נטלי
היי איריס , מה שלומך ? רציתי ממש שוב להודות לכם על כל היחס והאכפתיות שליוויתם ...
[לידיעה המלאה]
אורית אמר
שלום איריס,אבקש להוסיף אותי למאגר שלכם כדי שאוכל להיות מעודכנת ...
[לידיעה המלאה]
דנה גונן
רציתי להודות לכם על הקורס שהועבר ונוהל על ידכם.
למדתי המון גם לעבודה וגם ...
[לידיעה המלאה]
 
מיסוי פרישה 2014

מיסוי פרישה

• פיצויים – פטור- כולל הגדלת הפטור ל- 150%

• פנסיה- פטור – לפי סעיף 9 א- לאחר תיקון 190 לפקודה

• פריסה- לפי סעיף 8 ג

• נוסחת השילוב – 9 (7 א) ז- ישנה /חדשה

• היוון קצבה- משמעות

• רצף פיצויים

• טפסים

• קרן השתלמות – מקלט מס

• קופות גמל- המשך הפקדות

• הפקדות בעת הפרישה

• פטור על ריבית בגיל פרישה

סל הפרישה-קבוצה חד פעמי

• פיצויים – מענק חד פעמי- סכום הוני –מענק פרישה

• מענק מחלה – לעובדי שירות המדינה - פדיון

• מענק הסתגלות- תשלום חד פעמי

• מענקי פרישה מיוחדים- סעיף 22 לחוק הגמלאות,פרישה לפני גיל 60

• המס ניתן לתכנון על ידי הפורש –יש אפשרויות לחסוך באופן מהותי את חבות המס – חליפה לכול פורש

סל הפרישה-קבוצה חד שנתיות

• פדיון חופשה לעוזב- יתרה בלתי מנוצלת

• הבראה – תשלום יחסי

• ביטוחי רכב- תשלום יחסי לרוב בחודש ינואר

• ביגוד- חד פעמי

• מענק יובלות- תשלום חד פעמי

• ספרות מקצועית

• תשלומים אלה ניתנים לעובד בחודש עבודתו האחרון – ניתן להגיש דוח שנתי ולקבל החזרי מס ששולמו בעזיבה

טיפול מיסוי – קבוצה א

• לפי סעיף 9 (7 ) (א) – יש פטור ממס עד תקרה

• סך הפטור הנמוך מבין :

• משכורת אחרונה ברוטו / תקרת הפטור 12,120

• התוצאה המתקבלת מוכפלת במספר שנות העבודה.

• ניתן להכליל את כול המוצרים כגון : מחלה,הסתגלות,מענקי פרישה.

חשוב לציין משכורת אחרונה ולא שכר לפיצויים

דוגמא - פיצויים

• תקופת עבודה – 30 שנים ( פרישה 1/10/12)

• משכורת אחרונה – 14,000 ₪

• מענקים – מענק פרישה 200,000 ₪

• פדיון ימי מחלה- 200,000 ₪

• מענק הסתגלות – 50,000

• העובד בן 67 .

• אין לעובד פנסיה או קצבה ( בשלב זה )

מהלך חישוב המס-ביטוח לאומי

• ביטוח לאומי

• כול התשלום פטור

• אין חיוב בדמי ביטוח לאומי ובריאות.

• ללא תקרה

• מס –הכנסה

• סך התשלום- 450,000 אלף

• 12,120 /14,000

• 30 X12,120= 363,600

• חייב- 86,400 ₪

• כיצד לחייב במס ?

הדרכים והאפשרויות לתשלום המס

• א. תשלום מס לפי המס השולי של העובד( לרוב המס גבוהה יותר) מס מוחלט ללא אפשרות לקיזוז

• ב.פריסת החלק החייב – למספר שנים

• ג. רצף פיצויים ,רצף קצבה ,אי משיכה היום

• לרוב הפריסה כדאית – תכנון מס לפורש.

• תכנון מס ,קבלת פטורים ,שיעורי מס מופחתים.

פריסה- מהי

• א.פריסת החלק החייב למספר שנים

• ב.כול 4 שנות עבודה = שנת פריסה אחת

• ג.תקופת פריסה מרבית – 6 שנות פריסה

• ד. ניתן לבצע פריסה קדימה ,או אחורה

• ה.ניתן לבצע חלק קדימה חלק אחורה

• ו.ניתן לקבוע את החלוקה

• ז.תכנון מס לפי שיקולים ונתונים של כול פורש

• ח. ניתן לתפור חליפה מיסוי לכול פורש- על פי מצבו

יתרונות הפריסה

• א. פריסה ודחיית תשלום המס תמיד הוכח שדחייה טובה

• ב.לרוב הקטנת המס לתשלום – הקטנת החבות במס

• ג.מדרגות המס בשנים האחרונות יורדות.

