נטלי
היי איריס , מה שלומך ? רציתי ממש שוב להודות לכם על כל היחס והאכפתיות שליוויתם ...
[לידיעה המלאה]
אורית אמר
שלום איריס,אבקש להוסיף אותי למאגר שלכם כדי שאוכל להיות מעודכנת ...
[לידיעה המלאה]
דנה גונן
רציתי להודות לכם על הקורס שהועבר ונוהל על ידכם.
למדתי המון גם לעבודה וגם ...
[לידיעה המלאה]
 
מיסוי שכירים – 2014

מיסוי שכירים – 2014 


זיכויים וניכויים- מיסוי יחיד

שינויים נקודות זיכוי – 2014

שווים לזקיפת שכר

מיסוי הפרשות סוציאליות

מיסוי קרן השתלמות

מיסוי קצבאות.

תיקון סעיף 120 ב – לא יתואמו תקרות הכנסה ונקודות זיכוי

במסגרת תיקון 199 לפקודת מס הכנסה, נקבעו כי שיעורי המס לא שונו לעומת השיעורים של שנת 2013

בנוסף, יוטל מס נוסף בשיעור של 2% על חלק ההכנסה החייבת העולה על 67,630 ₪ לחודש (811,560 ₪ לשנה).

תקרות ההכנסה במדרגות של10%,14% 21%, 31% ו-,34% 48% לא יתואמו בשנת המס 2014.

ערך נקודת זיכוי 2014 – ללא שינוי 218 ₪ לחודש

תיקון סעיף 124 ב

שיעור המס על הכנסות מהימורים ,מהגרלות ,או מפרסים הועלה ל- 30% במקום 25%

שינוי החל מיום – 1/1/2014

פטור – 50,000 ₪

תיקון סעיף 26 (א) – מס חברות

שיעור המס על הכנסתו החייבת של חבר בני אדם כלומר – חברה ( מס חברות )

החל מיום 1/1/14 – 26.5% במקום 25%

הארכת תיאומי מס

ביום 7.1.2014 פרסמה רשות המסים חוזר בנושא הארכת תוקף לאישורי תיאומי מס לשנת 2014.

לפי החוזר, ניתנה גם השנה אורכה לאישורים על תיאומי מס הכנסה, שתוקפם פג בתום שנת המס 2013.

יודגש כי, בהתאם להנחיות רשות המסים, הארכת תיאומי מס הינה עד לתאריך תשלום משכורת פברואר 2014 ולא יאוחר מיום 13.03.2014.

תקרת השכר לעניין דמי חבר/דמי טיפול ארגוני

יוכרו כהוצאה סכום נוסף בשיעור של 40% (כלומר סה"כ 90%) מדמי הטיפול המחושבים ששילם העובד לארגון העובדים היציג

להלן פירוט חישוב סכום הניכוי המרבי שיותר כהוצאה בגין שנת המס 2013:

תקרת הכנסה לצורך חישוב דמי חבר/דמי טיפול ארגוני בשנת 2013 עומדת על סך של 15,007.60 ש"ח לחודש.

סכום דמי טיפול ארגוני מרבי בשנת 2013 עומד על סך של 120.06 ₪ לחודש: 0.8% * 15,007 שהם 60 ש"ח לחודש -50% .

לכן, סכום הניכוי המרבי לחודש שיותר כהוצאה בשנת 2013 הינו 108.05 ש"ח: 90% * 120.06 ש"ח.

לפיכך, הפרש הניכוי המרבי שיותר כהוצאה בגין החודשים ינואר – נובמבר 2013 הינו 528.26 ש"ח: 11 * 40% * 120.06 ₪

מדרגות מס הכנסה שנת 2014

עדכון תקרות – 2014

הלוואות עובד- שינוי 2014 
סעיף 3 (ט )

שיעורי הפרשה – פנסיה חובה-2014 
פעימה אחרונה

זיכוי/ניכוי

זיכוי = הקטנת המס ברוטו לתשלום

כלומר הזיכוי בא לאחר חישוב מדרגות המס.( נקודות זיכוי )

ניכוי = הקטנת ההכנסה החייבת במס

כלומר הניכוי בא לפני מדרגות המס.

