נטלי
היי איריס , מה שלומך ? רציתי ממש שוב להודות לכם על כל היחס והאכפתיות שליוויתם ...
[לידיעה המלאה]
אורית אמר
שלום איריס,אבקש להוסיף אותי למאגר שלכם כדי שאוכל להיות מעודכנת ...
[לידיעה המלאה]
דנה גונן
רציתי להודות לכם על הקורס שהועבר ונוהל על ידכם.
למדתי המון גם לעבודה וגם ...
[לידיעה המלאה]
 
סגירת 2013 והערכות לקראת 2014
סגירת 2013 והערכות לקראת 2014#   -קישור למצגת

הערכות לקראת שנת המס
2014 וסגירת 2013
מדריך לחשב השכר
מאת: אזרד יורם –יועץ מס ופרישה ושכר

נושאי המצגת- סיום 2013 התחלה 2014

• תלוש 12/13 – משמעותו

• חישוביים שנתיים – תשלומים חד שנתיים

• הערכות לעניין הפקדות לפנסיה ,קרן השתלמות

• התאמת ספרי החשבונות

• התאמה לטופס 126

• השוואה בין יעודה לעתודה

• שינויים במס הכנסה – 2014

• שינויים ביטוח לאומי- 2014

• שינויים פנסיה חובה – 2014

• טופס 101 אלקטרוני

תלוש 12/2013 – משמעותו

תלוש שכר 12/13 מהווה את הבסיס לטופס 106

הזדמנות לבצע תיקונים או שינויים בנושא מיסוי ,ביטוח לאומי ,פנסיה ,היות ומדובר בחישוב שנתי מצטבר האחרון באותה שנת מס

לבדוק זקיפת שווי – לא יתכן צבירה של שווי שללי בסוף 2013 ( שווי רכב ,שווי נייד ,שווי הלוואות)

במידה ויש לשלם מענקים חד שנתיים – מומלץ בחודש 12 בגלל הפריסה

פעולות לסגירת השנה

• הוצאות שכר – חלק חשוב מאוד במאזן השנתי לכן צריך לבצע התאמות בספרי הנהלת חשבונות כדלקמן:

• התאמה של חשבונות השכר בהנהלת חשבונות

• בדיקת חו"ז מס הכנסה

• בדיקת חו"ז ביטוח לאומי

• בדיקת חו"ז מפרעות לעובדים

• בדיקות אלו מתבצעות עוד לפני סגירת שכר 12 על מנת לבצע תיקונים בתלוש השכר האחרון של השנה

בדיקת ההתחייבות לפיצויים

• יש לבצע השוואה בין היעודה לעתודה לפיצויים

• מהי יעודה – יתרת הכספים המופיע היום לכל עובד חלק פיצויים בקופה בה הוא חוסך

• מהי עתודה – החישוב האמיתי לפיצויים ליום ההתאמה לפי משכורת אחרונה X תקופת עבודתו

• תוצאות ההתאמה – איזון בין יעודה לעתודה

• ובמידת הצורך ביצוע הפקדות להשלמה

• מדוע זה קורה ? גידול בגובה השכר לפיצויים

• פחות משמעותי – בסעיף 14

בדיקת ההפרשות לחופשה

• כידוע במאזן החברה יש משמעות לגובה ההפרשה לחופשה בדו"ח רווח והפסד

• ככול וההפרשה גבוהה יותר הרווח הנקי נמוך יותר

• לכן בחברות בהם העובדים והמנהלים מתוגמלים על פי רווח יש משמעות רבה לסעיף זה

• יש לבצע התאמה ,ובמקרים מסוימים להורות לעובדים לנצל חופשה עד סוף שנת המס

• במקרים חמורים יותר – יש מעסקים שמוחקים חופשה מעל תקרה ( שנתיים + שוטף)

התאמת ספרי החברה לטופס 126

• טופס 126 הטופס המדווח לרשות המיסים על הכנסות של כלל העובדים שעבדו במהלך שנת המס אצל אותו תיק ניכויים

• הטופס חייב להיות מותאם לסך ההוצאות בספרי הנהלת חשבונות

• כל חודש נרשמת פקודת משכורת בספרים

• ובסוף השנה הספרים חייבים להתאים לשכר

• נייר זה מתבצע כבר בחודש 12

פתיחת שנת המס 2014

• החתמת עובדים על טופס 101 חדש

• בשלב זה באותה מתכונת- אין הוראות לגבי אלקטרוני

• חשוב להדריך את העובדים לגבי סעיף ה ,הכנסות אחרות ( לא לדלג )