• ד.הפריסה היא על בסיס נומינלי – רווח ההצמדה

• ה.ניצול פטורים בעתיד

משמעות מועד הפרישה

לפריסה

• פרישה עד 30 לספטמבר – שנת פריסה ראשונה השנה השוטפת – יתכן וישפיע על שיעור המס הממוצע בחישוב המקדמה ( מס שולי אחרון)

• פרישה מ-30 לספטמבר והילך – שנת הפריסה הראשונה ,השנה שלאחר הפרישה

• לרוב מקטין את המקדמה היות ואין הכנסה

הגשת דו"ח שנתי

• בכול אחת משנות הפריסה חובה בהגשת דו"ח שנתי למס הכנסה.

• דוח מקוצר ופשוט – ניתן לצרף רק את טופס הפריסה.

• במידה ויש הכנסה בשנות הפריסה- תיאום מס

• על מנת ולא ליצור חבות במס בסוף שנת המס.

חישוב המס לפי שתי השיטות

• מס שולי אחרון

• מס שולי אחרון 31% - שכר 14,000

• חלק חייב 86,400 * 31% = 26,784 ש"ח

• חישוב המס – כאילו תשלום בלתי קבוע

• מס מוחלט – אין אפשרות לקיזוז בעתיד

• לחלופין הפריסה – בשקף הבא

הדגמת הפריסה

החיסכון – כתוצאה מפריסה

• המס לפי מס שולי אחרון 26,784 ₪

• המס לפי פריסה – מקדמה 8,640 ₪

• ההפרש במיסוי – 19,144 ₪

• כול המקדמה תוחזר במהלך שנות הפריסה- הגשת דו"ח שנתי

• כתוצאה ממתן נקודות זיכוי בהגשת הדו"ח

• ההחזר בתוספת רבית והפרשי הצמדה .

• הפריסה = הקטנה/ ביטול המס- טופס 116 ג בקשת פריסה

הגדלת הפטור – 150% - 7/2010

• החל מחודש 7/2010 ניתן לקבל פטור מוגדל

• בכל מצב לא יותר מ- 150% בעבור כל שנת עבודה

• בכל תנאי לא יותר מהתקרה – 12,120 ₪ לכל שנה

• פטור זה היה חסום לביצוע עד השינוי

• היות והתנאי לקבלתו היה שאין לפורש חסכון פנסיוני

• היות והחל משנת 2008 כולם במסלול קצבה – לא ניתן האישור

• היום – כל מי שמבקש מקבל – ללא התניה של חסכון לפנסיה

פטור על קצבה- פנסיה

• פטור ממס של 43.5% - עד הקצבה המזכה

• נכון לשנת 2013 – 8,310 ₪ (פטור 3,615 ₪ )

• פורש שבחר לקבל פטור על מענקים ,יתכן מאוד שלא יהיה זכאי לפטור על הקצבה

• יש לבדוק את האפשרות הטובה ביותר .

• כול מקרה נבחן לגופו של עניין .

• מומלץ לפנות לייעוץ – לפני מועד הפרישה

הגדלת התקרה –מדורגת

תיקון סעיף 9 א

• הגדלת הפטור שבסעיף 9א - הפטור על הקצבה יגדל בהדרגה ,גם אם החל תשלומה בעבר

ב-2012- 8.5% סה"כ פטור 43.5% מתקרת הקצבה המזכה. ( 35% + 8.5% = 43.5% )

ב-2016 5.5% סה"כ פטור 49% מתקרת הקצבה המזכה.( 35% + 14% = 49% )

ב-2020 3% סה"כ פטור 52% מתקרת הקצבה המזכה. ( 35% + 17% = 52% )

ב-2025 15% סה"כ פטור 67% מתקרת הקצבה המזכה.

מי זכאי לפטור לפי סעיף 9 א

• רק מי שהגיע לגיל פרישה – 64 אישה, 67 גבר

• השינוי החל משנת 2004 ובהדרגה

• נכון לשנת 2013 – אישה 62 ,גבר 67 .

