נטלי
היי איריס , מה שלומך ? רציתי ממש שוב להודות לכם על כל היחס והאכפתיות שליוויתם ...
[לידיעה המלאה]
אורית אמר
שלום איריס,אבקש להוסיף אותי למאגר שלכם כדי שאוכל להיות מעודכנת ...
[לידיעה המלאה]
דנה גונן
רציתי להודות לכם על הקורס שהועבר ונוהל על ידכם.
למדתי המון גם לעבודה וגם ...
[לידיעה המלאה]
 
מהי פריסת פיצויים – האם כדאי?

הכותב - יורם אזרד*

 

בעת חישוב המיסוי על פיצויי הפיטורין, קבע המחוקק בפקודת מס הכנסה מספר דרכים לתשלום המס. אחת הדרכים היא באמצאות פריסת מס, כפוף לסעיף 8 ג לפקודת מס- הכנסה.

 

מהי פריסה? – חלוקת הפיצויים החייבים במס למספר פרוסות/חלקים שווים אשר יחולקו לשנים הבאות או לשנים שקדמו, וכתוצאה מכך יוקטן סכום המס שישולם על הפיצויים.

 

כמה שנים? – המחוקק קבע מפתח בו ניתן לפרוס כל 4 שנות עבודה אותם עבד הפורש אצל אותו המעסיק לשנת פריסה אחת, כמו כן קבע המחוקק, כי מספר השנים המרבי אותו ניתן לבקש לפרוס עומד על 6 שנים.

 

האם הפריסה חייבת להיות קדימה או אחורה? - כעקרון הפריסה היא מקסימום ל-6 שנות מס, המחוקק לא קבע האם הפריסה חייבת להיות כולה אחורה או קדימה, הנישום רשאי לפי החיסכון במס להחליט לבצע פריסה שחלקה קדימה וחלקה אחורה.

 

מתי כדאי לבצע פריסה מסוג זה? - במצב שלנישום היו בשנים שקדמו לפרישתו תקופות של חל"ת ולא היו לו כלל הכנסות, או שבשנים הבאות העובד חלה והפך לנכה 100%, מומלץ לפרוס את הפיצויים לאותן שנים שלא תהיה לנישום חבות במס.

 

למי כדאי לבצע פריסה? – כעיקרון הפריסה חוסכת במס כמעט לכל עובד שפורש, בודאי למי שהכנסתו קטנה לאחר הפרישה (למשל פנסיונר), כמובן שהפריסה מחושבת בכל שנה לפי מדרגות המס באותה שנה, וכאן המקום להדגיש, כי במהלך השנים האחרונות מדיניות מקבלי ההחלטות היא, להוריד את שיעורי המס בישראל, ובכך מוצא עצמו הפורש משלם מס של 12% בפריסה, לעומת מס של 21% שהנישום היה אמור לשלם ללא פריסה.

 

האם יש לתאריך הפרישה השפעה לגבי פריסת המס?  - בהחלט, לתאריך הפרישה יש משמעות!

כל מי שפורש עד 30/9 הפריסה מתחילה כבר בשנה השוטפת בה פרש, כלומר, בשנת הפרישה עצמה, וכל מי שפורש מיום 1/10 ואילך, שנת הפריסה הראשונה היא שנת המס שלאחר השנה שפרש.

מבחינת המיסוי, יש לכך משמעות רבה לגבי המס הממוצע שישלם הפורש על הפיצויים, וזאת היות שיש לפורש הכנסה מעבודה עד מועד הפרישה אשר מתוספת לפריסה באותה שנה שפרש ,הכנסה זאת מגדילה את ההכנסה לאותה שנה \ובאופן ישיר מגדילה את שיעור המס על הפרוסה הראשונה ,ועל שאר הפרוסות.

 

האם הפריסה היא נומינלית? כן ,הפריסה היא אכן נומינלית, הסכומים אינם צמודים למדד, הסכומים לאורך כל שנות הפריסה אינם משתנים, וזה אכן שיקול כספי בעת קבלת ההחלטה.

 

מה צריך לעשות כדי לבצע פריסה? מומלץ בטרם תתקבל החלטה לגבי פריסה, לפנות לבעל רישיון מיסוי/פנסיוני על מנת לקבל את המלצתו לאיזה שנים כדאי לבצע את הפריסה. בצד הטכני יש לדאוג למילוי טופס 116 ג' – http://www.finance.gov.il/itc/tfasim/PRINT/116c.pdf בגין פריסה של פיצויים, ובצירוף טופס 161+161א' למסור לפקיד השומה באזור מגוריך.

 

מה ההתחייבויות שיש למי שבחר במסלול פריסה?- כל מי שבחר לבצע פריסה, מחויב בהגשת דו"ח שנתי במהלך כל אחת משנות הפריסה, מדובר בדו"ח פשוט.

 

מתי משלמים את המקדמה על הפריסה?- המקדמה משולמת מראש, במועד הבקשה לפריסה לכל שנות הפריסה. בכל סוף שנה בעת הגשת הדו"ח, נבדקת החבות במס באופן ספציפי לאותה שנת מס, ובמידה ואכן המקדמה ששולמה גבוה ממה שהיה צריך לשלם, ישלם מס הכנסה לנישום את העודף בצירוף ריבית והצמדה למדד.

 

לסיכום– הפריסה היא הטבה במס, פריסה נכונה, יכולה לחסוך לפורש תשלומי מס ביתר בסכומים לא מבוטלים, ותמיד יש להשאיר אופציה זאת במהלך הבחינה של מסלול המיסוי.

