נטלי
היי איריס , מה שלומך ? רציתי ממש שוב להודות לכם על כל היחס והאכפתיות שליוויתם ...
[לידיעה המלאה]
אורית אמר
שלום איריס,אבקש להוסיף אותי למאגר שלכם כדי שאוכל להיות מעודכנת ...
[לידיעה המלאה]
דנה גונן
רציתי להודות לכם על הקורס שהועבר ונוהל על ידכם.
למדתי המון גם לעבודה וגם ...
[לידיעה המלאה]
 
ביטוח לאומי – קצבת זקנה 2014

ביטוח לאומי – קצבת זקנה
2014
אזרד יורם-יועץ מס ופרישה


נושא ההרצאה

גיל הפרישה- שינויים

גיל הזכאות

שינוי גיל הפרישה

תקופת אכשרה.

שיעור הקצבה

מבחן הכנסות.

תוספות לקצבה – דחייה ,וותק,ילדים ,בת זוג

גיל הפרישה –המזכה- הראשון

גיל הפרישה הראשון - הגיל שבו תהיה/תהיי זכאי/ת לקצבת זקנה, בתנאי שהכנסתך מעבודה אינה עולה, או עולה במעט על סכום ההכנסה המרבית, והכנסתך שלא מעבודה, כגון הכנסה מנכסים או מריבית על השקעות אינה עולה, או עולה במעט על כפליים ההכנסה המרבית. ההכנסה מפנסיה אינה נלקחת בחשבון

נכון להיום כ- 5,032 ₪ לחודש ( 57% מהשכר הממוצע במשק 8,828 ₪ )

גיל הזכאות-ללא מבחן הכנסות

גיל הזכאות לקצבת זקנה - הגיל שבו תהיה/תהיי זכאי/ת לקצבת זקנה ללא קשר להכנסות.

החל ב – 1 ביולי 2004 הגיל לנשים עולה בהדרגה, עד שבסופו ל התהליך הוא יהיה 70 לגברים ולנשים.

כיום גברים 70 , נשים 67

הכוונה לגיל שזכאים לזקנה גם ובמידה ויש הכנסות

העולות על התקרה

שינוי גיל הפרישה

החל מיום 1 - ביולי 2004 הגיל עולה בהדרגה

67 - לגברים- נכון ליום 1/1/2011

62- נשים ע"פ החלטת ממשלה

תנאי זכאות לקצבת זקנה

קצבת זקנה

1. גיל קובע – 67 גבר – 62 אישה .

2.גיל מוחלט ללא מבחן הכנסות – 70 גבר 67 אישה

תקופת אכשרה( מינימום חודשי עבודה לקבלת קצבה)

א. 60 חודשי ביטוח ב- 10 השנים שקדמו לגיל

ב. 144 חודשי ביטוח במהלך חיו של המבוטח.

מועד התשלום של קצבת הזקנה

קצבת הזקנה משולמת ב- 28 בחודש (בעד אותו החודש) לזכות חשבון הבנק שלך בלבד או שלך ושל בן זוג, הורה, אח, אחות, בן או בת.

אם נולדת לפני 15 בחודש, תתחיל לקבל את הקצבה בחודש שבו הגעת לגיל המזכה אותך בקצבה.

אם נולדת לאחר 15 בחודש, תתחיל לקבל את הקצבה בחודש שלאחר החודש שבו הגעת לגיל המזכה אותך בקצבה,

אבל אם אתה זכאי לתוספת השלמת הכנסה לקצבתך תתחיל לקבל את הקצבה בחודש שבו הגעת לגיל המזכה אותך בקצבה.