• מי שפרש כתוצאה מנכות של 75% יציבה , ללא קשר לגיל הפרישה

• שינוי משמעותי ביותר בעקבות תיקון 190 לפקודה

דוגמא לפטור סעיף 9 א – פטור קצבה

• עובד בן 67

• מקבל פנסיה של 10,000 ₪ בחודש

• בחר לקבל פטור מסלול קצבה ( שולם מס על המענק)

• תקרת פטור – 8,310 ₪

• שיעור פטור – 43.5% * 8,310 = 3,615 ₪

• הכנסה חייבת לאחר הפטור= 6,385 ₪

• חסכון במס נטו כתוצאה מבחירה מסלול זה-סך של 575 ₪ נטו .

נוסחת השילוב שונתה

• יודגש – הנוסחה החדשה חלה רק על הפטור מהקצבה המזכה אינה חלה יותר על הקצבה המוכרת

• להזכירכם נוסחה זו מחשבת את הפטור על המענק או על הקצבה

• כידוע ניתן לקבל פטור ממס או על המענקים) עד 12,120 לכל שנת עבודה או על הקצבה המזכה 43.5% X 8,310

• לא ניתן לקבל מפטור כפול

• ולכן קיימת נוסחת השילוב

הגדרות חדשות לנוסחה

• תואם מכפיל המרה להון – 180 ( היה 200 )

• גיל הזכאות – גיל הפרישה או הגיל שבו היחיד החל לקבל קצבה מזכה / המאוחר מבין השתיים

• נקבע מקדם – 1.35 ( 35% )

• מענקים פטורים ממס – עבור 32 שנות עבודה

• יתרת ההון הפטורה ממס – 67% *קצבה מ. מה"ל (א )

• מענקים הפטורים ממס – ממודד מיום קבלתם עד 1/1 של השנה שבה חל גיל הזכאות מוכפל במקדם (ב)

• התוצאה של א – ב = יתרת ההון הפטורה /180 =יתרת הפטור על הקצבה

מה השינוי בנוסחה

• בנוסחה החדשה מחשבים את קיזוז הקצבה ביחס בין המענקים הפטורים בגין 32 שנות עבודה שקדמו להגיעו לגיל הזכאות

לבין סכום התקרה המזכה המקסימאלית לאותן שנות עבודה.

• גיל הזכאות" – גיל הפרישה או תחילת הקצבה – לפי המאוחר.

• מענקים פטורים" - סכום המענקים הפטורים לפי סעיף 9(7א)(א) שקיבל יחיד בעד שנות עבודתו שקדמו לגיל הזכאות, ולא יותר מ-32 שנות עבודה למעט מענקים המנויים בסעיף

• 8310 *35% * 180 / 12,120 *32 = 1.35 מקדם .

המשך שינוי נוסחת השילוב – יתרון

• היתרון בשינוי בא לידי ביטוי ביתרת ההון הפטורה אשר תחולק במכפיל ותהווה פטור שוטף לקצבה,

• לפני התיקון היו מקזזים את סכום הפטור המרבי לכל 32 השנים בלי התייחסות ליתר ההון האמורה

בחירה /נוסחה ישנה או חדשה

מענק פטור מהו ?

• המענקים הפטורים כהגדרתם בנוסח החדש הנם מענקים ששולמו לו לאחר 1/1/2012. אולם מי שקיבל מענקים לפני 1/1/2012, לכשיגיע לגיל הזכאות לקצבה יכול לבחור בין החלת נוסחת השילוב הישנה או נוסחת השילוב החדשה ובלבד שיודיע לפ"ש בתוך 90 יום לאחר שהגיע לגיל הזכאות.

שינוי המכפיל המרה להון

• עד ערב השינוי המכפיל המרה להון עמד על 200

• מכפיל ההמרה להון החדש לאחר התיקון – לפיו מחשבים שווי הפטור בעת פרישה. מכפילים את סכום הפטור במכפיל השווה ל- 180

• כלומר 180 X 3,615 = 650,700 ( 2013 )

• סכום זה ניתן למשוך מקופה הונית בהיוון

• מכפיל ההמרה להון- מקדם בסיסי (180) לצורך חישוב שוויו של הפטור בגיל הפרישה.