זיכויים! –נקודות זיכוי

ערך נקודת זיכוי שנתי = 2,616 ₪ לחודש 218

סעיף 34 – כל תושב – 2 נקודות זיכוי

סעיף 36 – תושב – 0.25 נקודות זיכוי נסיעות

סעיף 36 א – אישה (לא תושבת) – 0.5 נקודה

לסיכום : תושב- 2.25 נקודות זיכוי

אישה – 2.75 נקודות זיכוי

חשוב לזכור חישוב נקודות זיכוי תמיד על בסיס שנתי.

נקודות זיכוי ילדים-סעיף 40

נקודת זיכוי ילדים – בת זוג /בן זוג

ילוד – כל ילד שנולד בשנת המס – 0.5 נקודה

בוגר- כל ילד שמלאו לו 18 בשנת המס- 0.5 נקודה.

משנת המס לאחר הלידה עד שימלאו לו 5 – 2 נקודות

פעוט – כל ילד עד השנה שימלאו לו 4

כל ילד אחר – 1 נקודת זיכוי

גרוש שמשלם מזונות – נקודת זיכוי נוספת

נקודות זיכוי ילד גיל 5

ילד שנולד בשנת המס 2014- 0.5 נקודה

ילד שימלאו לו 18 בשנת המס 2014 – 0.5 נקודה

משנת מס שלאחר שנולד עד לשנת המס שמלאו לו חמש שנים – 2 נקודות זיכוי

משנת המס שמלאו לו 6 עד לשנת המס שקדמה ל- 18 – 1 נקודה

נקודת זיכוי "פעוט"- גבר

פעוט – ילד שטרם מלאו לו ארבע שנים בשנת המס.

גבר זכאי כנגד הכנסתו מיגיעה אישית לנקודות זיכוי בעד כל אחד מילדיו שהם "פעוטות "

נקודת זיכוי אחת בשנת לידתו ובשנת המס בה מלאו לו שלוש שנים

שתי נקודות זיכוי בשנת המס שלאר שנת לידתו של הפעוט ובשנת המס שלאחריה

נקודות יינתנו בנוסף לנקודות הזיכוי של בת הזוג

גבר החי בנפרד

גבר החי בנפרד ,אשר ילדיו בחזקתו וכלכלתם עליו

לא יהא זכאי לנקודות זיכוי בגין "פעוט"

הזכאות לנקודות הזיכוי על פי התיקון תאה של האם אשר ילדיה אינם בחזקתה

הורה חד הורי חי בנפרד אשר ילדיו עימו יקבל את כל הנקודות כולל תוספת עד גיל 5

ללא קשר למינו

ילד להורה אחד

ילד להורה אחד – ילד שבשנת מס טרם מלאו לו 19 שנים ואחד מהוריו נפטר או שרשום במרשם האוכלוסין בלא פרטי אחד ההורים

לא משנה גבר / אישה

יקבל ההורה נקודות של "פעוט" הנמצא בחזקתו

וזאת בנוסף לנקודות זיכוי ילדים

בכל מקרה – חד הורי – נקודה אחת נוספת

ובתשלום מזונות – נקודה להורה שהילד לא בחזקתו

עולים חדשים סעיף -35

עולה חדש זכאי לנקודות זיכוי נוספות ב- 42 החודשים מיום העלייה לישראל.( 3 וחצי שנים)כדלה

1/4 נקודת זיכוי שנתית – 18 החודשים הראשונים.

1/6 נקודת זיכוי שנתית – 12 החודשים הבאים.

1/12 נקודות זיכוי שנתית – 12 החודשים הבאים.

תקופות הקפאה- שירות סדיר,לימודים בהשכלה גבוהה,עזיבת הארץ מעל 6 חודשים עד 3 שנים.

לסיכום 18 חודשים ראשונים -3 נקודות,12 חודשים הבאים 2 נקודות ,12 חודשים אחרונים 1 נקודה

זיכוי בעד בן זוג-סעיף 37

החל משנת 2004 בוטלה ההטבה של נקודת זיכוי בעד בן/בת זוג לא עובד/ת

יחיד מוטב – יחיד בגיל פרישה או שבן זוגו בגיל פרישה וכלכלת בן זוגו הייתה עליו.

