נטלי
היי איריס , מה שלומך ? רציתי ממש שוב להודות לכם על כל היחס והאכפתיות שליוויתם ...
[לידיעה המלאה]
אורית אמר
שלום איריס,אבקש להוסיף אותי למאגר שלכם כדי שאוכל להיות מעודכנת ...
[לידיעה המלאה]
דנה גונן
רציתי להודות לכם על הקורס שהועבר ונוהל על ידכם.
למדתי המון גם לעבודה וגם ...
[לידיעה המלאה]
 
כללי הפקדות לקופות גמל ,קרן השתלמות

 כללי הפקדות לקופות גמל ,קרן השתלמות

• כללי משיכות לקופות גמל

• הטבות במס בעת ההפקדה זיכוי/ניכוי

• מיסוי במשיכה שלא על פי דין

כללי ברזל בקופות גמל

ההפקדות כיום רק למסלול קצבה תיקון 3

קופות מרכזיות לפיצויים סגורות להפקדות חדשות החל מיום 1/1/2011 ניתן לשלם לעובדים פיצויים

זיכוי – סעיף 45 א – החזר מס שיעור הזיכוי 35% עד תקרת ההכנסה המזכה ( שווה לכלל המסלולים )

ניכוי סעיף 47 – הקטנת ההכנסה החייבת במס ,לכן יש קשר ישיר לגובה ההטבה לבין המס השולי של העובד מוגבל בהכנסה המזכה

החל מיום 1/1/2013 אין מקדמם המרה בפוליסות ביטוח מנהלים ( למעט מצטרפים מגיל 50 ומעלה )

תקרת הפקדה זיכוי /ניכוי

קופת גמל קצבה

• תקרה 2013 – 103,200

• עובד מפקיד 7% - 7,224 ₪ ( מתחיל ב- 5% )