לדוגמה: 1,002,240 ש"ח = 180 * 5,568 = 8,310 * 67%

יתרת ההון הפטורה"

• יתרת ההון הפטורה" - הסכום המתקבל מהפחתת הסכום האמור בפסקת משנה (ב) מהסכום האמור בפסקת משנה (א):

(א)סכום השווה ל-67% מתקרת הקצבה המזכה כשהוא מוכפל במכפיל ההמרה להון:

(ב)המענקים הפטורים כשהם צמודים למדד מהיום שבו התקבלו עד יום 1 בינואר בשנה שבה חל גיל הזכאות, ומוכפלים במקדם; לעניין זה, "מקדם" - סכום השווה ל-35% מתקרת הקצבה המזכה כשהוא מוכפל במכפיל ההמרה להון ומחולק בסכום המתקבל מהכפלת הסכום הפטור המרבי לכל שנת עבודה כאמור בסעיף 9(7א)(א)(2) ב-32;

"מענקים פטורים" - סכום המענקים הפטורים לפי סעיף 9(7א)(א) שקיבל יחיד בעד שנות עבודתו שקדמו לגיל הזכאות, ולא יותר מ-32 שנות עבודה

דוגמא מספר 1

• מספר שנות עבודה – 40

• פרש בשנת 2013 – גיל 67

• משכורתו האחרונה – 15,000 ₪

• מענק פרישה – 240,000 ₪

• פנסיה – מקרן פנסיה – 12,000 ₪

• מה יתרת הפטור על הקצבה לפי תיקון 190 החדש ,ולפי נוסחת השילוב החדשה ?

חישוב דוגמא מספר 1

• מענקים פטורים ממס = 240,000 /40 *32=192,000

• חייב לזכור כי המענק הפטור יהיה רק על 32 שנים שקדמו לגיל הזכאות

• חישוב יתרת ההון הפטורה ממס

• 43.5% X8,310 X180 = 650,700 ₪ א

• בהנחה מדד ס – 192,000 X 1.35 = 259,200 ₪ ב

• א- ב = 650,700 – 259,200 = 391,500

• פטור קצבה = 391,500/180 = 2,175 ₪

דוגמא 2 - המחשת נוסחת שילוב חדשה

• עובד שפרש בשנת 2011 בגיל 65 עובד מגיל 29

• במועד הפרישה קיבל 300,000 ₪ מענק פטור עבור 36 שנות עבודתו.

• בשנת 2013 ימלאו לו 67 והוא יתחיל לקבל קצבה חודשית בסך 10,000 ₪ .

• העובד רוצה לקבל פטור על הקצבה סעיף 9 א

כיצד מבוצע החישוב ?

• כדי לחשב מהו סכום הפטור החודשי לו יהא זכאי לוקחים את גיל הזכאות (67) בניכוי 32 שנות עבודה ומקבלים 35.

• כדי לחשב את המענקים הפטורים יש לחשב את שנות המענק הפטורים השווי ל 65 -35 = 30 שנה. "המענק הפטור" יהיה 300,000/36*30=250,000 ₪.

המשך דוגמא- 2

• 250,000 ₪ נמדד לשנת 2013 בהתאם לשינוי המדד – יוצא 253,600 ₪. (עד 1/1/2013 )

עכשיו נחשב הפטור שנוצל בעת הפרישה -342,360 =1.35*253,600

מקדם = 1.35 ( ראה נוסחה בתחתית השקף)

• תמיד מכפלים במקדם לפי 35% * מזכה

• 180 *8310 *35% = 1.35

• 32 *12,120

חישוב הפטור

• יתרון ההון הפטור לפני הפחתה:

650,700 ₪ = 180*(43.5% * 8,310).- מספר קבוע

אחרי הפחתה:

308340 ₪ = 342360 – 650,700.

חילוק במכפיל: 1,713 ₪ = 308,340/180 .

1,713 ₪ הינו הפטור החודשי לגמלאי –בהמשך יעודכן לפי המדד כל תחילת שנה ולפי השיעורים שיוגדלו.

• עד ל- 67%

דוגמא 3

• עובד פרש בגיל 63 טרם קבל קצבה

• החל לעבוד בגיל 25 – עבד 38 שנים

• קבל מענק פרישה – 380,000 ₪

• קצבה חודשית – 11,000 בגיל 67

• מהו הפטור שיקבל על הקצבה לפי נוסחת השילוב החדשה?

כיצד החישוב לאחר התיקון

• גיל הזכאות 67 פחות 32 שנות עבודה = 35

• כדי לחשב את המענקים הפטורים יש לחשב את שנות המענק הפטורים השווי ל 63 -35 = 28 שנה. "המענק הפטור" יהיה 380,000/38*28=280,000 ₪.

