נטלי
היי איריס , מה שלומך ? רציתי ממש שוב להודות לכם על כל היחס והאכפתיות שליוויתם ...
[לידיעה המלאה]
אורית אמר
שלום איריס,אבקש להוסיף אותי למאגר שלכם כדי שאוכל להיות מעודכנת ...
[לידיעה המלאה]
דנה גונן
רציתי להודות לכם על הקורס שהועבר ונוהל על ידכם.
למדתי המון גם לעבודה וגם ...
[לידיעה המלאה]
 


טופס 161 א' – "הודעת עובד עקב פרישה מעבודה"

כתב – יורם אזרד*

בהמשך לכתבות בנושא הטפסים בעת סיום יחסי עובד ומעביד, ובעקבות שאלות רבות המגיעות למערכת ניוזלטר עתידות מהקוראים, בשל המורכבות של טופס 161 א' "הודעת עובד עקב פרישה מעבודה", הן מעובדים והן ממעסיקים, להלן מספר טיפים בעניין הטופס.

טופס זה ימולא ע"י עובד שפורש מהעבודה וזכאי למענקים ו/או לתגמולים ו/או לקצבה http://www.finance.gov.il/itc/tfasim/PRINT/161aNew.pdf.

במידה והמעביד שלם פיצויי פיטורין במזומן ללא התערבות של קופת גמל,פנסיה,ביטוח חיים, הטופס המקורי חייב להיות מתויק אצל המעביד. במידה והעובד ניגש למס הכנסה ע"מ לקבל פטור ממס, ישמור המעסיק העתק ,ויעביר את המקור לעובד על מנת שזה ימסור את הטופס משרדי רשות המיסים.

לא מעט מעסיקים אינם מקפידים לשמור אצלם את הטופס, ויתכן מאוד כי בביקורת הניכויים שתיערך אצל המעביד, יידרש המעביד להציג טופס זה בעבור העובדים שפרשו במהלך השנים החל משנת 2006, במידה ולא יוכל המעסיק להמציא טופס זה, יוטל על המעסיק קנס בעבור כל פורש שלא נמצא בגינו טופס 161 א'.

מהי מטרתו של טופס 161 א'

בטופס זה בוחר הפורש כיצד לפעול לגבי הכספים העומדים לזכותו מכל המקורות בקופות הגמל לפי הפירוט הבא

            א.         לוודא שהעובד הפורש לא עבד במקביל במקום עבודה נוסף, היות והפטור ממס לפי סעיף 9 (7 )(א ) עומד על 11,390 ₪ לשנה אצל כל מעסיקיו של העובד.

            ב.         היוון קצבאות – יש להודיע לפקיד שומה אם בוצע היוון קצבאות בעבר.

            ג.          פטור ממס על המענקים – לפי סעיף 9 (7)(א )- משכורת אחרונה או תקרת הפטור 11,390 ₪ הנמוך מביניהן.

            ד.         פטור על קצבה לפי סעיף 9 א לפקודה – פטור זה ניתן אך ורק לפורש שהגיע לגיל פרישה או נקבעה לו נכות של 75% לצמיתות. שיעור הפטור 35% עד תקרה של הקצבה המזכה שהיא 7,810 ₪ לחודש

           ה.         פטור על קצבה שיש בדעתו של הפורש להוון – העובד רשאי להוון קצבה בשיעור מכסימלי של 25% מהקצבה בפועל, במידה והעובד לא ניצל את הפטור על המענקים, רשאי להוון את הקצבה ולקבל פטור ממס עד הקצבה המזכה שהיא 7,810 ₪ לחודש כשהיא מוכפלת ב- 35%.

             ו.          יעוד כספים – "רצף פיצויים" - הפורש זכאי ליעד את כספי הפיצויים שקבל ממעסיקו ולא למשוך את כספי הפיצויים, וזאת לאחר שיסיים עבודתו אצל המעסיקים הבאים. חשוב להדגיש, כי בחירה זאת מחייבת להשאיר בקופות הפנסיוניות את כל כספי הפיצויים, כולל הסכום הפטור ממס. כמו כן, יש אפשרות לבצע הפקדה נוספת לפני הפרישה לקופת הפיצויים עד גובה שכר אחרון כפול וותק בניכוי צבירות.

