נטלי
היי איריס , מה שלומך ? רציתי ממש שוב להודות לכם על כל היחס והאכפתיות שליוויתם ...
[לידיעה המלאה]
אורית אמר
שלום איריס,אבקש להוסיף אותי למאגר שלכם כדי שאוכל להיות מעודכנת ...
[לידיעה המלאה]
דנה גונן
רציתי להודות לכם על הקורס שהועבר ונוהל על ידכם.
למדתי המון גם לעבודה וגם ...
[לידיעה המלאה]
 

  " קצבת שארים" – פסק דין "ידוע בציבור" – יורם אזרד יועץ מס ופרישה

לאחרונה התקבלה החלטה בבית במשפט הגבוה לצדק בהרכב של 7 שופטים בראשות הנשיאה כבוד השופטת דורית בייניש בעניין סוגיית הידועה בציבור לעניין קצבת שארים .

לפני שהסביר את פסק הדין ברצוני להסיר תחילה מהי קצבת שארים .

קצבת שארים הינה קצבה הנמצאת תחת סוגי הקצבאות הארוכות מועד ,ואיננה תלויה במערך השכר ,מספיק שהמבוטח שנפטר היה תושב מדינת ישראל לפני פיטרתו.(ישנם מספר קריטריונים לעולים חדשים)

מי זכאי לקצבת שארים ?

אלמנה אשר יש לה ילד מהנפטר תקבל, לפי חוק הירושה, קצבת שארים  מלאה בשיעור של 17% מהשכר הממוצע במשק ,בעד 2 ילדים מקסימום עוד 7.5% לכל ילד,וכן תוספת וותק של הנפטר עד מקסימום 25 שנות וותק בעבור כל שנה 2% .

אלמנה אשר אין לה ילדים מהנפטר וטרם מלאו לה 40 שנה – תקבל מענק חד פעמי בגובה של 36 פעם הקצבה.

אלמנה מעל גיל 40 עד גיל 50 ואין אימה ילד מהנפטר תקבל קצבה בשיעור של 12% מהשכר הממוצע במשק.

אלמנה מעל גיל 50 תקבל בכל מצב 17% מהשכר הממוצע במשק.

המחוקק קבע כי ובמידה והאלמנה במהלך השנים תינשא ,תופסק לאלתר  קצבת השארים שמקבלת האישה .

לאחרונה הפסיק הביטוח הלאומי קצבאות שארים גם לנשים אשר התגוררו עם" ידוע בציבור" ,לטענת המוסד לביטוח לאומי עצם קיום חיים משותפים ,במובן הכלכלי,והמשפחתי ,וזאת למרות שאותה אישה לא באה בברית הנישואין על פי הדת רואים בא כנשואה לכל דבר ועניין ,ולכן יש לשלול את קצבת השארים שמקבלת.

בתאריך 10/10/2005 קבל בית המשפט האזורי לעבודה בנצרת החלטה נגד הביטוח הלאומי ,בפסק הדין נקבע כי הידוע בציבור איננו נחשב לאישה נשואה לפי סעיף 265 ,252 לחוק הביטוח הלאומי ,ולכן אין לשלול את קצבת השארים ,וזאת למרות שנולדו לזוג ילדים ,ומתגוררים באופן קבוע יחד ,ואף רכשו דירת מגורים יחד .

השופט קבע באותה החלטה כי המחוקק היה חייב להגדיר באופן ברור בחוק למה התכוון ( הרי הידוע בציבור – איננו מוגדר כנשוי )

באותה תקופה גם התקבלו החלטות דומות גם בבית המשפט האזורי לעבודה בחיפה ובתל-אביב .

בית המשפט הארצי לעבודה ברשותו של הנשיא כבוד סטיב אדלר קבל את ערעור המוסד לביטוח לאומי וקבע כי ידוע בציבור יש לראותו כמי שנשוי לאלמנה ,ולכן יש לשלוש את קצבת השארים לפי חוק הביטוח הלאומי

הוגשה עתירה של אותן נשים לבית הדין הגבוה לצדק ,ובימים אלה פורסמה החלטת בית המשפט הגבוה לצדק.