יחיד מוטב המקבל פנסיה ואין הכנסה לבת הזוג זכאי ל- 3.25 נקודות זיכוי שנתיות.

או בן הזוג עיוור ואו /נכה –יחיד מוטב

זיכוי לחייל משוחרר- סעיף 39 א

החל מיום 1/7/2007 (תאריך שחרור)

זיכוי למשך 36 חודשים ( במקום 24 חודשים)

נקודות זיכוי אלה רק על הכנסה מיגיעה אישית.

כל מי ששרת לפחות גבר 23 חודשים אישה 22 חודשים מקבל 1/6 נקודת זיכוי שנתית – 2 נקודות זיכוי

כל מי ששרת פחות מ- 23 חודשים –גבר ,22 חודשים אישה 1/12 נקודת זיכוי שנתית- 1 נקודת זיכוי.

תואר אקדמאי נקודות זיכוי

שינויים במתן הזיכוי – הרעה

מי שסיים ללמוד ב- 2013 – מלא – עד 3 שנים תואר ראשון , עד 2 שנים תואר שני

מי שסיים ללמוד בשנת 2014 ,2015 יהיה זכאי לתוספת נקודות זיכוי/ חצי נקודה למשך שנה אחת בלבד

החל משנת 2016 – אין יותר הטבה בסעיף זה

ניתן יהיה לבחור את המועד שנה לאחר התואר או שנה לאחריה

המשך זיכוי - לימודים

לימודי מקצוע – 0.5 נקודת זיכוי

תקופת הזיכוי – משך תקופת הלימודים או 3 שנים המוקדם מבניהם.

הזיכוי יינתן בשנה שלאחר סיום לימוד המקצוע לימוד מקצוע מהו- לימוד מקצוע מסוים בהיקף של 1700 שעות לימוד במוסד להשכלה גבוהה, תעודה הניתנת על ידי מוסד ממשלתי.

הקפאת זכויות בהתמחות

ניתן לדחות את קבלת נקודות הזיכוי

רק באותם תארים המחייבים התמחות

ראיית חשבון – עריכת דין ,רפואה

דחייה של עד שנתיים מסיום התואר

על מנת שאכן יהיה ניצול בפועל של אותם נקודות

זיכוי בגין נטול יכולת- 44 ,45

סעיף 45 – 2 נקודות זיכוי לילד נטול יכולת (אפשרי גם לילדים הסובלים מהפרעות קשב ריכוז קשות)

מתן הזיכוי – דרך פקיד שומה.

סעיף 44 –עבור אב/אם/בן/בת זוג.

הזיכוי = פונקציה של התשלום למוסד רפואי

שיעור הזיכוי – 35% מכל שקל העולה על 12.5% מההכנסה החייבת של המשלם

ובתנאי שהכנסותיו של הנטול לא עולות על התקרה 169,000 יחיד ,270,000 זוג

הזיכוי מבוצע רק באמצעות הגשת דוח שנתי

דוגמא סעיף 44 –נטול יכולת

תשלום למוסד רפואי עבור אב – 80 אלף בשנה

הכנסותיו של האב– 70 אלף ₪ / 169,000תקרה

הכנסותיו של המשלם 300 אלף בשנה.

בסיס זיכוי = 300 אלף *12.5% = 37,500 ₪

תשלום 80 אלף – 37,5 אלף = 42.5 אלף ₪

זיכוי = 42.5 אלף * 35% = 14,875 ₪

במקרה של ילד ניתן לבחור את הזיכוי הגבוה 44 או 45 .

סעיף 46 תרומות

ניתן לקבל זיכוי בגין תרומות למוסד מוכר / חברה.

שיעור הזיכוי 35% מהתרומה

רק באמצעות פקיד שומה.

סך תרומות שנתי מצטבר מינימום – 190 ₪

סך תרומות שנתי מקסימום –9,304,000 ₪ או 30% מההכנסה החייבת הנמוך מבניהם

זיכוי שלא נוצל כולו בשנת מס מסוימת ניתן להעברה במשך 3 השנים הבאות.

דוגמא סעיף 46 - תרומות

אדם תרם למוסד מוכר לעניין סעיף 46 – 60 אלף ₪ בשנת המס 2010.

הכנסתו החייבת במס 150 אלף ₪

בחינת התקרה – ,150,000 * 30% = 45000

תרומה 60,000 / 45000 .