חשוב להדגיש, ובעיקר אצל פנסיונרים המקבלים מענקי פרישה+ קצבה חודשית, בחירה במסלול הפריסה מהווה עבורם הזדמנות לקבל את הפטור על הקצבה לפי סעיף 9 א לפקודה בשיעור של 35% - על סעיף זה, ונוסחת השילוב, בכתבה הבאה.

 
חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 224 והוראת שעה), התשפ''א- 2021
הוראת שעה - פטור למעסיק מתשלום דמי ביטוח בעד עובד שהיה בחל"ת בתקופת משבר הקורונה
[לידיעה המלאה]
החלטת ועדת מעקב בנושא ימי מחלה וימי אבל בתקופת הסכמי היציאה לחופשה בתקופת החירום – קורונה
בעקבות התפשטות נגיף הקורונה, חלו על המשק הוראות מיוחדות במטרה להתמודד עם הנגיף ...
[לידיעה המלאה]
פורסמו הנחיות למשיכת עד 7,500 ₪ בחודש מקרנות ההשתלמות בפטור ממס
תקופה שמיום 10 באוגוסט 2020 ועד ליום 9 בפברואר 2021, עובד או יחיד, יהיו רשאים ...
[לידיעה המלאה]
דמי ניהול במכשירי החיסכון הפנסיוני-תיקון-הוראת שעה על רקע משבר הקורונה
הגוף המוסדי רשאי להעלות שיעור דמי הניהול לעמית עוד בטרם הסתיימה תקופת ההנחה אם ...
[לידיעה המלאה]
הבהרות המוסד לביטוח לאומי בנוגע להארכת תקופת הזכאות לדמי אבטלה
הארכת הזכאות לדמי אבטלה
לנוכח שאלות רבות ממקבלי דמי אבטלה שנמצאים בחופשה ללא ...
[לידיעה המלאה]
תגמולים למשרתים במילואים שיצאו לחל''ת בעקבות הקורונה
ביום 26.5.2020 פרסם המוסד לביטוח לאומי הודעה לפיה כדי להקל על המשרתים במילואים ...
[לידיעה המלאה]
תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל)(כיסויים ביטוחים בקופות גמל)(נגיף הקורונה החדש)(הוראת ש
על מנת למנוע פגיעה אפשרית בכיסויים הביטוחיים, , אשר עלולה להיגרם לעמיתים כתוצאה ...
[לידיעה המלאה]
תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – הגבלת פעילות) (תיקון מס' 7), התש''ף 2020 – 6.4.2020
החל מיום 19.4.2020 בכל מקומות העבודה שלא נאסר להפעילם מותר להעסיק במקום העבודה, ...
[לידיעה המלאה]
דחיית עקב משבר הקורונה במועד ההגשה של דוחות שנתיים בניכויים לשנת 2019
על מנת לאפשר תפעול מהיר ויעיל של תהליך קליטת דוחות הניכויים ובכדי להקל על ציבור ...
[לידיעה המלאה]
הארכת תיאומי מס-2019
תינתן ארכה עד לתאריך תשלום משכורת פברואר 2020, ולא יאוחר מתאריך 13.3.2020. ...
[לידיעה המלאה]
הנחיות המוסד לביטוח לאומי לגבי קבלת דמי אבטלה לעובדים הנאלצים לצאת לחופשה ללא תשלום בעקבות משבר הקור
[לידיעה המלאה]
ציבור הגמלאים מקבלי הקצבאות -תיאום מס 2020
תינתן ארכה עד לתאריך 30.4.2020.
[לידיעה המלאה]
סעיף 9א(ב) לפקודת מס הכנסה – הנחיות לעניין ''הפטור הנוסף'';
במסגרת החוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מסי 190 והוראת שעה), התשע"ב-2012, שנכנס ...
[לידיעה המלאה]
צו הרחבה בעניין תשלום שכר לעובדים אשר נעדרו מעבודתם בשל המצב הביטחוני בתקופה שמיום 1.5.2018 ועד ליום
ביום 14.8.2019 נחתם בין מדינת ישראל ונשיאות הארגונים העסקיים לבין הסתדרות ...
[לידיעה המלאה]
כנס פורשי משטרת ישראל
יועץ המס והפרישה יורם אזרד העביר את ההרצאה בנושא היבטי מיסוי לפורש במשטרת ...
[לידיעה המלאה]
ליווי פורשי הכנסת
יועץ המס והפרישה יורם אזרד נבחר על ידי כנסת ישראל ,לטפל בפורשי הכנסת הפורשים .
[לידיעה המלאה]
פורשים / מפוטרים - ייעוץ פרישה דבר חשוב מאוד
בימים האחרונים אנחנו עדים למבצעי פרישה גדולים במשק כגון טבע, בז"ן ,אגד ...
[לידיעה המלאה]
ארגון המורים בישראל - בחר את יורם אזרד יועץ המס והפרישה
יורם אזרד יועץ המס והפרישה העביר את 3 ההרצאות של פורשי ארגון המורים בישראל ...
[לידיעה המלאה]
מיסוי הפרשה לפיצויי פיטורין
החל מיום 1/1/2017 ההפרשות לפיצויים לשכר מעל 32,000 ₪ יהיו חייבות במס כלומר שווי ...
[לידיעה המלאה]
יורם אזרד יועץ מס ופרישה
יורם אזרד ילווה את כול המורים הפורשים של ארגון המורים בישראל
משרד התיירות ...
[לידיעה המלאה]
 
קורס חשבי שכר בכירים   תיקון 190   יועץ פרישה     שיווק מתקדם באינטרנט