• יש משמעות רבה לעניין ילדים גם לגבר ובמיוחד לאישה

• לפי אישור מס הכנסה ניתן להשתמש בתיאומי המס של שנת 2013 עד סוף 2/2014

• מי שעובד בעבודה נוספת מומלץ להוסיף לטופס גם תיאום ביטוח לאומי ב.ל 644

מס הכנסה-2014

אין שינויים בשיעורי המס השולי – נשארים באותם שיעורי מס

יש שינוי רק במדרגות המס – הצמדה למדד

יש עדכוני תקרות – 2014

הכוונה להגדיל את המס השולי בוטלה

מדרגות 2014 שנתיות

תואר אקדמאי נקודות זיכוי

• שינויים במתן הזיכוי – הרעה

• מי שסיים ללמוד ב- 2013 – מלא – עד 3 שנים תואר ראשון , עד 2 שנים תואר שני

• מי שסיים ללמוד בשנת 2014 ,2015 יהיה זכאי לתוספת נקודות זיכוי/ חצי נקודה למשך שנה אחת בלבד

• החל משנת 2016 – אין יותר הטבה בסעיף זה

• ניתן יהיה לבחור את המועד שנה לאחר התואר או שנה לאחריה

ביטוח לאומי-2014

שיעורי ביטוח לאומי שנת 2014

חלק העובד ללא שינוי

חלק המעסיק ביטוח לאומי – 7%

תקרות –שינויים צמוד למדד

מומלץ לשלם מענקים ב- 12/13 על מנת למנוע שיעור ביטוח לאומי גבוה בפריסה

פנסיה חובה

החל מה-1 בינואר 2014 ייכנס לתוקף השינוי בשיעורי ההפרשות בגין פנסיה בהתאם לצו הרחבה לפנסיה חובה.

הסכם הפנסיה שנחתם בין לשכת התאום של הארגונים הכלכליים וההסתדרות הכללית ומכוחו הוצא צו הרחבה, הינו בתוקף מה-1 בינואר 2008.

הסכם זה תוקן ושופר ב-2011 וכעת מדובר על הפעימה האחרונה בשיפור ההפרשות.

שיעורי ההפרשה – 2014

• עובד – 5.5% תגמולים ( במקום 5% 2014 )

• מעביד – 6% תגמולים( במקום 5% 2014 )

• מעביד 6% - פיצויים ( במקום 5% 2014 )

• הגדלת חלק המעסיק ב- 2% ,והעובד ב- 0.5%

• שיעור הפרשה כולל 17.5%

• זאת הפעימה האחרונה ,להזכיר תהליך של 6 שנים החל משנת 2008

להזכיר מועד ההפרשה הוא ?

• עובד חדש המתחיל בעבודה חדשה ללא הסכם פנסיה קודם יהיה זכאי להפרשות לאחר חצי שנה.

• עובד שיש לו הסדר פנסיוני קודם, ממקום עבודה קודם, לגביו חלה חובה להפריש בגינו הפרשות לפנסיה, לאחר שלושה חדשים אך רטרואקטיבית למן היום הראשון לעבודה.

מקדם המרה קופות פנסיה צוברות חדשות

• החל משנת 2014 המקדם לקביעת הפנסיה יעודכן כלפי מעלה

• משמעות קצבה קטנה יותר

• כיום – 200 בשנת 2014 – 220

• מדוע – היות והתשואות במשך שנים חושבו לפי 4% בשנה ,לעומת רווחים אמיתיים של 2% בלבד

• לכן יש צורך לעדכן המקדם ,ולמנוע משבר אקטוארי בשנים הבאות

מס חברות

• המס על חברות יעלה ל- 26.5% בשנת 2014

• לכן כדאי לבדוק בחברות אפשרות חוקית להקדמת הכנסות לשנת 2013 ודחיית הוצאות לשנת 2014.

