נטלי
היי איריס , מה שלומך ? רציתי ממש שוב להודות לכם על כל היחס והאכפתיות שליוויתם ...
[לידיעה המלאה]
אורית אמר
שלום איריס,אבקש להוסיף אותי למאגר שלכם כדי שאוכל להיות מעודכנת ...
[לידיעה המלאה]
דנה גונן
רציתי להודות לכם על הקורס שהועבר ונוהל על ידכם.
למדתי המון גם לעבודה וגם ...
[לידיעה המלאה]
  

טופס 161 משמעות – טיפים בדיווח

כתב – יורם אזרד*

כידוע, הטפסים של רשויות המס מורכבים, אך, טופסי 161 / 161א' מורכבים במיוחד.
לכן, החלטתי לתת מספר טיפים לאחראים למילוי הטפסים הנ"ל, אצל המעסיקים בארגונים השונים, בעת סיום יחסי עובד ומעביד.

לפני שאפרט את העקרונות והטיפים בטופס 161, להלן מקרה אמיתי, אשר קרה לי לאחרונה, בביקורי באחד ממשרדי השומה בארץ, בעת טיפול בנישום, אשר ביקש שאייצגו בעניין המס על הפיצויים שקבל ממעסיקו.

לפני שהגעתי לפקיד השומה הנ"ל, ביצעתי את החישובים הנדרשים, וסכום הפטור היה ידוע לי מראש.

נגשתי למשרד השומה במרכז הארץ, והגשתי את המסמכים לפקיד אשר מטפל בתחום פיצויים. התיישבתי מולו בסבלנות רבה, וזאת עד אשר יסיים את התהליך ע"ג המחשב, וינפיק לי את האישורים הנדרשים.

להפתעתי הרבה, לפקיד השומה יצא סכום פטור ממס הנמוך בכ- 42,000 ₪ מהסכום שהגעתי אליו כפוף לחוקי ותקנות מס הכנסה.

שאלתי את פקיד השומה "מדוע יש הפרש גדול בין החישובים שלך לבין החישובים שלי? ", ונעניתי ע"י פקיד השומה "המחשב של מס הכנסה תמיד צודק"

הסברתי לפקיד השומה, כי בכל זאת, להבנתי יש טעות. ואת הפטור ממס האמור, יש לחשב לפי המשכורת האחרונה כמופיע בשדה ו' בצד ימין של הטופס (משכורת חודשית אחרונה, לפני פרישה) הקובע לפטור, ולא כפי שהפקיד חישב לפי שדה ו' בצד שמאל של הטופס, המוגדר "שכר עבודה לעניין תקנות פצויי פיטורין".

טעות זאת עלולה הייתה לגרום לתשלום מס ביתר של כ – 12,000 ₪ נטו ,לאחר שפניתי למנהלת התחום באותו משרד שומה, ולאחר שהסברתי ונימקתי את הטעות, פנתה המנהלת לאותה פקיד ואמרה לו "שאכן מר אזרד צודק", ויש לתקן את החישוב לפי משכורת חודשית אחרונה ולא לפי השכר לפיצויים.

תארו לעצמכם מה היה קורה ובמידה והפורש היה ניגש בעצמו להסדיר את הנושא, האם הפורש עצמו היה יודע מה לבקש? תחשבו כמה פורשים שהגיעו לטיפול בנושא זה, ושלמו מס ביתר?

הבעיה העיקרית היא שאין אחידות בחישוב המס בין משרדי השומה בנושא מורכב זה.

לאחר תיאור המקרה הנ"ל חשוב מאוד שמילוי הטופס מצידו של המעסיק יהיה מדויק ונכון, זאת על מנת למנוע טעויות מיסוי בסדר גודל לא קטן.

 

טיפים 161 – הודעת מעביד על פרישה של עובד

1.     תקופת העסקה – חייבת להיות מדויקת עד ליום העבודה האחרון של העובד, היות שלפי התקופה מחושב הפטור על המענקים לפי סעיף 9(7)(א).

2.     משכורת אחרונה – שדה ו' צד ימין (משכורת חודשית אחרונה, לפני פרישה) – משכורת ברוטו כולל מענקים, 1/12 ביגוד/הבראה/מענק יובל, ולא כולל החזרי הוצאות שווים  וגילומי מס. לכן, ככול שהמשכורת האחרונה תהיה גבוהה יותר, אזי הפטור יהיה גבוה יותר עד תקרת הפטור של 11,650 ₪ לכל שנת עבודה.

3.     "שכר עבודה לעניין תקנות פצויי פיטורין" שדה ו' צד שמאל – משכורת לפיצויים – השכר שלפיו המעביד חישב את תשלום הפיצויים – חשוב לזכור כי סכום זה לא מהווה בסיס לחישוב הפטור על המענקים.

4.     במסגרת מענקי פרישה יש להכניס- מענק פרישה, מענקי הסתגלות בתשלום חד פעמי, פיצויים ופדיון ימי מחלה.

5.     שדה ח'- פירוט יתרות הכספים/הזכויות בקופות ובמזומן של הפורש. יש לדאוג לרשום את היתרות המדויקות מהקופות, וזאת על מנת לא לטרטר את העובד/הפורש בין הקופות לבין רשויות המס ,מומלץ להגדיל את היתרות בסכום ההפקדה האחרונה במקום המיועד לכך בשדה ח' בטופס 161

6.     שדה יא'- חישוב סכום המענק הפטור/החייב וניכוי מס במקור - הלב של טופס 161 - "המעסיק רשאי לבצע את החישובים של החלק הפטור והחייב" היינו, אין חובה לבצע את החישובים ע"י המעסיק.

7.     חובה לשלוח את טופס 161 למשרדי פקיד השומה באזור מגוריו של העובד ולקופות, ולמסור לעובד העתק.