זיכוי = 45000 *% 35 = 15,720

בשנת מס 2011 ניתן להעביר 15,000 שלא נוצלו.

תקרות 2013 אזור פיתוח

אזורי פיתוח – הנחות-2014

הצהרה בטופס 101 – מרכז חיים

כל שנת טופס 1312 א- אישור מגורים+101

שדרות – עוטף עזה – יש הארכה לשנת 2013

ישובים של 13% - ירד ל- 11%

ישובים של 25% - ירד ל- 22%

ישובים של 20% - ירד ל- 18%

ישובים של 16% - ירד ל- 14%

נגרעו ישובים – מועצה אזורית אילות ,בית שאן ,חצור הגלילית מועצה אזורית ערבה תיכונה אילת ,ערד – החל מיום 23/2/14

זיכוי אזורי פיתוח –סעיף 11

זיכוי לישובים מסוימים

שיעור הזיכוי – 12% עד 24% עד תקרה הכנסה

תנאי קבלת הזיכוי- ניהול מרכז חיו של הזכאי בישוב בו הוא מתגורר

מגורים לפחות שנה (12 חודשים בישוב)

מי שהפסיק להתגורר בישוב – יקבל חלק יחסי רק במידה וגר בישוב 12 חודשים רצופים לפחות.

5% זיכוי – איש בטחון המקבל תוספת פעילות רמה א" באזורים מוגדרים ( עד תקרה של 157,680 ₪ בשנה)

תקרות הנחות ישובים מיוחדים

משמרות- 2014

תקרת הכנסה לזיכוי משמרות

10,710 ₪ לחודש- 128,520 ₪ בשנה

זיכוי משמרת מרבי (15%)

940 ₪ לחודש- 11,280 ₪ בשנה

תקרת עבודה במשמרות -75,200 בשנה

זיכוי בגין עבודה במשמרות- סעיף 10

זיכוי לעובד במשמרת שנייה ושלישית במפעל יצרני.

הזיכוי מבוצע על ידי המעסיק.

שיעור הזיכוי = 15% על ההכנסה מאותן משמרות

תקרה- תקרת הכנסה כולל – 128,520 ₪

תקרת זיכוי שנתית 11,280

תקרת משמרות מרבית – 75,200 ₪

המעסיק חייב לנהל רישום נפרד של שכר משמרת שנייה ושלישית.

דוגמא – סעיף 10 משמרות

להלן חלוקת שכר של עובד במפעל יצרני מאושר

שכר משמרת ראשונה – 90,000 ₪ שנתי.

שכר משמרת שנייה - 43,000 ₪ שנתי

סך הכנסה שנתי - 133,000 ₪

תקרה סעיף 10 - ( 128,520 ₪ )

הפרש לקיזוז ממשמרות= 4,480 ₪

זיכוי משמרות- (43,000-4,480)* %15= 5,778

שכר דירה-2014

שכר דירה – מס של 10% - אין תקרה הכול חייב

פטור על הכנסה משכר דירה למגורים – 5,080 ₪

לחודש .

או מסלול מס של 30% - ואז ניתן לנכות הוצאות

דוגמא למסלול ב – שכר דירה 6,000

היות וזה עולה על הפטור של – 920 ₪

אז הפטור נפגע – 1,840 ₪

ואז החייב יהיה – 3,240 ₪

שווים – זקיפת הטבה למס

שווי = הגדלת השכר לצורך חישוב המס לצורך מס הכנסה , ביטוח לאומי, מס בריאות.

שווי- כל הטבה שמקבל העובד ממעסיקו כשוות כסף(רכב,שי לחג,טלפון נייד,ארוחות)

סוגי שווים

א. שווי ידוע – שווי רכב, שווי ארוחות,שווי שי לחג

ב. שווי מחושב- שווי קרן השתלמות , שווי קצבה.

ג. שווי הלוואות- סעיף 3 (ט)- זקיפה בגין הטבה בריבית .

שווי קרן השתלמות לפי סעיף 3 (ה)

שיעור ההפרשה המרבי מעסיק= 7.5%

לעובדי הוראה 8.4% .

זקיפת ההטבה על הפרשות חלק המעסיק.