• זיכוי 35% - 2,528 ₪ בשנה

ניכוי בגין הפקדה – לאובדן כושר עבודה

• שיעור ההפקדה המרבי – 3.5%

• יינתן ניכוי נוסף למפקיד למסלול זה

• תקרה – עד 4 פעמים השכר הממוצע במשק מוכפל ב- 3.5%

• שכר ממוצע – 8,828X 4 =35,312

• מקסימום לחודש – 1,236 ₪

קרן השתלמות-2013

• תקרה שנתית – 2013 – 188,544 ₪

• חלק העובד 2.5% - 4,714 ₪

• חלק מעסיק – 7.5% - 14,140 ₪

• סך כללי – 18,854 ₪ - 10%

• עובדי הוראה – 11.2% - עובד 2.8% ,מעביד 8.4%

קבוצה א – ביטוח מנהלים

פיצויים מעסיק – עד 8.33%

תגמולי מעסיק – עד 7.5%

תגמולי עובד – עד 7%

א.כ.ע – עד 3.5%

יש לשים לב כי ההפקדה יחד לתגמולים +א.כ.ע לא תעלה על 7.5% יחד

קבוצה ב- קופות גמל

• מעסיק פיצויים – עד 8.33%

• תגמולי מעביד – עד 7.5%

• תגמולי עובד – עד 7%

קבוצה ג – פנסיה גירעונית שבהסדר

• לפי ההסדר של קרנות הפנסיה הוותיקות אשר חל לגביהם ההסדר – אין שיקול דעת חובה

• תגמולים מעסיק – 7.5%

• תגמולי עובד- 7%

• פיצויים מעסיק – 6%

• סך כללי – 20.5%

קבוצה ד- פנסיה וותיקה מאוזנת

• תגמולי מעסיק עד 7.5%

• תגמולי עובד – עד 7%

• פיצויים –עד 8.33%

• מקסימום – 22.83%

• אותן קופות פנסיה מאוזנות שלא חלים לגבם השינויים שבוצעו בתאריך 1/1/1995

• חובה לפחות 20.5%

קבוצה ה- קרן פנסיה חדשה

פיצויים מעסיק עד 8.33%

תגמולים מעסיק עד 7.5%

תגמולי עובד – עד 7%

תקרת הפקדה – לא יותר מ- 20.5% שהוא מוכפל בפעמיים השכר הממוצע במשק

נכון לשנת 2013 – 17,656 X 20.5% =3,619

קרנות חדשות – אין מנות פנסיה

צבירה +תשואה / מקדם = קצבה

נדרשת הפרשה מינימום 5% לתגמולים לפני הפרשה לפיצויים

מתי ואיך ניתן להגדיל הפרשות לקופת גמל?

הגדלת ההפרשות אינה חובה

ההגדלה אפשרית רק מיום 2/1/2005

ניתן להגדיל רק כל עוד יש הפקדה של 5% עובד ו-5% מעביד

מעבר לכך אין חובה לסמיטריה בהפקדות

במידה ויש תנאים אחרים בפוליסה יש חובה לבצע את ההגדלה לקופה אחרת

מתי צריך בתוכנית חדשה

• בפוליסה בתשואה מובטחת

• בפוליסות אשר אסור להגדיל בהם תשלומים

• בפוליסות משתתפות ברווחים אשר יש בהם מקדמי המרה מובטחים

• ההגדלה חייבת להיות בתוכנית המקורית שיש לפחות 5% לכל צד

כללי משיכה – קופת גמל שכיר

• כללי המשיכה מקופות גמל שכיר מקורם במועד הפקדת הכספים לקופה

• תגמולים שהופקדו עד 31/12/04

• גיל 60 ,ולאחר שפרש או צמצם עבודתו בשיעור של 50%

• פרישה מהעבודה ו- 6 חודשים ללא עבודה ,או 13 חודשי עבודה במקום עבודה אחר שאינו משלם עבורו

תקנה 34 –לכל הכספים

• גיל 60 עם ותק של 5 שנים – הפקדות עד 31/12/07

• סיבות רפואיות

• סיבות סוציאליות

• במקרה של פטירת העמית ליורשים הזכאים

• קיצבה נמוכה מ- 5% משכר מינימום רק בגיל 60 215 ₪ ,במקרים אלה ניתן לבצע היוון של הקצבה

כללי משיכה הונית מקופה צוברת

• סעיף 23 (ב) (1 )

• לפי סעיף הנ"ל נקבעו כללים בהם לעמית יש אפשרות למשוך מתוכנית קצבה סכומים חד פעמיים שלא כקצבה