            ז.          יעוד כספים – "רצף קצבה" - כידוע החל מיום 1 ינואר  2008, כל המסלולים בקופות הגמל הם מסלולי קצבה (תיקון 3 לחוק קופות הגמל), לכן, כל מי שמעוניין ליעד את כספיו הנמצאים בפיצויים לתשלום קצבה בעתיד יכול לבחור במסלול זה.

           ח.         בעת חתימת הפורש על טופס 161 א', מודיע הפורש למס הכנסה שבמידה ולא יבחר באחד מהמסלולים שצוינו לעיל, חייבת הקופה לנכות שיעור מס מכסימלי בשיעור של 45% מהשקל הראשון, גם ובמידה והפיצויים פטורים ממס.

 

בעת הבחירה לרצף פיצויים ניתן לבקש זמן חרטה של עד 24 חודשים (ע"ג טופס 116ג').

בעת חזרה מרצף קצבה אין תקופת חרטה וניתן לחזור מבחירה זאת בכל שלב שהפורש יחפוץ.

לאחר הפירוט באמצעות טופס 161 א' של האפשרויות העומדות בפני הפורש, אנו נתקלים בלא מעט שאלות מצד פורשים ומעסיקים הטוענים שטופס זה מורכב, מרכז בתוכו לא מעט הוראות שבמקרים מסוימים גם המעביד איננו מבין, קל וחומר שהפורש שנדרש למלא טופס זה, יתקשה להבין מה מבקש המחוקק, ומלבד השדות בטופס של פרטים אישיים (שם העובד ומספר תעודת זהות), הפורש איננו יודע מה רוצים ממנו.

חשוב להדגיש, כי חתימת הפורש על הטופס גם אם לא הבין מה בחר ועל מה חתם, מהווה אישור רשמי למס הכנסה לגבי בחירת מסלול המיסוי, ואין הפורש יכול בעתיד לומר כי לא ידע על מה חתם.

לכן מומלץ להיעזר במומחה ע"מ להבין את הנדרש בטופס, ולהגיע למס הכנסה כאשר טופס זה מלא ותקין לפי בחירתו של העובד עצמו.

 ישנם לא מעט מעסיקים אשר מעבירים את הטופס לעובד במסגרת המסמכים שמועברים בסמוך לסיום העבודה, כאשר הטופס כבר מלא לפי שיקול דעתו של המעסיק. מצב זה מנוגד לחוק, ואין לקבוע לעובד מה לעשות עם זכויותיו בעת סיום יחסי עובד ומעביד, יש לזכור שטופס זה שייך לעובד בלבד ולא למעביד.

*הכותב – יועץ מס ופרישה אחראי על תחום המיסוי עתודות המרכז ללימודי מקצועות השכר בישראל      yorammas1@012.net.il