• נהוון לשנת 2013 בהתאם לשינוי המדד – יוצא 284,032 ₪. (עד 1/1/2013 )

עכשיו נחשב הפטור שנוצל בעת הפרישה 284,032*1.35= 383,443

חישוב הפטור

• יתרת ההון הפטור לפני הפחתה:

650,700 ₪ = 180*(43.5% * 8,310).

אחרי הפחתה:

267,257 ₪ = 383,443 – 650,700.

חילוק במכפיל: 1,485 ₪ = 267,257/180 .

1,485 ₪ הינו הפטור החודשי לגמלאי –בהמשך יעודכן לפי המדד ולפי השיעורים שיוגדלו.

• עד ל- 67%

דוגמא 4

• עובדת פרשה בגיל 62

• בקופה הצטברו לה – 2,000,000 ₪

• קצבה צפויה לפי מקדם – 210 = 9,523 ₪

• בגיל 50 משכה פיצויים 200 אלף ₪

• מדד ביום המשיכה – 100

• מדד ביום החישוב – 160

• מה הפטור על הקצבה לפי תיקון 190 ?

דרך פעולה

• חישוב יתרת ההון הפטורה

• 180 *43.5% * 8,310 =650,700 ₪

– קיזוז המענק ממודד = 200 * 160/100 =320 אלף

– מוכפל במקדם – פגיעה מענק = 320 *1.35 =432 אלף

– 650,700 – 432,000 = 218,700

– חלוקה במקדם – 218,700 / 180 = 1,215 ₪

– קצבה חייבת – 9,523 – 1,215 = 8,308 ₪

דוגמא 5

• פרישה בשנת 2013 בגיל 67 וקבלת מענק פטור בסך 480,000 ₪ בגין 40 שנות עבודה.

מתחיל לקבל קצבה חודשית של 10,000 ₪.

• יש לחשב את הפטור על הקצבה לאחר תיקון 3

המשך הסבר דוגמא-5

• קבל – 480,000 ₪ על 40 שנות עבודה ,יש להתאים ל- 32 שנות עבודה

• 480,000 / 40 X 32 = 384,000

• הצמדה למדד ליום 1/1/2013 בהנחה מדד 0

• הכפלה במקדם = 384,000 X 1.35 = 518,400

• תקרת – הון = 650,700 ₪ = 180*(43.5% * 8,310).

• 50,700-518,400=132,300 /180 = 735 ₪

דוגמא 6 חדשה מול ישנה

• פרישה – 1/4/08 גיל 65

• שכר אחרון – 16,000 ₪ ,מענק – 450,000

• זכאי לקצבה של 9,000

• החליט לדחות קבלת הקצבה לגיל 69 מיום 1/4/12

• בהנחה כי המדד 0

דוגמא 6

• לפי הנוסחה החדשה – גיל זכאות יהיה 69

• גיל הפרישה -67 גיל זכאות 69 / המאוחר

• רשאי לבחור נוסחת שילוב ישנה או חדשה תוך 90 יום ממועד הזכאות ( 69 )

• לכן נבדוק את 2 האפשרויות העומדות בפני הפורש גם בנוסחה החדשה וגם בישנה ונבחר את האפשרות הטובה .

נוסחה חדשה / דוגמא 6

• מענקים פטורים רק ל- 32 שנים שקדמו לגיל הזכאות – 1/4/12 עד 1/4/80

• לכן מענקים פטורים יהיו על 1/4/07 – 1/4/80 =27 שנים

• תקרת פיצויים בשנת 2007= 10,220 ₪

• 27 שנים X10,220 = 275,940

המשך דוגמא 6/נוסחה חדשה

• יתרת ההון הפטורה ממס

• 43.5% X8,310 X180 = 650,700 ₪ ( א )

• 275,940 X 1.35 = 372,519 ₪ ( ב)

• א- ב = 650,700-372,519=278,181

• יתרת הפטור = 278,181 /180 = 1,545

• פטור קצבה לפי נוסחה חדשה – 1,545

• קצבה חייבת = 9,000-1,545 = 7,455

היוון קצבה

• ניתן להוון קצבה בעת הפרישה(בגיל פרישה)

• שיעור היוון מרבי – 25% מהקצבה

• תקופת היוון מרבית – 6 שנים – 72 חודש

• ניתן לבקש היוון – עד שנתיים מיום הפרישה

• אין דרך לחזור מהבחירה

• במידה והמקבל נפטר במהלך ההיוון – נמחק

• הפטור לפי סעיף 9 א – לפני הסכום לפני ההיוון


• החישוב של ההיוון –לפי לוח אקטוארי

• במידה ויש עדכון הפנסיה – ההחזר מתעדכן- גודל

• שיעור הרבית – כ- 7% בשנה

• מתאים למשפחה – שאין שארים מומלץ לבקש היוון

• ניתן לבצע פריסה על היוון חייב.