תקרה מוטבת – 15,712 ₪ לחודש /188,544 שנה.

בסיס לקרן השתלמות- שכר מבוטח + שווי רכב

כל שקל העולה מעל התקרה המוטבת חייב במס.

החישוב מבוצע על בסיס שנתי מצטבר.

דוגמא: לעניין שווי קרן השתלמות

שכר יסוד – 12,000 ₪

נלוות לשכר -6,000 ₪

שווי רכב – 1,570 ₪

סך הכנסה - 19,570 ₪

מעסיק הפריש 7.5% על כל השכר 19,570 ₪

שכר ללא שווי = 13,570 ₪

שכר לבסיס שווי -6000 ₪ * 7.5% = 450₪

זקיפת השווי תעמוד על 450 ₪ שיש להוסיף להכנסה החייבת במס.

שווי לקצבה משלמת/ לא משלמת סעיף 3 (ה3 )

בעקבות תיקון 3 החל מינואר 2008 כל המסלולים לקצבה.

תקרה אחת לזקיפת השווי – 36,356 ₪ לחודש.

שיעור הפקדה מרבי - 7.5% (לכולם)

סכום הפקדה מרבי – 2,726 ₪ בחודש

בסיס שכר להפקדה- כול השכר למעט שווי רכב

ניתן להפריש שיעור 5% על שכר של 40,000 ₪ ואין זקיפת שווי .

דוגמא: זקיפת שווי לפי סעיף 3 (ה3 ) קצבה

שכר מבוטח – 38,000 ₪

מעסיק מפריש לקופה לקצבה לא משלמת 6%

בדיקת תקרה- 36,356 * 7.5% = 2,726 ₪

ההפקדה בפועל – 2,280 ₪

תקרה 2,726 ₪ / 2,280

אין זקיפת שווי

שווי ריבית- סעיף 3(ט)

שיעור הריבית לעניין סעיף 3(ט)-4.31%

שיעור זה צמוד – שיעור עלות הכוללת הממוצעת לאשראי הלא צמוד הניתן לציבור על ידי הבנקים שמפרסם בנק ישראל "שיעור עלות האשראי המרבי "

הלוואות הנמוכות מ- 7,800 – רק הצמדה

טבלאות שווי רכב - 2014

זקיפה 2014 לפי מחיר רכב

זקיפה לפי מחיר הרכב

החל משנת 2011 –כל רכב שעלה לכביש מיום 1/1/2010

שיעור זקיפת השווי – 2.48% ממחיר הרכב עד – 506,580

זקיפת השווי צמודה למדד

קיזוז משווי – רכב היברידי 560 ₪

שווי טלפון נייד-2014

התקרה עודכנה – 105 ₪ בחודש

זקיפת השווי – כל עובד המקבל ממעסיקו טלפון נייד

חישוב השווי – מסכום החשבונית ברוטו כולל מע"מ

תחשיב השווי = חשבון חודשי/ 2 מול 105 ₪ הנמוך מבניהם בקיזוז השתתפות העובד.

זקיפה על בסיס חודשי .

