נטלי
היי איריס , מה שלומך ? רציתי ממש שוב להודות לכם על כל היחס והאכפתיות שליוויתם ...
[לידיעה המלאה]
אורית אמר
שלום איריס,אבקש להוסיף אותי למאגר שלכם כדי שאוכל להיות מעודכנת ...
[לידיעה המלאה]
דנה גונן
רציתי להודות לכם על הקורס שהועבר ונוהל על ידכם.
למדתי המון גם לעבודה וגם ...
[לידיעה המלאה]
 

פגישת ייעוץ פרישה – כיצד ומדוע?

כיצד ייעוץ פרישה מאפשר לך להוציא הרבה יותר מהפנסיה שלך? בחירת מסלול הפרישה המתאים ביותר לצרכיך כעת תשפיע על הביטחון הכלכלי שלך בעתיד, ותחסוך סכומי כסף רבים עד גיל הפרישה. לנוכח המורכבות הגדלה של תחום החיסכון הפנסיוני בעקבות הרפורמות הרבות בשנים האחרונות, חשוב שתדע: פגישת הייעוץ מהווה צומת דרכים חשובה רגע לפני הפרישה.   

מה מעניקה פגישת הייעוץ?

תמונת מצב עדכנית – מספקת הערכה מספרית בנוגע לגובה הפנסיה העתידית.

מימוש מיטבי של זכויותיך – פרישה לפנסיה מזכה את החוסך במספר הטבות מס. מאחר והטבות אלו מגיעות לעיתים אחת על חשבון השנייה, ייעוץ פרישה יסייע למימוש ההטבות שמגיעות לך על הצד הטוב ביותר.

בחירת מסלול המיסוי הפנסיוני המתאים ביותר עבורך – האם כדאי לך לבקש פטור ממס על מענק הפרישה? מתי כדאי לבצע רצף קצבה? בהתאם למאפיינים השונים כגון גיל, גובה ההכנסה והכיסוי הביטוחי הרצוי נמצא את נקודת האיזון המתאימה לצרכיך הייחודיים.

אופן קבלת הקצבה – משפיעה בין היתר על גובה המס, באמצעות מתן מענה לשאלות כגון: מתי כדאי למשוך את כספי הפנסיה כמענק חד פעמי ומתי כקצבה חודשית? איך אפשר להקטין את ההכנסה החייבת במס באמצעות פריסת מס?

המלצות מעשיות – כפועל יוצא מנתוניך וצרכיך נמליץ על ביצוע פעולות שיסייעו להגדלת החיסכון הפנסיוני.


לכבוד                                                                      תאריך __________________

יורם אזרד

יועץ מס ופרישה

פקס– 026249096  

 

                             להלן נתוני הפרישה שלי– לחישוב ולייעוץ מיסוי

פרטים  אישיים

שם  פרטי                                 שם משפחה ________________                                 

 כתובת ________________   שם המעסיק_______________

איש קשר אצל המעסיק_________________

מספר תעודת זהות                                                      מספר טלפון נייד_________

 

תאריך לידה מדויק                     מצב משפחתי                  מספר ילדים_____

תאריך לידה בת הזוג _____________  האם עובדת ____________

מקבלת קצבה________________

תאריך תחילת עבודה                              תאריך סיום עבודה                       סה"כ תקופת עבודה אצל המעסיק האחרון ______________

מקבל קצבת זקנה מביטוח לאומי כן / לא  סמן את התשובה הנכונה

תשלומים

·        מענק פרישה____________________________  - ₪  

·        פדיון ימי מחלה___________________________- ₪

·        מענק הסתגלות___________________________- ₪

·        פדיון ימי חופשה___________________________- ₪

·        כל מענק אחר______________________________ - ₪


פנסיה

גובה הפנסיה המשוער מהמעסיק או מקופת הפנסיה-________________ש"ח 

האם יש לך פנסיה נוספת ממעסיק כן /לא- סמן את התשובה הנכונה

חסכונות


ביטוח מנהלים – חברת ביטוח __________________-₪ 

קופת פנסיה -_____________________________-₪  

קופת גמל _______________________________-₪

ביטוח חיים ______________________________- ₪

חסכונות אחרים ___________________________ - ₪

 

כל הנתונים שנרשמו במסמך זה ישמרו בסודיות ,ולא ימסרו לאף גורם ללא הסכמתי לכך


חתימת הפורש ________________    תאריך___________________
להורדת הקובץ לחץ כאןקבעת פגישת ייעוץ? כך תוציא ממנה את המיטב

הבאת המסמכים הרלוונטיים לפגישת הייעוץ תיצור תמונת מצב מדויקת לצורך בניית תכנית פעולה מותאמת אישית, שתסייע לך  להגדיל את החיסכון הפנסיוני. אלו מסמכים יש להביא לפגישת ייעוץ פרישה?

  • תעודת זהות
  • יתרות מעודכנות נכון ליום הפגישה של קופות הגמל, קרנות הפנסיה וקרנות ההשתלמות מהמעסיקים השונים
  • מסמכי עזיבה שהתקבלו מהמעסיק, לרבות טופס 161 ומכתבי שחרור של כספי הקופות השונות
  • יתרות של כספי הפנסיה אשר נצברו במסגרת תכניות פנסיוניות של מעסיקים קודמים
  • כל מסמך רלוונטי שיכול להשפיע על המצב הפיננסי של המשפחה, לרבות יתרות קופות הגמל של בן/בת הזוג
  • מסמכים רפואיים המעידים על בעיות בריאותיות – לצורך בדיקת זכאות לקבלת קצבת נכות מקרן הפנסיה או מהמוסד לביטוח לאומי

בזמן שתוחלת החיים גדלה, הפנסיה החודשית הולכת ומצטמקת. אל תוותר על זכויותיך! יורם אזרד מעמיד לרשותך ידע וניסיון שנצברו במשך למעלה מ 20 שנה במקצועות השכר השונים.
רוצה להבטיח את עתידך הפיננסי? צור קשר כדי להוציא יותר מהפנסיה שלך!

