נטלי
היי איריס , מה שלומך ? רציתי ממש שוב להודות לכם על כל היחס והאכפתיות שליוויתם ...
[לידיעה המלאה]
אורית אמר
שלום איריס,אבקש להוסיף אותי למאגר שלכם כדי שאוכל להיות מעודכנת ...
[לידיעה המלאה]
דנה גונן
רציתי להודות לכם על הקורס שהועבר ונוהל על ידכם.
למדתי המון גם לעבודה וגם ...
[לידיעה המלאה]
 
תאונות עבודה - מידע לחשב השכר

ביטוח לאומי – תאונות עבודה• מהי תאונת עבודה ?

• מניין הימים- כיצד מחושבים ?

• חישוב דמי פגיעה- לפי שכר הנפגע?

• תאונת דרכים – שהוכרה כתאונת עבודה ?

• תקנה 22 – מהי ?

• מעסיק ללא תקנה 22- מה קורה לגבי הנפגע?

• קיזוז מול קופת הפנסיה- בנכות

• מחלת מקצוע- כיצד להגיש

• תאונות אישיות – תחליף לדמי פגיעה

תאונות עבודה מהי ?

1.בדרך אל העבודה ממעונו או מהמקום בו לן הנפגע ללא סטייה מהמסלול הרגיל

למעט תפילה ולקיחת הילדים למסגרות הלימודיות

2. תוך כדי עבודה- במהלך יום העבודה

3. בדרך חזרה מהעבודה אל ביתו – ללא סטייה מהמסלול הרגיל למעט איסוף הילדים ממסגרות הלימודיות

4. חבר וועד עובדים – מבוטח בתפקיד גם בשעות שאינם שעות העבודה הרגילות

5. השתלמויות – מחוץ למקום העבודה

דרך הטיפול של חשב השכר

• מייד שנודע על הפגיעה- חייבים למסור לעובד טופס ב.ל - 250 ( ללא שום שיקול דעת )

• העובד חייב לראות רופא תוך 48 שעות מהתאונה ולהביא למעסיק בתום הטיפול תעודה ראשונית לנפגע בעבודה - ללא תעודה אין תביעה

• במידה ויש ימי פגיעה נוספים - תעודת המשך

• להגיש תביעה לביטוח לאומי - טופס ב.ל 211

• בימי בהם העובד נעדר - אין לחייב בימי מחלה

מניין הימים- כיצד מחשבים את ימי הפגיעה

• יום הפגיעה – 100% שכר – לא משנה שעת הפגיעה

• 12 הימים הראשונים שלאחר יום הפגיעה – ע"ח המעסיק

• תשלום בשיעור של 75% מהשכר( עד תקרה )

• מהיום ה - 13 ועד היום ה - 91 על ח-ן ביטוח לאומי

• במידה ותקופת דמי פגיעה עד 12 ימים

• היום הראשון + השני על חשבון הנפגע

• אין חיוב ימי מחלה - בתאונת עבודה

חישוב דמי פגיעה

• (שכר ברוטו ב- 3 החודשים שקדמו לפגיעה)*75%

• 90

• התוצאה שווה ערך יום פגיעה

• לא יותר מהתקרה – 42.435, *75%

• 30

• תגמול מרבי ליום = 1,061 ₪

• בניכוי מיסוי ביטוח לאומי, מס בריאות, מס הכנסה

תאונת דרכים – שמוגדרת תאונת עבודה

• עובד שנפגע בתאונת דרכים שהוכרה כתאונת עבודה

• 12 הימים הראשונים הם על חשבון חברת הביטוח

• המעסיק חייב להגיש לחברת הביטוח תביעת החזר

• יש לצרף אישור של ביטוח לאומי על ההכרה של התאונה, 3 תלושי שכר אחרונים

• אין לוותר לחברות הביטוח

תקנה 22

מעסיק החתום על התקנה

1. משלם לעובד את ימי הפגיעה עד – 91 יום

2. המוסד מעביר את התמורה למעסיק ברוטו

3. מתשלום זה מקזז המוסד את 12 הימים

4. מוסיף למעביד עמלה של 2.5%

5. מעסיק שמשלם מס שכר חייב להתקזז על תשלום המס מייד שהכספים מגעים מביטוח לאומי.