זקיפה חייבת במס,ביטוח לאומי, מס בריאות

סיום מצגת

תודה רבה על ההקשבה

יורם אזרד – ראש תחום מיסוי

052-3808345

 
חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 224 והוראת שעה), התשפ''א- 2021
הוראת שעה - פטור למעסיק מתשלום דמי ביטוח בעד עובד שהיה בחל"ת בתקופת משבר הקורונה
[לידיעה המלאה]
החלטת ועדת מעקב בנושא ימי מחלה וימי אבל בתקופת הסכמי היציאה לחופשה בתקופת החירום – קורונה
בעקבות התפשטות נגיף הקורונה, חלו על המשק הוראות מיוחדות במטרה להתמודד עם הנגיף ...
[לידיעה המלאה]
פורסמו הנחיות למשיכת עד 7,500 ₪ בחודש מקרנות ההשתלמות בפטור ממס
תקופה שמיום 10 באוגוסט 2020 ועד ליום 9 בפברואר 2021, עובד או יחיד, יהיו רשאים ...
[לידיעה המלאה]
דמי ניהול במכשירי החיסכון הפנסיוני-תיקון-הוראת שעה על רקע משבר הקורונה
הגוף המוסדי רשאי להעלות שיעור דמי הניהול לעמית עוד בטרם הסתיימה תקופת ההנחה אם ...
[לידיעה המלאה]
הבהרות המוסד לביטוח לאומי בנוגע להארכת תקופת הזכאות לדמי אבטלה
הארכת הזכאות לדמי אבטלה
לנוכח שאלות רבות ממקבלי דמי אבטלה שנמצאים בחופשה ללא ...
[לידיעה המלאה]
תגמולים למשרתים במילואים שיצאו לחל''ת בעקבות הקורונה
ביום 26.5.2020 פרסם המוסד לביטוח לאומי הודעה לפיה כדי להקל על המשרתים במילואים ...
[לידיעה המלאה]
תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל)(כיסויים ביטוחים בקופות גמל)(נגיף הקורונה החדש)(הוראת ש
על מנת למנוע פגיעה אפשרית בכיסויים הביטוחיים, , אשר עלולה להיגרם לעמיתים כתוצאה ...
[לידיעה המלאה]
תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – הגבלת פעילות) (תיקון מס' 7), התש''ף 2020 – 6.4.2020
החל מיום 19.4.2020 בכל מקומות העבודה שלא נאסר להפעילם מותר להעסיק במקום העבודה, ...
[לידיעה המלאה]
דחיית עקב משבר הקורונה במועד ההגשה של דוחות שנתיים בניכויים לשנת 2019
על מנת לאפשר תפעול מהיר ויעיל של תהליך קליטת דוחות הניכויים ובכדי להקל על ציבור ...
[לידיעה המלאה]
הארכת תיאומי מס-2019
תינתן ארכה עד לתאריך תשלום משכורת פברואר 2020, ולא יאוחר מתאריך 13.3.2020. ...
[לידיעה המלאה]
הנחיות המוסד לביטוח לאומי לגבי קבלת דמי אבטלה לעובדים הנאלצים לצאת לחופשה ללא תשלום בעקבות משבר הקור
[לידיעה המלאה]
ציבור הגמלאים מקבלי הקצבאות -תיאום מס 2020
תינתן ארכה עד לתאריך 30.4.2020.
[לידיעה המלאה]
סעיף 9א(ב) לפקודת מס הכנסה – הנחיות לעניין ''הפטור הנוסף'';
במסגרת החוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מסי 190 והוראת שעה), התשע"ב-2012, שנכנס ...
[לידיעה המלאה]
צו הרחבה בעניין תשלום שכר לעובדים אשר נעדרו מעבודתם בשל המצב הביטחוני בתקופה שמיום 1.5.2018 ועד ליום
ביום 14.8.2019 נחתם בין מדינת ישראל ונשיאות הארגונים העסקיים לבין הסתדרות ...
[לידיעה המלאה]
כנס פורשי משטרת ישראל
יועץ המס והפרישה יורם אזרד העביר את ההרצאה בנושא היבטי מיסוי לפורש במשטרת ...
[לידיעה המלאה]
ליווי פורשי הכנסת
יועץ המס והפרישה יורם אזרד נבחר על ידי כנסת ישראל ,לטפל בפורשי הכנסת הפורשים .
[לידיעה המלאה]
פורשים / מפוטרים - ייעוץ פרישה דבר חשוב מאוד
בימים האחרונים אנחנו עדים למבצעי פרישה גדולים במשק כגון טבע, בז"ן ,אגד ...
[לידיעה המלאה]
ארגון המורים בישראל - בחר את יורם אזרד יועץ המס והפרישה
יורם אזרד יועץ המס והפרישה העביר את 3 ההרצאות של פורשי ארגון המורים בישראל ...
[לידיעה המלאה]
מיסוי הפרשה לפיצויי פיטורין
החל מיום 1/1/2017 ההפרשות לפיצויים לשכר מעל 32,000 ₪ יהיו חייבות במס כלומר שווי ...
[לידיעה המלאה]
יורם אזרד יועץ מס ופרישה
יורם אזרד ילווה את כול המורים הפורשים של ארגון המורים בישראל
משרד התיירות ...
[לידיעה המלאה]
 
קורס חשבי שכר בכירים   תיקון 190   יועץ פרישה     שיווק מתקדם באינטרנט