 
חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 224 והוראת שעה), התשפ''א- 2021
הוראת שעה - פטור למעסיק מתשלום דמי ביטוח בעד עובד שהיה בחל"ת בתקופת משבר הקורונה
[לידיעה המלאה]
החלטת ועדת מעקב בנושא ימי מחלה וימי אבל בתקופת הסכמי היציאה לחופשה בתקופת החירום – קורונה
בעקבות התפשטות נגיף הקורונה, חלו על המשק הוראות מיוחדות במטרה להתמודד עם הנגיף ...
[לידיעה המלאה]
פורסמו הנחיות למשיכת עד 7,500 ₪ בחודש מקרנות ההשתלמות בפטור ממס
תקופה שמיום 10 באוגוסט 2020 ועד ליום 9 בפברואר 2021, עובד או יחיד, יהיו רשאים ...
[לידיעה המלאה]
דמי ניהול במכשירי החיסכון הפנסיוני-תיקון-הוראת שעה על רקע משבר הקורונה
הגוף המוסדי רשאי להעלות שיעור דמי הניהול לעמית עוד בטרם הסתיימה תקופת ההנחה אם ...
[לידיעה המלאה]
הבהרות המוסד לביטוח לאומי בנוגע להארכת תקופת הזכאות לדמי אבטלה
הארכת הזכאות לדמי אבטלה
לנוכח שאלות רבות ממקבלי דמי אבטלה שנמצאים בחופשה ללא ...
[לידיעה המלאה]
תגמולים למשרתים במילואים שיצאו לחל''ת בעקבות הקורונה
ביום 26.5.2020 פרסם המוסד לביטוח לאומי הודעה לפיה כדי להקל על המשרתים במילואים ...
[לידיעה המלאה]
תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל)(כיסויים ביטוחים בקופות גמל)(נגיף הקורונה החדש)(הוראת ש
על מנת למנוע פגיעה אפשרית בכיסויים הביטוחיים, , אשר עלולה להיגרם לעמיתים כתוצאה ...
[לידיעה המלאה]
תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – הגבלת פעילות) (תיקון מס' 7), התש''ף 2020 – 6.4.2020
החל מיום 19.4.2020 בכל מקומות העבודה שלא נאסר להפעילם מותר להעסיק במקום העבודה, ...
[לידיעה המלאה]
דחיית עקב משבר הקורונה במועד ההגשה של דוחות שנתיים בניכויים לשנת 2019
על מנת לאפשר תפעול מהיר ויעיל של תהליך קליטת דוחות הניכויים ובכדי להקל על ציבור ...
[לידיעה המלאה]
הארכת תיאומי מס-2019
תינתן ארכה עד לתאריך תשלום משכורת פברואר 2020, ולא יאוחר מתאריך 13.3.2020. ...
[לידיעה המלאה]
הנחיות המוסד לביטוח לאומי לגבי קבלת דמי אבטלה לעובדים הנאלצים לצאת לחופשה ללא תשלום בעקבות משבר הקור
[לידיעה המלאה]
ציבור הגמלאים מקבלי הקצבאות -תיאום מס 2020
תינתן ארכה עד לתאריך 30.4.2020.
[לידיעה המלאה]
סעיף 9א(ב) לפקודת מס הכנסה – הנחיות לעניין ''הפטור הנוסף'';
במסגרת החוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מסי 190 והוראת שעה), התשע"ב-2012, שנכנס ...
[לידיעה המלאה]
צו הרחבה בעניין תשלום שכר לעובדים אשר נעדרו מעבודתם בשל המצב הביטחוני בתקופה שמיום 1.5.2018 ועד ליום
ביום 14.8.2019 נחתם בין מדינת ישראל ונשיאות הארגונים העסקיים לבין הסתדרות ...
[לידיעה המלאה]
כנס פורשי משטרת ישראל
יועץ המס והפרישה יורם אזרד העביר את ההרצאה בנושא היבטי מיסוי לפורש במשטרת ...
[לידיעה המלאה]
ליווי פורשי הכנסת
יועץ המס והפרישה יורם אזרד נבחר על ידי כנסת ישראל ,לטפל בפורשי הכנסת הפורשים .
[לידיעה המלאה]
פורשים / מפוטרים - ייעוץ פרישה דבר חשוב מאוד
בימים האחרונים אנחנו עדים למבצעי פרישה גדולים במשק כגון טבע, בז"ן ,אגד ...
[לידיעה המלאה]
ארגון המורים בישראל - בחר את יורם אזרד יועץ המס והפרישה
יורם אזרד יועץ המס והפרישה העביר את 3 ההרצאות של פורשי ארגון המורים בישראל ...
[לידיעה המלאה]
מיסוי הפרשה לפיצויי פיטורין
החל מיום 1/1/2017 ההפרשות לפיצויים לשכר מעל 32,000 ₪ יהיו חייבות במס כלומר שווי ...
[לידיעה המלאה]
יורם אזרד יועץ מס ופרישה
יורם אזרד ילווה את כול המורים הפורשים של ארגון המורים בישראל
משרד התיירות ...
[לידיעה המלאה]
 
קורס חשבי שכר בכירים   תיקון 190   יועץ פרישה     שיווק מתקדם באינטרנט