ללא תקנה 22

• המעסיק משלם את 12 הימים הראשונים

• המוסד מעביר את דמי הפגיעה לחשבון העובד

• התשלום כולל 12 הימים הראשונים

• התשלום על בסיס נטו בניכוי מיסוי

• במקביל מבקש מהמעסיק 12 ימים ראשונים

• יכול להיווצר כפל תשלום של 12 הימים.

• יש עדיפות לתביעות שלא בתקנה 22

נכות מתאונת עבודה

• לאחר 91 ימים – תביעה לנכות מתאונת עבודה

• גם ובמידה ולא ניצל 91 ימים – מומלץ להגיש נכות

• הקצבה איננה תלויה בשכר

• ניתן לקבל קצבת נכות ושכר יחדיו

• שיעור הקצבה -75% מהשכר של הנפגע

• במקרה של מוות מתאונת עבודה

• השאירים מקבלים קצבה – 75% משכרו של הנפטר

קיזוז מול קופת הפנסיה

• עובד שנפגע בתאונת עבודה

• מקבל את שכרו למשך 91 ימים מביטוח לאומי

• במידה ונקבעת לו נכות – יגיש תביעה לנכות מביטוח לאומי

• במקביל יכול להגיש נכות בקופת הפנסיה

• קופת הפנסיה תשלם רק את ההפרש העולה על 75% או שיעור הנכות שביטוח לאומי שלם

תאונות אישיות

• כול תושב ישראל מבוטח בתאונות אישיות

• תאונה – ארוע פתאומי בארץ ו/או בחו"ל

• פיצוי עד 90 יום

• כנגד תעודה רפואית

• הנפגע חייב להיבדק על ידי רופא תוך 72 שעות

• הפיצוי לשכיר - כנגד ניצול ימי מחלה אצל המעסיק

• גובה הפיצוי - 75% משכרו ערב הפגיעה - לפי אותה נוסחה של תאונת עבודה

• פיצוי עקרת בית - 25% מהשכר הממוצע במשק

• 14 ימי המתנה - כלומר פיצוי של 76 ימים בלבדֵ

מחלות מקצוע

• גם במסגרת ביטוח תאונות עבודה

• עובד שחלה כתוצאה מהמקצוע שעבד

• יש בביטוח לאומי רשימת מחלות מוסכמות

כגון:

• מחלות שמיעה - עובדים בסביבת עבודה רועשת

• מחלות יבלות במיתרי הקול - מורים

• מחלות תעלת הרירית - קלדניות

• מחלות ראיה - עבודה רבה מול מחשב

• מחלות סרטן - חשיפה לחומרים מסרטנים

תודה על ההקשבה

יורם אזרד- עתודות

המרכז ללימודי מקצועות השכר בישראל

יועץ מס ופרישה

02-6233008 052-3808345

 
חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 224 והוראת שעה), התשפ''א- 2021
הוראת שעה - פטור למעסיק מתשלום דמי ביטוח בעד עובד שהיה בחל"ת בתקופת משבר הקורונה
[לידיעה המלאה]
החלטת ועדת מעקב בנושא ימי מחלה וימי אבל בתקופת הסכמי היציאה לחופשה בתקופת החירום – קורונה
בעקבות התפשטות נגיף הקורונה, חלו על המשק הוראות מיוחדות במטרה להתמודד עם הנגיף ...
[לידיעה המלאה]
פורסמו הנחיות למשיכת עד 7,500 ₪ בחודש מקרנות ההשתלמות בפטור ממס
תקופה שמיום 10 באוגוסט 2020 ועד ליום 9 בפברואר 2021, עובד או יחיד, יהיו רשאים ...
[לידיעה המלאה]
דמי ניהול במכשירי החיסכון הפנסיוני-תיקון-הוראת שעה על רקע משבר הקורונה
הגוף המוסדי רשאי להעלות שיעור דמי הניהול לעמית עוד בטרם הסתיימה תקופת ההנחה אם ...
[לידיעה המלאה]
הבהרות המוסד לביטוח לאומי בנוגע להארכת תקופת הזכאות לדמי אבטלה
הארכת הזכאות לדמי אבטלה
לנוכח שאלות רבות ממקבלי דמי אבטלה שנמצאים בחופשה ללא ...
[לידיעה המלאה]
תגמולים למשרתים במילואים שיצאו לחל''ת בעקבות הקורונה
ביום 26.5.2020 פרסם המוסד לביטוח לאומי הודעה לפיה כדי להקל על המשרתים במילואים ...
[לידיעה המלאה]
תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל)(כיסויים ביטוחים בקופות גמל)(נגיף הקורונה החדש)(הוראת ש
על מנת למנוע פגיעה אפשרית בכיסויים הביטוחיים, , אשר עלולה להיגרם לעמיתים כתוצאה ...
[לידיעה המלאה]
תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – הגבלת פעילות) (תיקון מס' 7), התש''ף 2020 – 6.4.2020
החל מיום 19.4.2020 בכל מקומות העבודה שלא נאסר להפעילם מותר להעסיק במקום העבודה, ...
[לידיעה המלאה]
דחיית עקב משבר הקורונה במועד ההגשה של דוחות שנתיים בניכויים לשנת 2019
על מנת לאפשר תפעול מהיר ויעיל של תהליך קליטת דוחות הניכויים ובכדי להקל על ציבור ...
[לידיעה המלאה]
הארכת תיאומי מס-2019
תינתן ארכה עד לתאריך תשלום משכורת פברואר 2020, ולא יאוחר מתאריך 13.3.2020. ...
[לידיעה המלאה]
הנחיות המוסד לביטוח לאומי לגבי קבלת דמי אבטלה לעובדים הנאלצים לצאת לחופשה ללא תשלום בעקבות משבר הקור
[לידיעה המלאה]
ציבור הגמלאים מקבלי הקצבאות -תיאום מס 2020
תינתן ארכה עד לתאריך 30.4.2020.
[לידיעה המלאה]
סעיף 9א(ב) לפקודת מס הכנסה – הנחיות לעניין ''הפטור הנוסף'';
במסגרת החוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מסי 190 והוראת שעה), התשע"ב-2012, שנכנס ...
[לידיעה המלאה]
צו הרחבה בעניין תשלום שכר לעובדים אשר נעדרו מעבודתם בשל המצב הביטחוני בתקופה שמיום 1.5.2018 ועד ליום
ביום 14.8.2019 נחתם בין מדינת ישראל ונשיאות הארגונים העסקיים לבין הסתדרות ...
[לידיעה המלאה]
כנס פורשי משטרת ישראל
יועץ המס והפרישה יורם אזרד העביר את ההרצאה בנושא היבטי מיסוי לפורש במשטרת ...
[לידיעה המלאה]
ליווי פורשי הכנסת
יועץ המס והפרישה יורם אזרד נבחר על ידי כנסת ישראל ,לטפל בפורשי הכנסת הפורשים .
[לידיעה המלאה]
פורשים / מפוטרים - ייעוץ פרישה דבר חשוב מאוד
בימים האחרונים אנחנו עדים למבצעי פרישה גדולים במשק כגון טבע, בז"ן ,אגד ...
[לידיעה המלאה]
ארגון המורים בישראל - בחר את יורם אזרד יועץ המס והפרישה
יורם אזרד יועץ המס והפרישה העביר את 3 ההרצאות של פורשי ארגון המורים בישראל ...
[לידיעה המלאה]
מיסוי הפרשה לפיצויי פיטורין
החל מיום 1/1/2017 ההפרשות לפיצויים לשכר מעל 32,000 ₪ יהיו חייבות במס כלומר שווי ...
[לידיעה המלאה]
יורם אזרד יועץ מס ופרישה
יורם אזרד ילווה את כול המורים הפורשים של ארגון המורים בישראל
משרד התיירות ...
[לידיעה המלאה]
 
קורס חשבי שכר בכירים   תיקון 190   יועץ פרישה     שיווק מתקדם באינטרנט