הכתבה הבאה בסדרה תעסוק בטופס 161א' משמעותו וחשיבותו לעובד ולמעסיק.

חשוב לזכור כי יש משמעות רבה למילוי הטפסים הנ"ל, וגם לטיפול עצמו מול רשויות המס ומול הקופות משחררות הפיצויים, לכן, במקרים לא מעטים מומלץ לפנות לייעוץ אצל אנשי מקצוע המתמחים בתחום זה.

 
חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 224 והוראת שעה), התשפ''א- 2021
הוראת שעה - פטור למעסיק מתשלום דמי ביטוח בעד עובד שהיה בחל"ת בתקופת משבר הקורונה
[לידיעה המלאה]
החלטת ועדת מעקב בנושא ימי מחלה וימי אבל בתקופת הסכמי היציאה לחופשה בתקופת החירום – קורונה
בעקבות התפשטות נגיף הקורונה, חלו על המשק הוראות מיוחדות במטרה להתמודד עם הנגיף ...
[לידיעה המלאה]
פורסמו הנחיות למשיכת עד 7,500 ₪ בחודש מקרנות ההשתלמות בפטור ממס
תקופה שמיום 10 באוגוסט 2020 ועד ליום 9 בפברואר 2021, עובד או יחיד, יהיו רשאים ...
[לידיעה המלאה]
דמי ניהול במכשירי החיסכון הפנסיוני-תיקון-הוראת שעה על רקע משבר הקורונה
הגוף המוסדי רשאי להעלות שיעור דמי הניהול לעמית עוד בטרם הסתיימה תקופת ההנחה אם ...
[לידיעה המלאה]
הבהרות המוסד לביטוח לאומי בנוגע להארכת תקופת הזכאות לדמי אבטלה
הארכת הזכאות לדמי אבטלה
לנוכח שאלות רבות ממקבלי דמי אבטלה שנמצאים בחופשה ללא ...
[לידיעה המלאה]
תגמולים למשרתים במילואים שיצאו לחל''ת בעקבות הקורונה
ביום 26.5.2020 פרסם המוסד לביטוח לאומי הודעה לפיה כדי להקל על המשרתים במילואים ...
[לידיעה המלאה]
תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל)(כיסויים ביטוחים בקופות גמל)(נגיף הקורונה החדש)(הוראת ש
על מנת למנוע פגיעה אפשרית בכיסויים הביטוחיים, , אשר עלולה להיגרם לעמיתים כתוצאה ...
[לידיעה המלאה]
תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – הגבלת פעילות) (תיקון מס' 7), התש''ף 2020 – 6.4.2020
החל מיום 19.4.2020 בכל מקומות העבודה שלא נאסר להפעילם מותר להעסיק במקום העבודה, ...
[לידיעה המלאה]
דחיית עקב משבר הקורונה במועד ההגשה של דוחות שנתיים בניכויים לשנת 2019
על מנת לאפשר תפעול מהיר ויעיל של תהליך קליטת דוחות הניכויים ובכדי להקל על ציבור ...
[לידיעה המלאה]
הארכת תיאומי מס-2019
תינתן ארכה עד לתאריך תשלום משכורת פברואר 2020, ולא יאוחר מתאריך 13.3.2020. ...
[לידיעה המלאה]
הנחיות המוסד לביטוח לאומי לגבי קבלת דמי אבטלה לעובדים הנאלצים לצאת לחופשה ללא תשלום בעקבות משבר הקור
[לידיעה המלאה]
ציבור הגמלאים מקבלי הקצבאות -תיאום מס 2020
תינתן ארכה עד לתאריך 30.4.2020.
[לידיעה המלאה]
סעיף 9א(ב) לפקודת מס הכנסה – הנחיות לעניין ''הפטור הנוסף'';
במסגרת החוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מסי 190 והוראת שעה), התשע"ב-2012, שנכנס ...
[לידיעה המלאה]
צו הרחבה בעניין תשלום שכר לעובדים אשר נעדרו מעבודתם בשל המצב הביטחוני בתקופה שמיום 1.5.2018 ועד ליום
ביום 14.8.2019 נחתם בין מדינת ישראל ונשיאות הארגונים העסקיים לבין הסתדרות ...
[לידיעה המלאה]
כנס פורשי משטרת ישראל
יועץ המס והפרישה יורם אזרד העביר את ההרצאה בנושא היבטי מיסוי לפורש במשטרת ...
[לידיעה המלאה]
ליווי פורשי הכנסת
יועץ המס והפרישה יורם אזרד נבחר על ידי כנסת ישראל ,לטפל בפורשי הכנסת הפורשים .
[לידיעה המלאה]
פורשים / מפוטרים - ייעוץ פרישה דבר חשוב מאוד
בימים האחרונים אנחנו עדים למבצעי פרישה גדולים במשק כגון טבע, בז"ן ,אגד ...
[לידיעה המלאה]
ארגון המורים בישראל - בחר את יורם אזרד יועץ המס והפרישה
יורם אזרד יועץ המס והפרישה העביר את 3 ההרצאות של פורשי ארגון המורים בישראל ...
[לידיעה המלאה]
מיסוי הפרשה לפיצויי פיטורין
החל מיום 1/1/2017 ההפרשות לפיצויים לשכר מעל 32,000 ₪ יהיו חייבות במס כלומר שווי ...
[לידיעה המלאה]
יורם אזרד יועץ מס ופרישה
יורם אזרד ילווה את כול המורים הפורשים של ארגון המורים בישראל
משרד התיירות ...
[לידיעה המלאה]
 
קורס חשבי שכר בכירים   תיקון 190   יועץ פרישה     שיווק מתקדם באינטרנט