• כוחות הביטחון – ניתן לבצע היוון גם ולא הגיע לגיל פרישה

• היוון פטור ממס – עד הקצבה המזכה X 35%

רצף פיצויים(רצף מעסיקים)

• ניתן לבקש באמצעות טופס 161 א – רצף פיצויים

• מומלץ למי שפורש ומתחיל לעבוד – שכר גבוהה יותר

• תנאי לרצף:

• א. עד שנה מיום הפרישה החל לעבוד.

• ב.כספי הפיצויים הופקדו / לא נמשכו

• ג. המעביד החדש מפקיד לקופה החדשה

• דחיית תשלום המס – חישוב סופי יבוצע רק בסיום העבודה אצל המעסיק האחרון

• לפי שכרו אצל המעסיק האחרון + תקרה ביום הסיום

• ניתן לחזור מרצף עד שנתיים מיום העזיבה.

הפקדה ברצף פיצויים

• ניתן להפקיד לרצף פיצויים את הסכומים הבאים

• משכורת אחרונה * מספר שנות עבודה

• בנוסף ניתן להפקיד 4 פעמים השכר הממוצע במשק כ- 35,312 ₪ לכל שנת עבודה.

• מומלץ לעובד שמקבל כספים בעת עזיבה להפקדה על מנת לדחות את אירוע המס

• ברצף פיצויים – תקופה לצורך פריסה

טפסים בעזיבה

• טופס 161 – הודעת מעביד – פרישה (חובה על המעסיק)

• טופס 161 א – הודעת עובד על פרישה (חובה על העובד)

• באמצעות טופס זה העובד מבקש מרשויות המס

• 1. פטור על המענקים- לפי סעיף 9 (7 ) (א)

• 2.פטור על קצבה- סעיף 9 א

• 3. רצף קצבה – לביטוחים במסלול קצבה

• 4.רצף פיצויים – אין משיכת פיצויים

• 5,היוון קצבה - קבלת פטור

קרן השתלמות

• ניתן למשוך בפרישה

• בתנאי שהגיע לגיל 60 לפחות

• הקרן בת 3 שנים מינימום

• מקלט מס- לא תמיד מומלץ למשוך

• ניתן לנייד – לקופת פנסיה- קצבה פטורה

• ניתן לגרור ותק מקרן ותיקה לחדשה

• אין יותר אפשרות להפקיד

קופות גמל – הוניות

• ניתן למשוך כספים עד 31/12/07

• בגיל 60

• לפחות 3 שנות ותק

• סוגי קופות עד שנת 2000 , 2003 ,2006 ,2007

• החל משנת 2008 רק קצבה לא משלמת

• כספים עד 31/12/06 – ניתן למשוך לאחר 15 שנות חסכון – קופות עצמאיות בלבד

פטור על ריבית לפי סעיף 125 ד

• קיים פטור על הכנסות מריבית בגיל פרישה

• תקרה מוטבת – 61,560 הכנסה

• למיעוטי הכנסה- 9,600 ₪ בשנה(125 ד(ב)

• פטור גיל פרישה ליחיד- 13,200 ₪ 125 ד(ג)(1)

• פטור גיל פרישה לזוג- 16,200 ₪ 125 ד(ג)(2)

• פטור מרבי 35% לפי סעיף 125 ה- 34,902 ₪

נוסחת השילוב –מענק משולב קצבה

ישנה עד 31/12/2011

• על פי פקודת מס הכנסה ניתן לשלב קצבה ומענק.

• כידוע הפטור לאחד מהמסלולים

• ניתן לתכנן מסלול מותאם לפורש.

• כוונת המחוקק שלא יקבל הפורש פטור כפול גם על המענק עד 12,120 ₪ לכול שנת עבודה ,וגם פטור על הקצבה לפי 43.5% מתוך הקצבה המזכה 8,310

• לכן יש אפשרות שילוב- תוצג בשקף הבא

עקרון השילוב- נוסחה ישנה

• סך המענק / למספר שנים- עד תקרה 12,120 ₪

• סך קצבה בפועל – עד מקסימום 8,310 ₪

• הסכום הכולל - חיבור 2 הסכומים.