 
חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 224 והוראת שעה), התשפ''א- 2021
הוראת שעה - פטור למעסיק מתשלום דמי ביטוח בעד עובד שהיה בחל"ת בתקופת משבר הקורונה
[לידיעה המלאה]
החלטת ועדת מעקב בנושא ימי מחלה וימי אבל בתקופת הסכמי היציאה לחופשה בתקופת החירום – קורונה
בעקבות התפשטות נגיף הקורונה, חלו על המשק הוראות מיוחדות במטרה להתמודד עם הנגיף ...
[לידיעה המלאה]
פורסמו הנחיות למשיכת עד 7,500 ₪ בחודש מקרנות ההשתלמות בפטור ממס
תקופה שמיום 10 באוגוסט 2020 ועד ליום 9 בפברואר 2021, עובד או יחיד, יהיו רשאים ...
[לידיעה המלאה]
דמי ניהול במכשירי החיסכון הפנסיוני-תיקון-הוראת שעה על רקע משבר הקורונה
הגוף המוסדי רשאי להעלות שיעור דמי הניהול לעמית עוד בטרם הסתיימה תקופת ההנחה אם ...
[לידיעה המלאה]
הבהרות המוסד לביטוח לאומי בנוגע להארכת תקופת הזכאות לדמי אבטלה
הארכת הזכאות לדמי אבטלה
לנוכח שאלות רבות ממקבלי דמי אבטלה שנמצאים בחופשה ללא ...
[לידיעה המלאה]
תגמולים למשרתים במילואים שיצאו לחל''ת בעקבות הקורונה
ביום 26.5.2020 פרסם המוסד לביטוח לאומי הודעה לפיה כדי להקל על המשרתים במילואים ...
[לידיעה המלאה]
תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל)(כיסויים ביטוחים בקופות גמל)(נגיף הקורונה החדש)(הוראת ש
על מנת למנוע פגיעה אפשרית בכיסויים הביטוחיים, , אשר עלולה להיגרם לעמיתים כתוצאה ...
[לידיעה המלאה]
תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – הגבלת פעילות) (תיקון מס' 7), התש''ף 2020 – 6.4.2020
החל מיום 19.4.2020 בכל מקומות העבודה שלא נאסר להפעילם מותר להעסיק במקום העבודה, ...
[לידיעה המלאה]
דחיית עקב משבר הקורונה במועד ההגשה של דוחות שנתיים בניכויים לשנת 2019
על מנת לאפשר תפעול מהיר ויעיל של תהליך קליטת דוחות הניכויים ובכדי להקל על ציבור ...
[לידיעה המלאה]
הארכת תיאומי מס-2019
תינתן ארכה עד לתאריך תשלום משכורת פברואר 2020, ולא יאוחר מתאריך 13.3.2020. ...
[לידיעה המלאה]
הנחיות המוסד לביטוח לאומי לגבי קבלת דמי אבטלה לעובדים הנאלצים לצאת לחופשה ללא תשלום בעקבות משבר הקור
[לידיעה המלאה]
ציבור הגמלאים מקבלי הקצבאות -תיאום מס 2020
תינתן ארכה עד לתאריך 30.4.2020.
[לידיעה המלאה]
סעיף 9א(ב) לפקודת מס הכנסה – הנחיות לעניין ''הפטור הנוסף'';
במסגרת החוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מסי 190 והוראת שעה), התשע"ב-2012, שנכנס ...
[לידיעה המלאה]
צו הרחבה בעניין תשלום שכר לעובדים אשר נעדרו מעבודתם בשל המצב הביטחוני בתקופה שמיום 1.5.2018 ועד ליום
ביום 14.8.2019 נחתם בין מדינת ישראל ונשיאות הארגונים העסקיים לבין הסתדרות ...
[לידיעה המלאה]
כנס פורשי משטרת ישראל
יועץ המס והפרישה יורם אזרד העביר את ההרצאה בנושא היבטי מיסוי לפורש במשטרת ...
[לידיעה המלאה]
ליווי פורשי הכנסת
יועץ המס והפרישה יורם אזרד נבחר על ידי כנסת ישראל ,לטפל בפורשי הכנסת הפורשים .
[לידיעה המלאה]
פורשים / מפוטרים - ייעוץ פרישה דבר חשוב מאוד
בימים האחרונים אנחנו עדים למבצעי פרישה גדולים במשק כגון טבע, בז"ן ,אגד ...
[לידיעה המלאה]
ארגון המורים בישראל - בחר את יורם אזרד יועץ המס והפרישה
יורם אזרד יועץ המס והפרישה העביר את 3 ההרצאות של פורשי ארגון המורים בישראל ...
[לידיעה המלאה]
מיסוי הפרשה לפיצויי פיטורין
החל מיום 1/1/2017 ההפרשות לפיצויים לשכר מעל 32,000 ₪ יהיו חייבות במס כלומר שווי ...
[לידיעה המלאה]
יורם אזרד יועץ מס ופרישה
יורם אזרד ילווה את כול המורים הפורשים של ארגון המורים בישראל
משרד התיירות ...
[לידיעה המלאה]
 
קורס חשבי שכר בכירים   תיקון 190   יועץ פרישה     שיווק מתקדם באינטרנט