על פי החלטת הרוב בהרכב של 7 שופטים נקבע כי "הידוע בציבור" רואים בו כחלק בלתי נפרד מהתא המשפחתי ,ואף ניתן להגדיר לפי חוק הביטוח הלאומי לסעיף 265 כנשואה לכל דבר ועניין ,ולכן יש למוסד לביטוח לאומי הזכות לשלול את קצבת השארים שמקבלת אישה המנהלת חיים משותפים עם ידוע בציבור.

בהחלטה נרשם כי מהמטרה הראשית לתשלום קצבת שארים היא לעזור לתא המשפחתי באופן כלכלי עקב הפטירה של הבעל אשר היה חלק מהגורם המפרנס ערב פיטרתו .

ככלל ברזל מטרתו של חוק הביטוח הלאומי היא סוציאלית לכל דבר ועניין ,המחוקק קבע קצבאות הבאות לעזור למבוטח בעת מצוקתו כגון : אבטלה,תאונות עבודה,נכות ועוד.

ולכן עצם ניהול חיים משותפים מול ידוע בציבור ,רואים בזאת כמשהי אשר חזרה להיות אישה נשואה ,וזאת למרות של פי הדת אין אקט נישואין.

בית הדין הגבוה לצדק דחה את העתירות של אותן נשים וקבע באופן נחרץ כי ניהול חיים מול ידוע בציבור רואים בה כנשואה לכל דבר ועניין ,ובאופן ישיר תישלל קצבת השארים של העותרות.

שלילת קצבת השארים ,וקבלת מענק חד פעמי בגובה של 36 פעם הקצבה הרגילה.

חשוב לציין כי למשל אלמנות משרד הביטחון עד לפני מספר שנים הייתה נשללת קצבת משרד הביטחון ,אך בחיקוק נקבע באופן מפורש שגם ובמידה ותינשא אלמנה מסוג זה לא תישלל ממנה קצבה זו .

לדעתי בפסק דין זה נקבע סוף תהליך שנמשך מזה 5 שנים והאמירה המרכזית מאותה עתירה היא – ידוע בציבור= נשואה.

לאחרונה ישנה סוגיה לא פחות חשובה ,אשר מעסיקה את בתי המשפט בעניין" דין אלמן כדין אלמנה",ולמערכת העיתון מגיעות שאלות וסוגיות רבות בנושא ,בכתבה הבאה נעסוק גם בעניין זה ,וננסה להבהיר ולהסביר את זכויותיו של האלמן מול הביטוח הלאומי .

 