שיעור הקצבה

קצבה בסיס - 17.8% מהשכר הממוצע במשק(8,482 ₪ )- 1,502

בן/בת הזוג- 8.9% (תלוי בגיל, והכנסה)-755

ילד עד 24 – 5.6% (מקסימום 2 ילדים , נכד)-475

תוספת ותק - 8.9% מקסימום ל- 35 שנות עבודה

תוספת דחייה- 5% נוספים בעבור כל שנת דחייה

תוספת הדחייה- שיעור מהבסיס+ ותק

סכום הקצבה-2013

סכום קצבת הזקנה הבסיסית ליחיד היא 1,502

ולזוג (הקצבה לזוג מורכבת מקצבה ליחיד וכן תוספת בעבור בת זוג) - 2,257

סכום קצבת הזקנה הבסיסית לבני 80 ומעלה, ליחיד - 1,587 ולזוג - 2,342

אם שני בני הזוג, כל אחד בנפרד, עונים על תנאי הזכאות לקצבת זקנה, יקבל כל אחד מהם קצבה ליחיד.

מבחן הכנסות

אם הכנסתך עולה במעט על "ההכנסה המרבית", תשולם לך "קצבת זקנה חלקית" - הקצבה המלאה שהייתה מגיעה לך, פחות 60% מסכום הכנסתך העולה על "ההכנסה המרבית" - ובלבד שסכום הקצבה ה"חלקית" המגיעה לך הוא לפחות 150 ₪

על "קצבת זקנה חלקית" ניתן לוותר. פרק הזמן שאינך מקבל אותה, יובא בחשבון הזמן המזכה אותך בתוספת ותק ובתוספת דחיית קצבה.

מבחן הכנסה- מעבודה

• מי שיש לו הכנסה מעבודה

• הכנסה נמוכה מ- 5,032 ₪ יחיד או 7,285 ₪

• לזוג זכאי לקצבה מלאה.

• זוג מ- 6,706 ₪ עד -, 10,093 ₪ -קצבה חלקית

• יחיד מעל -7,285 ₪ זוג מעל -10,093 ₪ -לא זכאי לקצבה – מסלול דחייה

• מעל גיל 70 אין מבחן הכנסות

תוספת עבור ילדים

בן או בת (לרבות ילד חורג, ילד מאומץ, או נכד שכל פרנסתו עליך, כולל נכד

(וחוץ מנער או נערה נשואים), העונה על אחד התנאים האלה:

לא מלאו לו 18 שנים.

לא מלאו לו 20 שנים והוא מסיים את לימודי חינוך על יסודי

מלאו לו 20 שנים, והוא מסיים את לימוד חינוך על- יסודי .

לומד להשלמת בחינות בגרות, או בעל לקות למידה ונמצא במסגרת שהוכרה על ידי המוסד לביטוח לאומי.

המשך תוספת תלויים-ילדים

- לא מלאו לו 20 שנים, והוא שוחר במסגרת קדם צבאית של צה"ל

(קד"ץ/ טר"ץ - מסגרות שהוכרו לעניין זה).

- לא מלאו לו 24 שנים, והוא משרת שירות סדיר בצה"ל

(תקופת הזכאות היא 36 חודשים)

- לא מלאו לו 24 שנים, והוא משרת בשירות לאומי בהתנדבות (במסגרות שהוכרו על ידי המוסד לביטוח לאומי)

לא מלאו לו 24 שנים,והוא לומד בעתודה ושירותו הסדיר בצה"ל נדחה עקב לימודיו.

תוספת ותק

תוספת ותק (ביטוח) קצבת הזקנה תכלול תוספת ותק למי שהיה מבוטח יותר מ–10 שנים לפני יום זכאותו לקצבת זקנה בפעם הראשונה, בכפוף למגבלות הקבועות בחוק.

שיעור תוספת ותק - 2% מן הקצבה בעד כל שנת ביטוח מלאה שלאחר 10 שנות הביטוח הראשונות. בסך הכול לא תעלה התוספת על 50% מהקצבה.

עקרת בית אינה זכאית לתוספת ותק.

עובד עבד 20 שנה- ותק 20% * 17.8% מהקצבה הבסיסית

תוספת דחיית קצבה

תוספת דחיית קצבה - תשולם במקרים שהתביעה לקצבת זקנה נדחתה עקב הכנסות מעבודה

במקרים שלא הייתה זכאות לקצבת זקנה בגלל הכנסות מעבודה (גם אם לא הוגשה תביעה).