חישוב נפרד

• ביום 11.12.2013 התקבל תיקון חשוב ומכריע בעניין חישוב נפרד לבני זוג העובדים באותו עסק

• עד לשינוי – החישוב היה מאוחד

• החל משנת 2014 – ניתן לבקש חישוב נפרד

• שינוי משמעותי מאוד


תודה רבה 

• יורם אזרד – ראש תחום מיסוי

• נייד- 052-2808345

• אתר- www.poresh.co.il

• משרד : הרב קוק 8 ירושלים


 
מס הכנסה: עדכון סכומים ותקרות לשנת המס 2019
להלן פירוט סכומים ותקרות מתואמים לשנת המס 2019, לעומת שנת המס 2018:
[לידיעה המלאה]
עדכון מדרגות ואחוזי מס הכנסה 2019
• בשנת המס 2019 לא חל שינוי בשיעורי המס.
• סכומי המדרגות עודכנו בשיעור עליית ...
[לידיעה המלאה]
עדכון דמי ביטוח לאומי למעסיקים בענף נפגעי עבודה
, נקבע חיוב חדש, נוסף לדמי ביטוח לאומי וזאת בשיעור של 0.1%, לגבי המעסיק, משכר ...
[לידיעה המלאה]
עדכוני ביטוח לאומי לשנת המס 2019
החל משכר ינואר 2019 הסכומים הקובעים לחישוב דמי ביטוח לאומי וביטוח בריאות יהיו ...
[לידיעה המלאה]
הנחיה מכוח סמכות המנהל להגדלת הפטור למענק פרישה על פי סעיף 9(7א)(א) לפקודת מס הכנסה
הוחלט לאפשר למעסיק לחשב את הפטור המוגדל, מבלי להפנות את העובד למשרד השומה. על ...
[לידיעה המלאה]
הפחתת שיעור דמי חבר ודמי טיפול בהסתדרות הכללית החדשה החל מ- 1.1.2019
מינואר 2019 יופחתו דמי החבר מ-0.95% מהשכר ל-0.9% עד לגובה תקרת השכר שמתעדכנת ...
[לידיעה המלאה]
יורם אזרד מלווה את הפורשים של הטלוויזיה הלימודית
יורם אזרד יועץ המס והפרישה נבחר ללוות את פורשי הטלוויזיה החינוכית .
[לידיעה המלאה]
כנס הכנה לפרישה חברת בזק
יועץ המס והפרישה יורם אזרד ,יעביר את ההרצאה בכנס הכנה לפורשים של חברת בזק ,הכנס ...
[לידיעה המלאה]
כנס פורשי משטרת ישראל
יועץ המס והפרישה יורם אזרד העביר את ההרצאה בנושא היבטי מיסוי לפורש במשטרת ...
[לידיעה המלאה]
ליווי פורשי הכנסת
יועץ המס והפרישה יורם אזרד נבחר על ידי כנסת ישראל ,לטפל בפורשי הכנסת הפורשים .
[לידיעה המלאה]
המכללה האקדמית אורט בראודה בחרה במר יורם אזרד יועץ המס והפרישה ללות את עובדיה בעת פרישה
יועץ המס והפרישה יורם אזרד נבחר ללוות את פורשי המכללה האקדמית להנדסה אורט ברודה
[לידיעה המלאה]
פורשים / מפוטרים - ייעוץ פרישה דבר חשוב מאוד
בימים האחרונים אנחנו עדים למבצעי פרישה גדולים במשק כגון טבע, בז"ן ,אגד ...
[לידיעה המלאה]
ארגון המורים בישראל - בחר את יורם אזרד יועץ המס והפרישה
יורם אזרד יועץ המס והפרישה העביר את 3 ההרצאות של פורשי ארגון המורים בישראל ...
[לידיעה המלאה]
רשות השידור
יורם אזרד יועץ המס והפרישה מלווה את פורשי רשות השידור בתהליך הפרישה ,נבחר על ...
[לידיעה המלאה]
מיסוי הפרשה לפיצויי פיטורין
החל מיום 1/1/2017 ההפרשות לפיצויים לשכר מעל 32,000 ₪ יהיו חייבות במס כלומר שווי ...
[לידיעה המלאה]
יורם אזרד יועץ מס ופרישה
יורם אזרד ילווה את כול המורים הפורשים של ארגון המורים בישראל
משרד התיירות ...
[לידיעה המלאה]
 
קורס חשבי שכר בכירים   תיקון 190   יועץ פרישה     שיווק מתקדם באינטרנט