              יורם אזרד – יועץ מס ופרישה yoramma1@012.net.il

 
חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 224 והוראת שעה), התשפ''א- 2021
הוראת שעה - פטור למעסיק מתשלום דמי ביטוח בעד עובד שהיה בחל"ת בתקופת משבר הקורונה
[לידיעה המלאה]
החלטת ועדת מעקב בנושא ימי מחלה וימי אבל בתקופת הסכמי היציאה לחופשה בתקופת החירום – קורונה
בעקבות התפשטות נגיף הקורונה, חלו על המשק הוראות מיוחדות במטרה להתמודד עם הנגיף ...
[לידיעה המלאה]
פורסמו הנחיות למשיכת עד 7,500 ₪ בחודש מקרנות ההשתלמות בפטור ממס
תקופה שמיום 10 באוגוסט 2020 ועד ליום 9 בפברואר 2021, עובד או יחיד, יהיו רשאים ...
[לידיעה המלאה]
דמי ניהול במכשירי החיסכון הפנסיוני-תיקון-הוראת שעה על רקע משבר הקורונה
הגוף המוסדי רשאי להעלות שיעור דמי הניהול לעמית עוד בטרם הסתיימה תקופת ההנחה אם ...
[לידיעה המלאה]
הבהרות המוסד לביטוח לאומי בנוגע להארכת תקופת הזכאות לדמי אבטלה
הארכת הזכאות לדמי אבטלה
לנוכח שאלות רבות ממקבלי דמי אבטלה שנמצאים בחופשה ללא ...
[לידיעה המלאה]
תגמולים למשרתים במילואים שיצאו לחל''ת בעקבות הקורונה
ביום 26.5.2020 פרסם המוסד לביטוח לאומי הודעה לפיה כדי להקל על המשרתים במילואים ...
[לידיעה המלאה]
תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל)(כיסויים ביטוחים בקופות גמל)(נגיף הקורונה החדש)(הוראת ש
על מנת למנוע פגיעה אפשרית בכיסויים הביטוחיים, , אשר עלולה להיגרם לעמיתים כתוצאה ...
[לידיעה המלאה]
תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – הגבלת פעילות) (תיקון מס' 7), התש''ף 2020 – 6.4.2020
החל מיום 19.4.2020 בכל מקומות העבודה שלא נאסר להפעילם מותר להעסיק במקום העבודה, ...
[לידיעה המלאה]
דחיית עקב משבר הקורונה במועד ההגשה של דוחות שנתיים בניכויים לשנת 2019
על מנת לאפשר תפעול מהיר ויעיל של תהליך קליטת דוחות הניכויים ובכדי להקל על ציבור ...
[לידיעה המלאה]
הארכת תיאומי מס-2019
תינתן ארכה עד לתאריך תשלום משכורת פברואר 2020, ולא יאוחר מתאריך 13.3.2020. ...
[לידיעה המלאה]
הנחיות המוסד לביטוח לאומי לגבי קבלת דמי אבטלה לעובדים הנאלצים לצאת לחופשה ללא תשלום בעקבות משבר הקור
[לידיעה המלאה]
ציבור הגמלאים מקבלי הקצבאות -תיאום מס 2020
תינתן ארכה עד לתאריך 30.4.2020.
[לידיעה המלאה]
סעיף 9א(ב) לפקודת מס הכנסה – הנחיות לעניין ''הפטור הנוסף'';
במסגרת החוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מסי 190 והוראת שעה), התשע"ב-2012, שנכנס ...
[לידיעה המלאה]
צו הרחבה בעניין תשלום שכר לעובדים אשר נעדרו מעבודתם בשל המצב הביטחוני בתקופה שמיום 1.5.2018 ועד ליום
ביום 14.8.2019 נחתם בין מדינת ישראל ונשיאות הארגונים העסקיים לבין הסתדרות ...
[לידיעה המלאה]
כנס פורשי משטרת ישראל
יועץ המס והפרישה יורם אזרד העביר את ההרצאה בנושא היבטי מיסוי לפורש במשטרת ...
[לידיעה המלאה]
ליווי פורשי הכנסת
יועץ המס והפרישה יורם אזרד נבחר על ידי כנסת ישראל ,לטפל בפורשי הכנסת הפורשים .
[לידיעה המלאה]
פורשים / מפוטרים - ייעוץ פרישה דבר חשוב מאוד
בימים האחרונים אנחנו עדים למבצעי פרישה גדולים במשק כגון טבע, בז"ן ,אגד ...
[לידיעה המלאה]
ארגון המורים בישראל - בחר את יורם אזרד יועץ המס והפרישה
יורם אזרד יועץ המס והפרישה העביר את 3 ההרצאות של פורשי ארגון המורים בישראל ...
[לידיעה המלאה]
מיסוי הפרשה לפיצויי פיטורין
החל מיום 1/1/2017 ההפרשות לפיצויים לשכר מעל 32,000 ₪ יהיו חייבות במס כלומר שווי ...
[לידיעה המלאה]
יורם אזרד יועץ מס ופרישה
יורם אזרד ילווה את כול המורים הפורשים של ארגון המורים בישראל
משרד התיירות ...
[לידיעה המלאה]
 
קורס חשבי שכר בכירים   תיקון 190   יועץ פרישה     שיווק מתקדם באינטרנט