נטלי
היי איריס , מה שלומך ? רציתי ממש שוב להודות לכם על כל היחס והאכפתיות שליוויתם ...
[לידיעה המלאה]
אורית אמר
שלום איריס,אבקש להוסיף אותי למאגר שלכם כדי שאוכל להיות מעודכנת ...
[לידיעה המלאה]
דנה גונן
רציתי להודות לכם על הקורס שהועבר ונוהל על ידכם.
למדתי המון גם לעבודה וגם ...
[לידיעה המלאה]
 
תיקון 190 לפקודת מס הכנסה

תיקון 190 לפקודת מס הכנסה

באחרונה פורסם בספר החוקים תיקון מס' 190 לפקודת מס הכנסה ולחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים

התיקון שאושר בכנסת ביום 2/5/2012 מקפל בתוכו מספר לא מבוטל של תיקונים הבאים לתקן עיוותים שנוצרו עקב תיקון 3 לחוק קופות הגמל ועיוותים נוספים.

לחוק משמעויות מיסוי חשובות לפורש וכן לבעלי שליטה – כבר 1/1/12

במסגרת תיקון זה בוצעו תיקונים נרחבים בחלק מסעיפי הפקודה וכן התאמות נדרשות בחוק קופות הגמל.לגמלאים ,ובעלי שליטה

ממצגת זו עולה תמונה של כוונות מחוקק להטיב עם הגמלאים בדמות הטבות מס, אף אם ישנם סעיפים שתוקנו לרעת הגמלאי/הזכאי לפטור עדיין התמונה הכללית המצטיירת מהתיקונים מצויה לטובתו.

הפרדה טוטלית בין קצבה מזכה לקצבה מוכרת

העולם לפני תיקון 190–מה היה ??

פטור של 35% מהקצבה או מהקצבה המוכרת הגבוה

תקרה של 7,990 ₪ ( 1/1/2011 )

או קצבה בפועל

היוון קצבה – 35% מהקצבה המזכה עד לתקרה

בדיקת פנסיה – מינימום

בעלי שליטה – לא יכלו להפקיד תגמולים

לא הייתה אחידות- במתן פטור על קצבה

סיבות לתיקון 190 לפקודת מס הכנסה

כזכור לכולם סעיף 13 לחוק הפיקוח קבע כללים

א. הפקדות רק למסלול קצבה – 1/1/2008

ב.משיכה רק דרך קופה משלמת לקצבה

ג.קופות הגמל,תוכניות ביטוח – אין הוני

ד.משיכה במזומן רק כאשר יש פנסיה מטרה נכון להיום – 4,356 ₪

לכן בא תיקון 190 – לעשות סדר במסלולים ,משיכות היוון

פרטים נוספים במצגת המפורטת של יורם אזרד בנושא תיקון 190

 
תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (משיכת כספים מקופת גמל)(סכומים נמוכים), התשע''ו – 2016
ביום 25.1.2016 פורסמו ברשומות תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) ...
[לידיעה המלאה]
שינויים בנוגע להטבה ממס בגין מגורים ביישוב מזכה לפי סעיף 11 לפקודת מס הכנסה
החוק החדש קובע ניקוד לכל ישוב לפי קריטריונים שונים. ישוב אשר עונה על ...
[לידיעה המלאה]
הגדלת הפטור לקצבה לפי סעיף 9א לפקודת מס הכנסה
החל מחודש 1/16 הוגדל הפטור על הקצבה ל- 49% במקום 43.5% וזאת עד לתקרה של הקצבה ...
[לידיעה המלאה]
תשלום מענק חד פעמי לעובדים במגזר הציבורי
ביום 14.1.2016 פרסם הממונה על השכר והסכמי עבודה חוזר בנושא תשלום מענק חד פעמי ...
[לידיעה המלאה]
תקרת השכר לעניין דמי חבר/דמי טיפול ארגוני
עודכנה תקרת השכר לעניין דמי חבר/דמי טיפול ארגוני החל מ-01.01.2016 מסכום של ...
[לידיעה המלאה]
תוספת מעונות (זכויות הוריות) – עדכון התוספת
בתוקף מיום 1.1.2016 יעודכן סכום תוספת מעונות (זכויות הוריות) עד גיל 5 ...
[לידיעה המלאה]
עדכון תקרות 2016
נקודת זיכוי 216 ₪
קצבה מזכה - 8,380 ₪
פטור פיצויים - 12,230 ₪
תקרת ...
[לידיעה המלאה]
עדכון מדרגות ואחוזי מס הכנסה 2016
• בשנת המס 2016 לא חל שינוי בשיעורי המס.
• סכומי המדרגות עודכנו בשיעור עליית ...
[לידיעה המלאה]
ביטוח לאומי – תקרות ואחוזים לשנת 2016
• עלות מופחתת 5,678 ₪ לחודש החל מיום 1/1/16
אין שינוי בתקרת ההכנסה ...
[לידיעה המלאה]
הקטנת התקרה לאובדן כושר עבודה
מיום 1.1.2016, תקטן תקרת ההכנסה לחישוב ההוצאה המוכרת בשל רכישת ביטוח אובדן ...
[לידיעה המלאה]
הארכת תיאומי מס
תינתן אורכה לאישורים על תיאומי מס הכנסה, שתוקפם פג בתום שנת המס 2015, עד לתאריך ...
[לידיעה המלאה]
טופס 161 ד קיבוע זכויות
חשיבות טופס 161 ד - טופס חשוב מאוד בתהליך של בחירת מסלול המיסוי בעת הפרישה
[לידיעה המלאה]
הארכת תקופת הגבלת הזכאות לנקודות הזיכוי לבעלי תואר אקדמי
התוקף לתום ההגבלה הזאת הוארך מיום 31.12.2015 ליום 31.12.2018.
[לידיעה המלאה]
הקטנת תקרות למתן הטבות מס בגין הפרשות לקופות גמל לקצבה ואובדן כושר עבודה.
•בתוקף מיום 1.1.2016, תקטן תקרת המשכורת להפרשה לקצבה לעובד שכיר, מ-4 פעמים השכר ...
[לידיעה המלאה]
שינויים בדיווח לקופות גמל
ביום 16.7.2014 פורסמו תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופת גמל)(תשלומים לקופת ...
[לידיעה המלאה]
פורשים / מפוטרים - ייעוץ פרישה דבר חשוב מאוד
בימים האחרונים אנחנו עדים למבצעי פרישה גדולים במשק כגון טבע, בז"ן ,אגד ...
[לידיעה המלאה]
 
קורס חשבי שכר בכירים   תיקון 190   יועץ פרישה     שיווק מתקדם באינטרנט
;