• קיזוז הקצבה המזכה – תמיד 8,310 ₪

• התוצאה המתקבלת – הפרש חיובי/ שלילי

• כאשר ההפרש שלילי – גם המענק /קצבה –פטור ממס

• כאשר ההפרש חיובי- יש לבחור היכן לפגוע קצבה או מענק או לחילופין שילוב

כיצד לחשב פגיעה בפטור

• פגיעה בקצבה

• ההפרש החיובי X הקצבה

• הסכום הכולל

• התוצאה המתקבלת = הקטנת הפטור על הקצבה

• כול המענק פטור עד תקרה

• פגיעה במענק

• ההפרש החיובי X מספר שנות עבודה= מענק חייב

• גם במקרה זה מענק חייב זה יכול הפורש לבקש פריסה

• הקצבה פטורה עד תקרה

דוגמא – נוסחת השילוב- ישנה

• עובד פרש בגיל 67

• קבל מענק פרישה 180,000 ₪

• קצבה חודשית של 6,000 ₪

• עבד סך הכול – 30 שנות עבודה

• מבקש לקבל את הפטור על אחד מהחלופות

• על המענק – שכר אחרון / תקרה הנמוך

• קצבה – קצבה בפועל / קצבה מזכה - הנמוך

הצבת הנתונים על נוסחת השילוב

• 1. מענק / מספר שנות עבודה = 6,000 ₪

• 2. קצבה / קצבה מזכה = 6,000 ₪

• 3.הסכום הכולל 1+2 = 12,000 ₪

• 4 קצבה מזכה תקרה = (8,310 )

• 5. הפרש חיובי = 3,690 ₪

• לכן חייב לבחור פגיעה במענק או בקצבה

נוסחת השילוב

• פגיעה בקצבה

• קצבה Xהפרש חיובי

• סכום כולל

• 6000 X 3,690 = 1,845

• ,000 12

• הקטנת הפטור- במקום לקבל פטור של 2,100 פטור רק 255 ₪

• פטור קצבה - 255

• 2100 / 1,845

• כל המענק 180,000 פטור

• פגיעה במענק

• היו 180,000 פטורים

• הפרש חיובי X מספר השנים

• 3,690 X 30 = 110,700

• מענק חייב- 1110,700 ₪

• מענק פטור- 69,300 ₪

• ניתן לבצע – פריסה- 6 שנים

• במקרה זה כול הקצבה פטורה

• 6,000 *35% = 2,100 פטור

קבלת מענק- קצבה לאחר 15 שנים

• קיימת הוראה בפקודה – כול מי שקבל מענק וחלפו 15 שנים מיום קבלת המענק עד קבלת הקצבה

• בתוך 5 השנים הראשונות – אין פטור על הקצבה

• מקבלים את הפטור על הקצבה- רק מהשנה ה- 6

• החל משנה השישית עד שנה 15 יש להוריד בנוסחת השילוב 10% מהמענק

• לאחר 10 שנים = 10% X 10 שנים – 100%

• ואז ההפרש החיובי בנוסחת השילוב יקטן

כללי:

כול פורש חייב להתייעץ בעת הפרישה

• לקבל ייעוץ מיועץ פרישה

• יורם אזרד – יועץ מס ופרישה .פגישה אישית

• פגישה – ייעוץ ותכנון – מומחה לסוגיות פרישה

• ט.ל.ח

• אין להעתיק תוכן מצגת זאת ללא רשות הכותב

• כול הזכויות שמורות – יורם אזרד יועץ מס ופרישה

 
חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 224 והוראת שעה), התשפ''א- 2021
הוראת שעה - פטור למעסיק מתשלום דמי ביטוח בעד עובד שהיה בחל"ת בתקופת משבר הקורונה
[לידיעה המלאה]
החלטת ועדת מעקב בנושא ימי מחלה וימי אבל בתקופת הסכמי היציאה לחופשה בתקופת החירום – קורונה
בעקבות התפשטות נגיף הקורונה, חלו על המשק הוראות מיוחדות במטרה להתמודד עם הנגיף ...
[לידיעה המלאה]
פורסמו הנחיות למשיכת עד 7,500 ₪ בחודש מקרנות ההשתלמות בפטור ממס
תקופה שמיום 10 באוגוסט 2020 ועד ליום 9 בפברואר 2021, עובד או יחיד, יהיו רשאים ...
[לידיעה המלאה]
דמי ניהול במכשירי החיסכון הפנסיוני-תיקון-הוראת שעה על רקע משבר הקורונה
הגוף המוסדי רשאי להעלות שיעור דמי הניהול לעמית עוד בטרם הסתיימה תקופת ההנחה אם ...
[לידיעה המלאה]
הבהרות המוסד לביטוח לאומי בנוגע להארכת תקופת הזכאות לדמי אבטלה
הארכת הזכאות לדמי אבטלה
לנוכח שאלות רבות ממקבלי דמי אבטלה שנמצאים בחופשה ללא ...
[לידיעה המלאה]
תגמולים למשרתים במילואים שיצאו לחל''ת בעקבות הקורונה
ביום 26.5.2020 פרסם המוסד לביטוח לאומי הודעה לפיה כדי להקל על המשרתים במילואים ...
[לידיעה המלאה]
תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל)(כיסויים ביטוחים בקופות גמל)(נגיף הקורונה החדש)(הוראת ש
על מנת למנוע פגיעה אפשרית בכיסויים הביטוחיים, , אשר עלולה להיגרם לעמיתים כתוצאה ...
[לידיעה המלאה]
תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – הגבלת פעילות) (תיקון מס' 7), התש''ף 2020 – 6.4.2020
החל מיום 19.4.2020 בכל מקומות העבודה שלא נאסר להפעילם מותר להעסיק במקום העבודה, ...
[לידיעה המלאה]
דחיית עקב משבר הקורונה במועד ההגשה של דוחות שנתיים בניכויים לשנת 2019
על מנת לאפשר תפעול מהיר ויעיל של תהליך קליטת דוחות הניכויים ובכדי להקל על ציבור ...
[לידיעה המלאה]
הארכת תיאומי מס-2019
תינתן ארכה עד לתאריך תשלום משכורת פברואר 2020, ולא יאוחר מתאריך 13.3.2020. ...
[לידיעה המלאה]
הנחיות המוסד לביטוח לאומי לגבי קבלת דמי אבטלה לעובדים הנאלצים לצאת לחופשה ללא תשלום בעקבות משבר הקור
[לידיעה המלאה]
ציבור הגמלאים מקבלי הקצבאות -תיאום מס 2020
תינתן ארכה עד לתאריך 30.4.2020.
[לידיעה המלאה]
סעיף 9א(ב) לפקודת מס הכנסה – הנחיות לעניין ''הפטור הנוסף'';
במסגרת החוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מסי 190 והוראת שעה), התשע"ב-2012, שנכנס ...
[לידיעה המלאה]
צו הרחבה בעניין תשלום שכר לעובדים אשר נעדרו מעבודתם בשל המצב הביטחוני בתקופה שמיום 1.5.2018 ועד ליום
ביום 14.8.2019 נחתם בין מדינת ישראל ונשיאות הארגונים העסקיים לבין הסתדרות ...
[לידיעה המלאה]
כנס פורשי משטרת ישראל
יועץ המס והפרישה יורם אזרד העביר את ההרצאה בנושא היבטי מיסוי לפורש במשטרת ...
[לידיעה המלאה]
ליווי פורשי הכנסת
יועץ המס והפרישה יורם אזרד נבחר על ידי כנסת ישראל ,לטפל בפורשי הכנסת הפורשים .
[לידיעה המלאה]
פורשים / מפוטרים - ייעוץ פרישה דבר חשוב מאוד
בימים האחרונים אנחנו עדים למבצעי פרישה גדולים במשק כגון טבע, בז"ן ,אגד ...
[לידיעה המלאה]
ארגון המורים בישראל - בחר את יורם אזרד יועץ המס והפרישה
יורם אזרד יועץ המס והפרישה העביר את 3 ההרצאות של פורשי ארגון המורים בישראל ...
[לידיעה המלאה]
מיסוי הפרשה לפיצויי פיטורין
החל מיום 1/1/2017 ההפרשות לפיצויים לשכר מעל 32,000 ₪ יהיו חייבות במס כלומר שווי ...
[לידיעה המלאה]
יורם אזרד יועץ מס ופרישה
יורם אזרד ילווה את כול המורים הפורשים של ארגון המורים בישראל
משרד התיירות ...
[לידיעה המלאה]
 
קורס חשבי שכר בכירים   תיקון 190   יועץ פרישה     שיווק מתקדם באינטרנט