או שבגלל ההכנסות מעבודה מגיעה למבוטח קצבת זקנה בסכום נמוך, והוא מוותר על קבלת סכום נמוך זה.

שיעור תוספת דחיית קצבה - 5% מן הקצבה (כולל תוספת הוותק) בעד כל שנה,

ניכויים מהקצבה

דמי ביטוח בריאות

מקצבת הזקנה ינוכו דמי ביטוח בריאות בסכום של- 192 ₪ ליחיד ו- 278 ₪ לזוג.

אם אתה זכאי לתוספת השלמת הכנסה ינוכו מקצבתך דמי ביטוח בריאות בסכום של 101 ₪

הקצבה פטורה ממס הכנסה

המשך ניכויים מקצבת זקנה

ניכויים מקצבת זקנה,

- אם אתה עובד כשכיר, והמעסיק שלך מנכה משכרך דמי ביטוח בריאות, עליך לפנות למעסיקך להפסקת הניכוי הזה.

- אם אתה מקבל תוספת בקצבת הזקנה בעד בת הזוג, ינוכו מקצבתך דמי ביטוח בריאות לזוג, גם אם בת הזוג עובדת שכירה

- אם אינך מקבל את התוספת בקצבת הזקנה בעד בת הזוג, מכיוון שהיא מקבלת קצבה מהביטוח הלאומי, ינוכו מקצבתך דמי ביטוח בריאות לזוג.

זקנה+ שאירים/נכות

אם זכאי המבוטח גם לקצבת זקנה וגם לקצבת שאירים (קצבת אלמן/ה)

תקבל קצבת זקנה מלאה ונוסף עליה מחצית מקצבת השאירים המגיעה לך.

במידה והמבוטח מקבל קצבת נכות בסמוך לקבלת קצבת זקנה – יקבל קצבת זקנה בגובה קצבת הנכות

שהיה מחוץ לישראל

אם אתה שוהה בחוץ לארץ עד 3 חודשים, תשולם קצבתך לזכות חשבון הבנק שלך בישראל.

אם אתה שוהה בחוץ לארץ יותר מ– 3 חודשים, עליך להודיע בכתב למוסד לביטוח לאומי (מחלקת זקנה) על נסיעתך. בתנאים מיוחדים יוסיף המוסד לביטוח לאומי לשלם לך את הקצבה גם בזמן שהותך בחו"ל.

קצבה מיוחדת

אם אתה תושב ישראל שאינו מבוטח בביטוח זקנה ואינו זכאי לקצבת זקנה בגלל שעלה לארץ לראשונה לאחר גיל 60 - 62 בהתאם לחודש לידתו, ישלם לך המוסד לביטוח לאומי גמלה מיוחדת,

על חשבון משרד האוצר, ובלבד שאתה עונה על כל התנאים המפורטים בחוק.

מענק חימום

פעם בשנה משולם מענק חד-פעמי לחימום למקבל קצבת זקנה ולמקבלי גמלת זקנה מיוחדת שמתקיימים בהם התנאים האלה:

הוא מקבל תוספת השלמת הכנסה לקצבת הזקנה באחד מהחודשים: אוקטובר, נובמבר או דצמבר באותה השנה.

הוא מתגורר באזור המוגדר "קר" על-פי החוק חודשיים לכל הפחות.

המענק הוא משפחתי. סכום המענק הוא 543 ₪ והוא משולם באופן אוטומטי יחד עם קצבת הזקנה בחודש אוקטובר.

מענק פטירה

מענק פטירה הוא מענק חד-פעמי בגובה 8,594 ₪.

