שווי ...
[לידיעה המלאה]
יורם אזרד יועץ מס ופרישה
יורם אזרד ילווה את כול המורים הפורשים של ארגון המורים בישראל
משרד התיירות ...
[לידיעה המלאה]
 
קורס חשבי שכר בכירים   תיקון 190   יועץ פרישה     שיווק מתקדם באינטרנט