מצב בריאותי של העמית או בן זוגו

מצב כלכלי של העמית או בן זוגו

מצב בריאותי של ילדו

מצב בראותי או רפואי של הורה

מדובר במצב רפואי – נכות של 75% לפחות לצמיתות של המוסד לביטוח לאומי

מצב כלכלי – קצבת סיעוד ,הבטחת הכנסה ,נזקק רדיפות הנאצים או ניצול שואה

כללי משיכה קופת גמל עצמאית

• עמית עצמאי – עמית המפקיד באופן עצמאי ללא מעביד

• תקנה 38

הפקדות עד 31/12/05 ותק 15 שנים

גיל 60 +וותק 5 שנים הפקדות עד 31/12/07

סיבות רפואיות

סיבות סוציאליות

לאחר פטירה

קופת גמל קצבה

• כל ההפקדות החל מיום 1/1/2008

• רק מסלול קצבה

• משיכה – רק גיל 67 גברים ונשים

• ניתן לבצע היוון פטור ממס עד 8.5% מהקצבה המזכה X 180 = 127,143

• כנגד וויתור על הפטור של הפנסיה

• טוב למי שיש קצבה נמוכה

תודה רבה

• יורם אזרד

• יועץ מס ופרישה


 
מס הכנסה: עדכון סכומים ותקרות לשנת המס 2019
להלן פירוט סכומים ותקרות מתואמים לשנת המס 2019, לעומת שנת המס 2018:
[לידיעה המלאה]
עדכון מדרגות ואחוזי מס הכנסה 2019
• בשנת המס 2019 לא חל שינוי בשיעורי המס.
• סכומי המדרגות עודכנו בשיעור עליית ...
[לידיעה המלאה]
עדכון דמי ביטוח לאומי למעסיקים בענף נפגעי עבודה
, נקבע חיוב חדש, נוסף לדמי ביטוח לאומי וזאת בשיעור של 0.1%, לגבי המעסיק, משכר ...
[לידיעה המלאה]
עדכוני ביטוח לאומי לשנת המס 2019
החל משכר ינואר 2019 הסכומים הקובעים לחישוב דמי ביטוח לאומי וביטוח בריאות יהיו ...
[לידיעה המלאה]
הנחיה מכוח סמכות המנהל להגדלת הפטור למענק פרישה על פי סעיף 9(7א)(א) לפקודת מס הכנסה
הוחלט לאפשר למעסיק לחשב את הפטור המוגדל, מבלי להפנות את העובד למשרד השומה. על ...
[לידיעה המלאה]
הפחתת שיעור דמי חבר ודמי טיפול בהסתדרות הכללית החדשה החל מ- 1.1.2019
מינואר 2019 יופחתו דמי החבר מ-0.95% מהשכר ל-0.9% עד לגובה תקרת השכר שמתעדכנת ...
[לידיעה המלאה]
יורם אזרד מלווה את הפורשים של הטלוויזיה הלימודית
יורם אזרד יועץ המס והפרישה נבחר ללוות את פורשי הטלוויזיה החינוכית .
[לידיעה המלאה]
כנס הכנה לפרישה חברת בזק
יועץ המס והפרישה יורם אזרד ,יעביר את ההרצאה בכנס הכנה לפורשים של חברת בזק ,הכנס ...
[לידיעה המלאה]
כנס פורשי משטרת ישראל
יועץ המס והפרישה יורם אזרד העביר את ההרצאה בנושא היבטי מיסוי לפורש במשטרת ...
[לידיעה המלאה]
ליווי פורשי הכנסת
יועץ המס והפרישה יורם אזרד נבחר על ידי כנסת ישראל ,לטפל בפורשי הכנסת הפורשים .
[לידיעה המלאה]
המכללה האקדמית אורט בראודה בחרה במר יורם אזרד יועץ המס והפרישה ללות את עובדיה בעת פרישה
יועץ המס והפרישה יורם אזרד נבחר ללוות את פורשי המכללה האקדמית להנדסה אורט ברודה
[לידיעה המלאה]
פורשים / מפוטרים - ייעוץ פרישה דבר חשוב מאוד
בימים האחרונים אנחנו עדים למבצעי פרישה גדולים במשק כגון טבע, בז"ן ,אגד ...
[לידיעה המלאה]
ארגון המורים בישראל - בחר את יורם אזרד יועץ המס והפרישה
יורם אזרד יועץ המס והפרישה העביר את 3 ההרצאות של פורשי ארגון המורים בישראל ...
[לידיעה המלאה]
רשות השידור
יורם אזרד יועץ המס והפרישה מלווה את פורשי רשות השידור בתהליך הפרישה ,נבחר על ...
[לידיעה המלאה]
מיסוי הפרשה לפיצויי פיטורין
החל מיום 1/1/2017 ההפרשות לפיצויים לשכר מעל 32,000 ₪ יהיו חייבות במס כלומר שווי ...
[לידיעה המלאה]
יורם אזרד יועץ מס ופרישה
יורם אזרד ילווה את כול המורים הפורשים של ארגון המורים בישראל
משרד התיירות ...
[לידיעה המלאה]
 
קורס חשבי שכר בכירים   תיקון 190   יועץ פרישה     שיווק מתקדם באינטרנט