משולם לבת או בן הזוג

הצגת תעודת פטירה


יורם אזרד- יועץ מס ופרישה מייצג ביטוח לאומי

הרב קוק 8 ירושלים 0523808345

מייל yorammas1@012.net.il

www.poresh.co.il

 
מס הכנסה: עדכון סכומים ותקרות לשנת המס 2019
להלן פירוט סכומים ותקרות מתואמים לשנת המס 2019, לעומת שנת המס 2018:
[לידיעה המלאה]
עדכון מדרגות ואחוזי מס הכנסה 2019
• בשנת המס 2019 לא חל שינוי בשיעורי המס.
• סכומי המדרגות עודכנו בשיעור עליית ...
[לידיעה המלאה]
עדכון דמי ביטוח לאומי למעסיקים בענף נפגעי עבודה
, נקבע חיוב חדש, נוסף לדמי ביטוח לאומי וזאת בשיעור של 0.1%, לגבי המעסיק, משכר ...
[לידיעה המלאה]
עדכוני ביטוח לאומי לשנת המס 2019
החל משכר ינואר 2019 הסכומים הקובעים לחישוב דמי ביטוח לאומי וביטוח בריאות יהיו ...
[לידיעה המלאה]
הנחיה מכוח סמכות המנהל להגדלת הפטור למענק פרישה על פי סעיף 9(7א)(א) לפקודת מס הכנסה
הוחלט לאפשר למעסיק לחשב את הפטור המוגדל, מבלי להפנות את העובד למשרד השומה. על ...
[לידיעה המלאה]
הפחתת שיעור דמי חבר ודמי טיפול בהסתדרות הכללית החדשה החל מ- 1.1.2019
מינואר 2019 יופחתו דמי החבר מ-0.95% מהשכר ל-0.9% עד לגובה תקרת השכר שמתעדכנת ...
[לידיעה המלאה]
יורם אזרד מלווה את הפורשים של הטלוויזיה הלימודית
יורם אזרד יועץ המס והפרישה נבחר ללוות את פורשי הטלוויזיה החינוכית .
[לידיעה המלאה]
כנס הכנה לפרישה חברת בזק
יועץ המס והפרישה יורם אזרד ,יעביר את ההרצאה בכנס הכנה לפורשים של חברת בזק ,הכנס ...
[לידיעה המלאה]
כנס פורשי משטרת ישראל
יועץ המס והפרישה יורם אזרד העביר את ההרצאה בנושא היבטי מיסוי לפורש במשטרת ...
[לידיעה המלאה]
ליווי פורשי הכנסת
יועץ המס והפרישה יורם אזרד נבחר על ידי כנסת ישראל ,לטפל בפורשי הכנסת הפורשים .
[לידיעה המלאה]
המכללה האקדמית אורט בראודה בחרה במר יורם אזרד יועץ המס והפרישה ללות את עובדיה בעת פרישה
יועץ המס והפרישה יורם אזרד נבחר ללוות את פורשי המכללה האקדמית להנדסה אורט ברודה
[לידיעה המלאה]
פורשים / מפוטרים - ייעוץ פרישה דבר חשוב מאוד
בימים האחרונים אנחנו עדים למבצעי פרישה גדולים במשק כגון טבע, בז"ן ,אגד ...
[לידיעה המלאה]
ארגון המורים בישראל - בחר את יורם אזרד יועץ המס והפרישה
יורם אזרד יועץ המס והפרישה העביר את 3 ההרצאות של פורשי ארגון המורים בישראל ...
[לידיעה המלאה]
רשות השידור
יורם אזרד יועץ המס והפרישה מלווה את פורשי רשות השידור בתהליך הפרישה ,נבחר על ...
[לידיעה המלאה]
מיסוי הפרשה לפיצויי פיטורין
החל מיום 1/1/2017 ההפרשות לפיצויים לשכר מעל 32,000 ₪ יהיו חייבות במס כלומר שווי ...
[לידיעה המלאה]
יורם אזרד יועץ מס ופרישה
יורם אזרד ילווה את כול המורים הפורשים של ארגון המורים בישראל
משרד התיירות ...
[לידיעה המלאה]
 
קורס חשבי שכר בכירים   תיקון 190   יועץ פרישה     שיווק מתקדם באינטרנט